Zwierzyna gruba. Zasady prawidłowego pozyskiwania

20 października 2008 06:39 2008 Wersja do druku

Zwierzyna gruba. Zasady prawidłowego pozyskiwania
P. Janiszewski, T. Daszkiewicz
Wydawnictwo Mantis 2008

Ta niewielka 48-stronicowa książka stanowi aktualne kompendium wiedzy na temat pozyskiwania 7 gatunków ssaków, zaliczanych w Polsce do zwierzyny grubej. Jej autorami są naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a książka jest efektem ich pracy badawczej prowadzonej w latach 2005-2008. Pokrótce omówiono w niej biologię (ze szczególnym rozwinięciem rozwoju osobniczego), ekologię i wygląd każdego z nich. Zawiera też dane o wielkości populacji i pozyskania poszczególnych gatunków w Polsce. Przedstawiona podstawowa wiedza, niezbędna w łowiectwie już na poziomie stażysty, jest kwintesencją tego, co o zwierzynie wiedzieć się powinno. Jednak dla osób z większym doświadczeniem z pewnością będzie niewystarczająca.


Na szczęście książka nie kończy się na tym. Właściwie omówienie gatunków stanowi zaledwie wstęp. Opisano także sposoby polowań na zwierzynę grubą, rodzaje broni i amunicji myśliwskiej oraz szczegóły dotyczące samego polowania. Z rozdziału "Od naciśnięcia spustu do odnalezienia postrzałka" dowiemy się, jak zwierzyna reaguje na strzał i trafienie w różne części ciała oraz poznamy czynności myśliwego po strzale. W dalszej części autorzy opisali etapy postępowania z tuszą od patroszenia, przez jej czyszczenie i studzenie, postępowanie z narogami, aż do pozyskiwania trofeów. Oddzielny rozdział poświęcono postępowaniu z tuszą pozyskaną na własny użytek. Opisano więc proces skórowania, konserwacji skóry i podziału tuszy na elementy. Zawarto też ciekawe informacje o jakości konsumpcyjnej i technologicznej mięsa w zależności od miejsca trafienia zwierzęcia kulą. Dodatkowo na końcowych stronach umieszczono słowniczek terminów łowieckich oraz ważniejsze pozycje literatury wykorzystanej przy pisaniu książki.
Prezentowana publikacja, mimo niedużej objętości, jest bardzo treściwa. Zawiera wiele zdjęć, co również jest jej atutem, gdyż fotografie bardzo dobrze ilustrują opisane w tekście zagadnienia. W niektórych przypadkach stanowią dodatkową pomoc w zrozumieniu opisów, pełniąc rolę mini-przewodnika. Tak jest np. w przypadku rozdziału poświęconego postępowaniu z tuszą czy opisującego jej podział na elementy.
Książka powstała nie tylko z myślą o młodych myśliwych, dla których może stanowić nieocenioną pomoc teoretyczną, ale, jak się wydaje, również jako element promocji dziczyzny, która w Polsce jest mięsem mało popularnym i zupełnie niepromowanym. Stąd rozdział otwierający książkę, prezentujący właściwości chemiczne i kulinarne tego rodzaju mięsa. Czytelnicy zainteresowani książką mogą pisać bezpośrednio do autorów: janisz@uwm.edu.pl .
SoWa