Zwierzęta Polski

19 grudnia 2007 08:48 2007 Wersja do druku

Zwierzęta Polski
Spotkania
Sławomir Wąsik

Mulico 2007

Książka jest trzecią z serii bogato ilustrowanych wydawnictw prezentujących polską przyrodę (poprzednie to doskonałe dwutomowe dzieło Andrzeja Kruszewicza "Ptaki Polski"). Układem nawiązuje do poprzedniego dwuczęściowego wydawnictwa, jednak wykonanie nie jest już tak perfekcyjne. Rozdziały poświęcone blisko 80 gatunkom ssaków, ptaków, gadów, płazów i bezkręgowców są w treści bardzo niejednorodne. W jednych pojawiają się opisy spotkań, podchodów i przygód autora, w innych zupełnie brak osobistych doświadczeń, a tekst jest bardzo suchy podający jedynie najważniejsze dane dotyczące biologii i ekologii gatunku. Wszystkie rozdziały są obficie ilustrowane barwnymi fotografiami autora, choć niektóre zdjęcia są czarnobiałe lub nieostre. Te wpadki oraz użycie nazbyt wielu znanych z innych publikacji fotografii nieco obniżają wartość publikacji.


W książce pokazano większość polskich ssaków, płazów i gadów, sporo ptaków oraz marginalną część świata bezkręgowców. Choć autor we wstępie zastrzega, że książka nie jest przewodnikiem do rozpoznawania zwierząt, to jednak dla początkującego przyrodnika mylący może być całkowity brak przedstawicieli świata ryb. Do tego opisy płazów i gadów różnią się od przyjętej w publikacji konwencji. Zostały opisane zbiorowo. Również skąpe potraktowanie świata bezkręgowców budzi moje wątpliwości. Wszak jest on niezwykle bogaty, barwny i ciekawy. Ostatni z zarzutów to brak konsultacji merytorycznej. Widać to szczególnie na mapach zasięgów, umieszczonych na końcu każdego rozdziału.
Powyższe krytyczne uwagi nie deprecjonują prezentowanego wydawnictwa. Dane o zwierzętach, prócz małych niedociągnięć, są prawdziwe, a opisy spotkań frapujące. Wiele jest również poprawnych zdjęć, choć konwencja książki raczej wykluczyła z niej fotografię artystyczną. Zaletą jest również uchylenie przez autora rąbka tajemnic warsztatu fotograficznego. Poza tym do każdej książki dołączono płytę DVD z filmem przybliżającym ssaki leśne. Jest to zbiór etiud poświęconych różnym gatunkom, od ryjówek po wilki i jelenie. Autor zaprezentował w nich podstawowe informacje z zakresu ich biologii i ekologii. Część zdjęć została wykonana w warunkach laboratoryjnych, ale większość przenosi nas w plenery puszcz: Białowieskiej i Kozienickiej. Książkę z półgodzinnym filmem można zamawiać na www.sklep-oikos.net.pl i www.multicobooks.pl.
SoWa