Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona

16 czerwca 2008 13:10 2008 Wersja do druku

Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona
T. H. Puchniarski
PWRiL 2008

Książka otwiera cykl wydawnictw "Drzewa polskich lasów", w którym specjaliści (przede wszystkim praktycy) będą prezentować najważniejsze zagadnienia związane z hodowlą i ochroną najważniejszych gatunków drzew. Zarówno ta, jak i wszystkie kolejne nie będą typowymi monografiami gatunku, w których specjalizuje się Instytut Dendrologii PAN w Kórniku. Będą to raczej poradniki skierowane przede wszystkim do leśników, zawierające informacje o tym, jak prowadzić gatunki prezentowanych drzew, by w przyszłości otrzymać z nich jak najlepszej jakości surowiec. Stąd w książce znalazły się obszerne rozdziały poświęcone produkcji materiału rozmnożeniowego, hodowli drzewostanów z uwzględnieniem różnic wynikających z siedliska czy zabiegom pielęgnacyjnym prowadzonym w drzewostanach różnych klas wieku. Poza tym książka podpowiada, w jaki sposób pielęgnować siedliska porośnięte sosną i jak przebudowywać drzewostany.


Wszystkie te informacje znalazły się w pierwszej części książki, zatytułowanej "Sosna w praktyce hodowli lasu". Część druga przedstawia spojrzenie na gatunek z perspektywy ochrony lasu. Pokrótce omówione zostały tu ogólne zasady ochrony lasu, szczególnie w części metod biologicznych. Dalsze rozdziały omawiają zagrożenie drzewostanów sosnowych ze strony czynników abiotycznych i biotycznych, przy czym dość szczegółowo koncentrują się na omówieniu owadów niszczących różne stadia rozwojowe i różne części sosny. Dlatego w oddzielnych rozdziałach opisane zostały szkodniki występujące w szkółkach, uprawach, młodnikach i drągowinach, a także na korzeniach i igłach. Oddzielnie omówiono też szkodniki pierwotne i wtórne sosny oraz choroby drzew. Swoje miejsce w poradniku znalazły również zagadnienia związane z ochroną sośnin przed zwierzyną. Omówiono też szkody powodowane przez pożary i zanieczyszczenia atmosferyczne. Ostatni rozdział omawia ważne zagadnienia związane z sosną jako surowcem drzewnym, jego właściwościami technicznymi. Opisuje również inne gatunki sosen spotykane w krajowych drzewostanach.
Trzeba przyznać, że pomysł na poradnik hodowli i ochrony poszczególnych gatunków drzew jest strzałem w dziesiątkę. Oczywiście przy takiej ocenie nie można pominąć zasług autora, który zawarł w książce naprawdę wiele praktycznych wskazówek, sprawiających, że użyteczność książki jest nie tylko teoretyczna, ale i faktyczna. Niejeden leśnik i student leśnictwa będzie miał doskonały pożytek z tej publikacji. Dodajmy, że została ona oprawiona w solidną, twardą okładkę i posiada kolorową wkładkę z ilustracjami. Mimo że wiadomości o sośnie spisano na ponad 270 stronach, książka jest bardzo poręczna.
SoWa