Z dziejów Lasów Państwowych

28 grudnia 2006 22:13 2006 Wersja do druku

Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004.
Tom 3. Lata powojenne i współczesność
CILP 2006

Gdy przed kilkoma miesiącami pisałem, że powstaje dzieło opisujące ponad 80-letnią historię Lasów Państwowych, nie spodziewałem się, że kolejny tom przytłoczy mnie tak
olbrzymią liczbą informacji. Zaskoczenie było tym większe, że składa się on z 2 części, a każda z nich zawiera ponad 430 stron tekstu. Czytelnik dostaje więc potężną dawkę wiedzy o LP i lasach w ogóle. Zespół 23 autorów, kierowany przez prof. Andrzeja Szujeckiego, to postaci od dziesięcioleci mocno związane z polską nauką i praktyką leśną. Nie należy się więc dziwić, że stworzyli tak obszerną publikację. Jednak liczba przedstawionych informacji wynika przede wszystkim z bogactwa historycznego i różnorodności polskiego leśnictwa.


Książka w 21 rozdziałach przedstawia powojenny rozwój organizacji lasów i dotyczącego ich prawodawstwa, postępy w zagospodarowaniu i urządzaniu lasów. Opisuje też rozwój zalesień, charakterystykę zdarzeń klęskowych nawiedzających lasy, gospodarkę łowiecką i współpracę z przemysłem drzewnym. Pierwsza część 3 tomu zawiera też charakterystykę polskich lasów, informacje o zadrzewieniu i zalesieniu kraju, rozwoju zasobów LP, a w ostatnim rozdziale opisuje historię branżowych związków zawodowych.
W części drugiej przeczytamy o zagadnieniach związanych z transformacją ustrojową i restrukturyzacją lasów, szkolnictwie leśnym wszystkich szczebli, rozwoju działalności wydawniczej i kulturalnej LP, Polityce Leśnej Państwa, leśnych kompleksach promocyjnych i ochronie przyrody w lasach. Ostatni z wymienionych rozdziałów zawiera też załącznik prezentujący akty prawne regulujące te kwestie w lasach od 1944 roku. Znajdziemy tu również odniesienie do funkcjonowania polskich lasów w UE oraz perspektyw rozwoju i przyszłości LP.
Książkę kończy tekst przemówienia Janusza Dawidziuka wygłoszonego w trakcie gali z okazji 80-lecia LP, a także indeks skrótów. Podobnie jak przy okazji pierwszego tomu trzeba zaznaczyć, że jest to książka potrzebna i niezwykle wartościowa merytorycznie, a dzięki schludnemu wyglądowi, również piękna i dlatego warta polecenia. Można ją zakupić w CILP i na www.lp.gov.pl .