Dęby Jana Pawła II

19 kwietnia 2008 19:15 2008 Wersja do druku

Dęby Jana Pawła II na terenie RDLP w Radomiu
opr. P. Kacprzak, M. Turczyk
OW Forest 2008

Album poświęcony Dębom Papieskim na terenie RDLP w Radomiu ukazał się nakładem radomskiej dyrekcji w przededniu trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II.
Wydawnictwo otwiera rozważanie na temat treści ekologicznych w nauczaniu Jana Pawła II. Ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński pokazuje zaangażowanie naszego papieża w sprawy właściwego gospodarowania bogactwami przyrody. Cytuje fragmenty homilii i dokumentów papieskich, w których znajduje się przesłanie na temat poszanowania przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony lasów. Znajdziemy tu m.in. fragmenty homilii z mszy dla leśników w Val Visdende z 12 lipca 1987 r., cytaty z encyklik:


"Odkupiciel Człowieka", "Stulecie Encykliki", "Ewangelia życia" oraz adhortacji - "Kościół w Europie", "Pasterska posługa biskupa".
W dalszej części albumu znajdują się relacje z pielgrzymek i spotkań radomskich leśników z Ojcem Świętym. Opis przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Radomiu w 1991 r. wzbogacony jest unikalnymi zdjęciami z budowy ołtarza polowego na radomskim lotnisku. Został on wzniesiony przy niebagatelnym udziale leśników. Można tu także przeczytać relację z pielgrzymki, na której pobłogosławione zostały żołędzie z dębu "Chrobry". Jest to punkt wyjścia do zasadniczej części albumu, w której przedstawiono poszczególne uroczystości sadzenia Dębów Papieskich na terenie RDLP w Radomiu. Każde z certyfikowanych drzew zostało przedstawione na fotografii obok relacji i zdjęć z uroczystości sadzenia.
Album w odpowiedni do rangi sposób dokumentuje udział leśników z terenu RDLP w Radomiu w akcji sadzenia "Dębów Papieskich". Limitowany nakład trafi m.in. do biblioteczek jednostek radomskiej dyrekcji i pracowników zaangażowanych w projekt.