Ochrona przyrody w lasach, tom II - Ochrona szaty roślinnej

22 maja 2006 16:37 2006 Wersja do druku

Ochrona przyrody w lasach tom II
Ochrona szaty roślinnej
red. Dariusz J. Gwiazdowicz
2005

Rosnąca rola zagadnień związanych z ochroną leśnej przyrody, wbrew oczekiwaniom, wcale nie sprawiła nagłego wzrostu liczby publikacji, które w sposób szeroki i przystępny, a do tego na dobrym poziomie merytorycznym przybliżają Czytelnikowi tę niełatwą dziedzinę wiedzy. Dlatego z dużym zadowoleniem należy przyjąć drugi tom poradnika (o pierwszym pisaliśmy w „Lesie Polskim” nr 4/2005), przygotowanego przez Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego. Tym razem grono znakomitych autorów, głównie pracowników naukowych Akademii Rolniczej w Poznaniu, ale również Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Klubu Przyrodników, przybliża informacje o ochronie grzybów i szaty roślinnej w lasach.
Wielką zaletą książki jest jej czytelny układ. Każdy rozdział, prócz wstępu, zwiera informacje o zagrożeniu i ochronie danej grupy organizmów lub omawianego siedliska czy zbiorowiska. Poszczególne rozdziały poświęcone są najistotniejszym z punktu widzenia konieczności ochrony komponentom lasu, a więc grzybom i grzybowiskom, porostom, mszakom, śródleśnym terenom otwartym, mokradłom oraz leśnym zbiorowiskom roślinnym. Ostatni rozdział zawiera akty prawne związane z poruszaną tematyką. Każdy rozdział zawiera też spis pomocnej literatury.


Książka z pewnością nie wyczerpuje tematu, ale, jak zaznaczył w przedmowie redaktor Gwiazdowicz, nie taki jest jej cel. Trzeba przyznać, że zaprezentowane zagadnienia, są jednak omówione dość szczegółowo i często nie pozostawiają wątpliwości, w jaki sposób do nich podchodzić. Przykładem niech będą opisy koszenia łąk (wbrew pozorom znaczenie ma tu kilka elementów, np. liczba koszeń w roku, wysokość i powierzchnia cięcia) czy sposób traktowania mokradeł.
Słabą stroną podręcznika jest jej części ilustracyjna. Właściwie tylko jeden rozdział, poświęcony mokradłom, zawiera rysunki, które zdecydowanie ułatwiają przyjmowanie podanej obok treści. Oczywiście nie umniejsza to wysokiego merytorycznego poziomu publikacji, jednak w dobie kultury obrazkowej ilustracja wydaje się być niezbędnym dodatkiem do tekstu.
Kupując tę książkę trzeba nastawić się na
konieczność zaopatrzenia się w kilka innych
tomów, które ułatwią nam poruszanie się w świecie przyrody.
SoWa