Metody badań i ochrony sów

7 grudnia 2006 07:23 2006 Wersja do druku

Metody badań i ochrony sów
Romuald Mikusek (red.)

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Kraków 2005

Życie zwierząt nocnych znajduje coraz większą rzeszę obserwatorów i badaczy. Nic dziwnego, że od niedawna zaczęły powstawać profesjonalne publikacje opisujące różne aspekty ich biologii i ekologii. Większość z nich stoi na wysokim poziomie merytorycznym, co świadczy nie tylko o profesjonalizmie autorów, ale również o niemałych oczekiwaniach odbiorców. Podobnie jest i tym razem. Prezentowana książka to dzieło osiemnastu autorów, reprezentujących przeróżne instytucje, począwszy od pracowników parków narodowych, poprzez członków fundacji i stowarzyszeń przyrodniczych, a na naukowcach i urzędnikach ministerialnych skończywszy. Wiele innych osób pomogło w gromadzeniu materiałów. Nic dziwnego, że efekt jest doskonały.
Na ponad 180 stronach znajdziemy opisy 11 gatunków sów, spośród których 9 to regularnie gniazdujące, zaś 2 kolejne zalatują, choć podejrzewa się je również o sporadyczne gniazdowanie. Książka zawiera rozdziały opisujące: zmysły, morfologię, ekologię, reakcję innych ptaków na sowy, informacje o aktywności głosowej, sposoby obserwacji i badań w terenie, sposoby analizy zebranych danych. Ponadto zawiera informacje o zbieraniu, przechowywaniu oraz analizie wypluwek i piór, o chwytaniu i znakowaniu sów, sposobach wyszukiwania i kontroli gniazd, różnorodnych aspektach ochrony ptaków i w końcu dane o dotychczasowych wartościowych pozycjach literatury dotyczących sów oraz
informacje o ważnych adresach i najczęściej zadawanych pytaniach związanych z sowami.
Pokaźną część książki zajmują opisy gatunków. Autorzy przygotowali je według jednego schematu, co sprawia, że zamieszczone informacje są czytelne i łatwe do odnalezienia. Przy okazji każdego gatunku opisano cechy rozpoznawcze ptaków dorosłych i młodych, informacje o podobnych gatunkach, sposobie zachowania, głosach, terytoriach i środowisku, pokarmie, gniazdach i lęgach, wędrówkach, inwentaryzacji i monitoringu, i w końcu o zagrożeniach, a także sposobach ochrony.
Opisane powyżej pozytywy sprawiają, że książkę należy uznać już nie tylko za ważną dla polskiego rynku literatury przyrodniczej, ale wręcz za jego awangardę. Nowatorskie ujęcie tematu oraz jego realizacja są godne podziwu. Z pewnością jest to znakomity sposób na uczczenie pamięci Krzysztofa Błaszczyka, leśnika, badacza sów, który zginął tragicznie, prowadząc obserwacje tych ptaków.
Książkę można nabyć w Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych pod numerem telefonu (012) 631 57 30 lub wysyłając e-mail na adres: biuro@fwie.eco.pl.
SoWa