Na co gwiżdżą?

23 lipca 2009 13:47 2009 Wersja do druku

Na co gwiżdżą? Czyli prawie wszystko o świstakach
Tomasz Zwijacz Kozica
TPN 2009, 140 s.

Tatrzański Park Narodowy pod wieloma względami wybija się spośród polskich parków. Jedną z dziedzin, w której przoduje, są wydawnictwa, wśród których szczególną uwagę przykuwają książki przybliżające wyjątkowość kulturową i przyrodniczą Podhala i Tatr. Niedawno otrzymaliśmy kolejną, tym razem poświęconą świstakom.


Autor jest konserwatorem obwodu ochronnego „Gąsienicowa”, a prócz tego ma na koncie wiele publikacji poświęconych tatrzańskiej przyrodzie. Tym razem w ciekawy sposób przybliża nam mruki, misiomyszy i marmotki (to funkcjonujące w różnych okresach nazwy świstaków). Książka prezentuje dane paleontologiczne dotyczące świstaczych przodków, poglądy historyczne na systematykę życie tych gryzoni oraz najnowszą wiedzę dotyczącą ich pokrewieństwa z innymi zwierzętami.Przy tej okazji warto sobie uświadomić drobny, acz istotny szczegół. „Na co gwiżdżą?” poświęcona jest właściwie ostatnim dwustu świstakom zamieszkującym hale Tatr. Na szczęście na Słowacji jest ich cztery razy więcej, a w Alpach wciąż są powszechnie spotykane w wielu miejscach.

Wielkim atutem publikacji jest osadzenie jej w realiach społecznych, które wciąż mają olbrzymie znaczenie dla przetrwania tych zwierząt. Stosunek ludzi do świstaków jest, wyznacznikiem szans na ich przeżycie. Reprodukcja plakatu nawołującego do uśpienia świstaków i otwarcia Hali Gąsienicowej dla narciarzy, rozwieszonego przed dziesięcioma laty, jest tego najlepszym przykładem. W książce opisano też drastyczniejsze przykłady walki z tymi zwierzętami. Na szczęście Podhalanie parają się nie tylko unicestwianiem wysokogórskich gryzoni. Świstak odgrywa również rolę kulturotwórczą i o niej autor nie zapomina. Warte poznania są również jego poglądy na współczesną ochronę gatunku.

Książkę śmiało można określić mianem kompendium wiedzy o świstakach. Zważywszy też na bogactwo i doskonałe dobranie ilustracji – w większości wykonanych przez autora publikacja jest bodaj najpełniejszą popularnonaukową monografią świstaka alpejskiego na świecie.

Zamówienia można składać na www.tpn.pl