Cultural heritage and sustainable forest management: the role of traditional knowledge

15 lutego 2007 07:15 2007 Wersja do druku

Cultural heritage and sustainable forest management: the role of traditional knowledge.
MCPFE Liaison Unit Warsaw 2006

Prezentowane materiały konferencyjne są potężnym, liczącym ponad 540 stron, pokłosiem spotkania leśników i naukowców, które odbyło się w ubiegłym roku we Florencji. W dwóch tomach zaprezentowano artykuły omawiające rolę tradycyjnych nauk leśnych w zrównoważonej gospodarce leśnej oraz dziedzictwie kulturowym różnych krajów. Od razu trzeba zaznaczyć, że "tradycyjna nauka" jest tu rozumiana bardziej jako doświadczenia wypływające z tradycji i dawnych sposobów gospodarowania niż typowych prac badawczych.


Konferencja była kontynuacją dyskusji na powyższy temat, zapoczątkowanej w trakcie wcześniejszych Konferencji Ministerialnych Ochrony Lasów w Europie (MCPFE). Redaktorzy opracowania - John Parrotta, Mauro Agnolettii i Elisabeth Johann - zebrali blisko dziewięćdziesiąt wystąpień, prezentowanych w dziewięciu tematach. Dotyczą one historii nauk leśnych i gospodarki leśnej, konfliktów wynikających z różnic pomiędzy tradycyjną nauką i gospodarką leśną, a nowoczesnymi rozwiązaniami wynikającymi z postępu nauki. Kolejne tematy poruszają problemy ochrony krajobrazu kulturowego, europejskich inicjatyw na rzecz zachowania zarówno tegoż krajobrazu, jak i tradycyjnych sposobów wykorzystania lasów oraz roli zwyczajów i kultury w zrównoważonej gospodarce leśnej.
Prezentowane w obydwu częściach artykuły naukowe poświęcone są nie tylko krajom europejskim (przede wszystkim południowej Europy i Skandynawii, w mniejszym stopniu Europy centralnej i Rosji), ale również Stanom Zjednoczonym, Korei Południowej, Indiom i Brazylii. Większość z blisko dwustu autorów tej publikacji to naukowcy uczelni i instytutów leśnych i rolnych bądź urzędnicy zajmujący się podobną tematyką. Trzeba przyznać, że mimo ogromu wiedzy zgromadzonej i przedstawionej w obu częściach książki, po jej lekturze odczuwa się spory niedosyt. Dla polskich leśników szczególnie dotkliwy jest brak prac poświęconych naszej części kontynentu. Nie ma tu jakiejkolwiek pracy dotyczącej Polski, a tylko pojedyncze dotyczą Austrii, Ukrainy i Estonii. Jeszcze bardziej zauważa się niedostatek informacji dotyczących innych kontynentów. Warto poświęcić czas na przestudiowanie przynajmniej niektórych zaprezentowanych w publikacji zagadnień. Obydwa jej tomy można przeczytać na monitorze własnego komputera. Udostępniono je (bezpłatnie) w całości na http://www.mcpfe.org/publications. Korzystając z internetowego formularza, można również zamówić drukowane egzemplarze tej i innych publikacji MCPFE.

SoWa