Ochrona przyrody w lasach

12 czerwca 2006 16:16 2006 Wersja do druku

Ochrona przyrody w lasach
Ryszard Kapuściński
PWRiL 2006

Przed leśnikami stawiane są coraz wyższe wymagania z zakresu ochrony przyrody w lasach. O ile adepci studiów leśnych nie mają większego problemu ze zdobyciem najnowszej wiedzy z tego obszaru, o tyle dla leśników pracujących w zawodzie od kilku czy kilkunastu lat jest ona trudno dostępna. Przede wszystkim dla nich powstała ta książka. W sposób zwięzły prezentuje ona podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce, jej formy, a także zagrożenia dla środowiska. Nowością dla tego typu poradników, a zarazem jego najwartościowszą częścią, jest obszerny rozdział poświęcony ochronie siedlisk przyrodniczych. Wynika on ze zmian, jakie dokonały się w polskim prawodawstwie po wejściu do UE. Bezpośrednią tego konsekwencją jest również dość częste odnoszenie się do sieci Natura 2000. Większą część, spośród 448 stron publikacji, zajmują opisy gatunków oraz barwne tablice. W ostatniej części poradnika znajdziemy również spis literatury oraz skorowidze nazw opisanych gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
Czytając książkę łatwo można się przekonać, jak trudnym w realizacji tematem jest ochrona przyrody. Autor wielokrotnie przedstawia różne zawiłości i niedociągnięcia, które stoją na przeszkodzie w realizacji zapisów prawa. Wśród nich pojawiają się m.in. braki finansowe, częściowe zacieranie odpowiedzialności za ochronę przyrody, a także brak oceny efektywności przedsięwzięć ochronnych.


Po przeczytaniu książki mam jednak niedosyt. Po pierwsze rzucają się w oczy niedociągnięcia edytorskie, wśród których na pierwszy plan wysuwa się jakość ilustracji i ich przekłamane barwy. Niektóre ilustracje są źle podpisane (np. słonka, samotnik). Pewne wątpliwości budzi też dobór prezentowanych gatunków. Zważywszy na to, że poradnik dotyczy ochrony przyrody w lasach, trudno wyjaśnić uwzględnienie w nim bażanta i kuropatwy, które nie są chronione w ogóle lub innych gatunków (derkacza, kszyka, uszatki błotnej), których związek z lasem jest bardzo luźny, a w niektórych przypadkach praktycznie żaden.
Mimo powyższych uwag wartość tej książki, szczególnie dla pracowników LP, do których autor ją przede wszystkim adresuje, jest spora.
Książkę można zamówić na www.pwril.com.
SoWa