Z zagranicy 5/2023

10 marca 2023 05:40 2023 Wersja do druku

Niemcy – Duże zainteresowanie obszarowymi płatnościami ekosystemowymi

Świat – Kompensacja emisji przez ochronę lasów deszczowych fikcją?

Stany Zjednoczone – Masowe zamieranie jodeł na północnym zachodzie

Czechy – Zagospodarowanie łowisk w lasach państwowych


 


Niemcy

Duże zainteresowanie obszarowymi płatnościami ekosystemowymi

Jak informuje niemiecki rząd federalny, jego program subwencyjny pn. „Wynagradzanie świadczeń ekosystemowych lasu i zarządzania nim w sposób dostosowany do klimatu”, oparty na płatnościach obszarowych, funkcjonujący od października 2022 r., spotyka się z dobrym przyjęciem wśród prywatnych i samorządowych właścicieli lasów. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od wystartowania tego programu złożyli oni blisko 7 tys. wniosków dotyczących 850 tys. ha powierzchni leśnej.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW) ocenia bardzo pozytywnie odzew na proklimatyczny program subwencyjny, podkreślając, że obszar objęty złożonymi dotychczas wnioskami stanowi już przeszło 10% powierzchni niemieckich lasów prywatnych i samorządowych, która łącznie wynosi 7,6 mln ha. – Wielu właścicieli lasów wykorzystało szansę, i to pomimo że złożenie wniosku nie jest bynajmniej proste – mówi prof. Andreas Bitter, przewodniczący AGDW.

Niemal 4,9 tys. wniosków złożyli właściciele lasów o powierzchni mniejszej niż 100 ha. Przy tym blisko 60% tych właścicieli zgłosiło gotowość dobrowolnego zobowiązania się do wyłączenia 5% swojej powierzchni leśnej z użytkowania i w związku z tym wystąpiło o odpowiednią płatność dodatkową. To nie spodobało się przedstawicielom przemysłu drzewnego. – Nawet jeśli przyjąć najkorzystniejszy scenariusz, wyłączona z użytkowania powierzchnia lasów sięgnie 30 tys. ha. To o dobre 20% więcej od powierzchni Parku Narodowego „Las Bawarski”, największego, składającego się w przeważającej części z lasów parku narodowego w Niemczech – zaznacza Lukas Freise, dyrektor Stowarzyszenia Użytkowników Surowca Drzewnego (AGR).

Na proklimatyczny program subwencyjny rząd federalny przeznaczył łącznie 900 mln euro w preliminarzu budżetowym na okres do 2026 roku. Właściciele i zarządcy lasów prywatnych i samorządowych mogą maksymalnie otrzymywać 100 euro/ha rocznie. Subwencjonowane lasy muszą być certyfikowane według standardów PEFC lub FSC i dodatkowo spełniać szereg warunków wykraczających poza te standardy.

Źródło: www.forstpraxis.de


Świat

Kompensacja emisji przez ochronę lasów deszczowych fikcją?

Dziewięciomiesięczne analizy przeprowadzone przez gazety „Guardian” i „Die Zeit” oraz zajmującą się dziennikarstwem śledczym organizację niezarobkową SourceMaterial wykazały, że przeszło 90% kompensacyjnych jednostek CO2, generowanych w wyniku realizacji projektów ochrony lasów deszczowych i certyfikowanych przez największy system certyfikacji środowiskowej (Verra), jest bezwartościowe. Nie ma bowiem pokrycia w rzeczywistych efektach w zakresie redukcji emisji CO2. Jednostki systemu Verra są nabywane przez wielkie korporacje, takie jak np. firmy Disney, Shell czy Gucci, starające się osiągnąć neutralność węglową. To oznacza, że znaczna część kompensacji emisji gazów cieplarnianych może być fikcją i nie służy ochronie klimatu.

System Verra, którego siedziba znajduje się w Waszyngtonie, jest administratorem szeregu czołowych światowych standardów certyfikacji środowiskowej, odnoszących się do działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, w tym standardu węglowego VCS. W ramach tego standardu zostało wydanych ponad miliard jednostek CO2. Standard VCS obejmuje trzy czwarte wszystkich dobrowolnych jednostek kompensacji emisji. Jego program ochrony lasów deszczowych, uruchomiony przed porozumieniem paryskim w celu pozyskiwania środków na ochronę ekosystemów, stanowi 40% zatwierdzonych jednostek. Przedstawiciele systemu Verra twierdzą, że wnioski wyciągnięte z dziennikarskich analiz śledczych są błędne i kwestionują ich metodologię.

Fot. www.stock.adobe.com

Źródło: www.theguardian.com


Stany Zjednoczone

Masowe zamieranie jodeł na północnym zachodzie

W 2022 r. w północnozachodnich stanach Oregon i Waszyngton obserwowano nienotowany wcześniej rozmiar zamierania jodeł, dwukrotnie większy niż jeszcze w 2021 roku. Przyczyną nasilenia tej klęski jest kombinacja takich czynników, jak susza, gradacje szkodników owadzich i choroby grzybowe. Do tego w 2022 r. doszła tzw. „kopuła żaru” – zjawisko polegające na tym, że niekorzystny układ ciśnień zatrzymuje i przypiera do ziemi gorące powietrze. Zamierają drzewa nie tylko z rodzaju jodła, lecz także daglezje. W samym Oregonie zamieranie jodeł występuje na powierzchni przeszło 4 tys. km2. W niektórych okolicach zamarło 50 i więcej procent jodeł.

Teraz leśnicy na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, i tak już wyjątkowo dotkliwie nękanym pożarami lasów, obawiają się ogromnego wzrostu ryzyka pożarowego w Oregonie i Waszyngtonie. Martwe jodły zachowują bowiem nawet przez dwa lata igliwie i drobne gałęzie i tym samym dostarczają materiału palnego, będącego czynnikiem stwarzającym warunki do katastrofalnych pożarów koron.

Fot. www.fs.usda.gov

Źródło: www.forstpraxis.de


Czechy

Zagospodarowanie łowisk w lasach państwowych

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, wprowadzają nowy model zagospodarowania obwodów łowieckich, położonych w granicach swojego zasięgu terytorialnego. Model ten zakłada, że ¼ łowisk będzie objęta gospodarką łowiecką prowadzoną przez LČR we własnym zakresie, a reszta – wydzierżawiana zwycięzcom przetargów.

– Dla nas kluczowe znaczenie ma stan lasu. Oceniliśmy go na podstawie wielu kryteriów, takich jak: rozmiar szkód wyrządzanych przez zwierzynę w danym łowisku w określonym czasie, zakres środków, które w tym łowisku firma inwestuje w ochronę lasu przed zwierzyną i pielęgnację upraw, stopień realizacji planu łowieckiego, udział gatunków drzew odnawiających się w sposób naturalny w składzie drzewostanu oraz inne czynniki, w tym wskaźniki monitorowane i analizowane przez Instytut Gospodarki Leśnej. Wyrażona w punktach ocena stanowiła dla nas podstawę do podjęcia decyzji o tym, czy w danym łowisku będziemy gospodarować we własnym zakresie, czy rozpiszemy nowy przetarg na dzierżawę tego łowiska – informuje Dalibor Šafařík, dyrektor generalny LČR.

W zasięgu terytorialnym LČR znajduje się 975 obwodów łowieckich. Dotychczas zdecydowana większość łowisk była wydzierżawiana. Dwie trzecie umów dzierżawy wygasa jednak w 2023 r., reszta – w przyszłym. Dzierżawcą łowiska w lasach LČR może być czeska osoba fizyczna posiadająca ważną krajową kartę łowiecką, spółka myśliwych zawiązana w celu dzierżawy łowiska lub czeska osoba prawna, która zagospodarowuje grunty rolne lub leśne położone w granicach łowiska i w której zakres działalności wchodzi gospodarka łowiecka.

LČR sprawują zarząd nad blisko 1,2 mln ha lasów, czyli nad 1/6 powierzchni Czech i mniej więcej połową wszystkich czeskich lasów. Zatrudniają ok. 3,6 tys. osób, w tym 2,6 tys. pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

Fot. www.stock.adobe.com

Źródło: www.silvarium.cz

Opr. A.S.