Ustawa o lasach. Komentarz

7 grudnia 2006 07:10 2006 Wersja do druku

Ustawa o lasach. Komentarz
Wojciech Radecki
Difin 2006

Dla wielu osób podejmujących w lasach decyzje zmorą dnia codziennego jest prawo, w którym zmiany zachodzą równie często jak w pogodzie. Śledzenie ich wymaga dużej cierpliwości. A przecież nie wystarczy tylko wiedzieć, co się zmieniło, ale wypada te zmiany odpowiednio zinterpretować. I tu z pomocą może przyjść prezentowana książka, autorstwa wybitnego znawcy zagadnienia, kierownika Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Poprzedni komentarz do Ustawy o lasach, choć ukazał się zaledwie dwa lata temu, nie jest już w pełni aktualny. W tym okresie znowelizowano samą Ustawę, zmieniono przepisy wykonawcze, uchylono ustawę o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienia. Parlament uchwalił też nową Ustawę o ochronie przyrody, której aktualny kształt również wpływa na interpretację zapisów komentowanej Ustawy o lasach.


W stosunku do poprzedniego komentarza w tym wydaniu autor uznał za stosowne, prócz uwag odnoszących się bezpośrednio do komentowanego przepisu, dodać również informacje historyczne i teoretyczne pomagające zrozumieć poszczególne zapisy. Szczególny nacisk położył na komentarze odnoszące się do przepisów związanych z ochroną przyrody i odpowiedzialnością karną. Co ważne, jest on kierowany, co autor podkreśla w przedmowie, do leśników, a w szczególności do strażników leśnych.
Wszystkich, którzy spodziewają się, że książka będzie zawierała pełne treści aktów prawnych związanych z komentowaną ustawą, należy przestrzec, że wcale tak nie jest. Autor przytacza jedynie treść istotnych dla interpretacji prawa paragrafów, a czasem wyłącznie omawia ich istotę. Trzeba jednak zaznaczyć, że robi to w sposób jasny i czytelny, nie pozostawiający niedomówień. Oczywiście treść samej Ustawy o lasach podana jest w całości, a poprzedzona rozdziałem prezentującym historyczny rozwój prawodawstwa leśnego w Polsce. Książkę można nabyć na www.sklep-oikos.net.pl i www.difin.pl, tel. (022) 851 45 62. SoWa