Kieszonkowe atlasy

28 grudnia 2006 22:09 2006 Wersja do druku

Kieszonkowy atlas drzew
Kieszonkowy atlas skał i minerałów
Solis 2006

Obydwa prezentowane atlasy to zwięzłe, kieszonkowe wydawnictwa ułatwiające rozpoznawanie ponad 300 drzew i krzewów oraz podobnej liczby skał i minerałów. Autorem części poświęconej drzewom jest Allen Coombes, zaś drugiej - mineralogicznej Monica Price i Kevin Walsh. Są to przedruki wydawnictw zachodnich, które ukazały się na tamtejszym rynku w 2005 roku.
W pierwszej części książek znajdziemy rozdziały informujące o układzie atlasów i sposobie korzystania z nich. Ponadto znajdują się tam ogólne informacje o sposobach identyfikacji roślin drzewiastych bądź skał, o tym, na jakie elementy w ich budowie i strukturze należy zwrócić uwagę, podejmując próbę ich identyfikacji. Dodatkowo w tomiku poświęconym skałom i minerałom w sposób ogólny zaprezentowano wiadomości o powstawaniu niektórych skał oraz o miejscach i sposobie ich poszukiwania.


Każdy rodzaj skały jest opisany w podobny sposób. Na wstępie, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, podany jest jego skład chemiczny. Następnie opisana jest budowa, barwa, struktura. Przy każdym z opisów, a te zajmują przeważnie pół strony, znajduje się spora fotografia omawianego minerału, a często również mniejsza prezentująca mikrofotograficzne zbliżenie jego struktury. Wszystkie opisy opatrzone są ponadto zdjęciem środowiska, w którym najczęściej są spotykane dane skały. Obok, w niewielkiej ramce, umieszczone są też informacje o wielkości ziaren, głównych i towarzyszących składnikach danego minerału, jego pochodzeniu i możliwości pomylenia z innymi okazami.
W podobny sposób zbudowany jest przewodnik do rozpoznawania drzew. Opisy zawierają dane o budowie i pokroju prezentowanego gatunku, o kształcie, barwie i wielkości liści, kwiatów, kwiatostanów, miejscu występowania. Ilustracje prezentują ogólny pokrój drzewa, zbliżenie gałązki z liśćmi lub samych liści, zbliżenie kwiatu lub kwiatostanu, a czasem również owocu. Przy każdym gatunku znajdziemy też, podane w ramce, dane o wysokości pnia, szerokości korony, okresie kwitnienia, występowaniu na świecie oraz gatunkach podobnych. Ponadto każdy opis opatrzony jest jakąś ciekawostką odnoszącą się do konkretnego gatunku.
Książki można zamówić w Sklepie Wysyłkowym Oikosu (Atlas skał i minerałów i Atlas drzew) oraz bezpośrednio u wydawcy: www.solis-koper.com .
SoWa