Z zagranicy 22/2021

18 listopada 2021 14:46 2021 Wersja do druku

Austria – Leśne 2021 piwem górskim jagodowo-limbowym

Bawaria, Niemcy – Polowanie z użyciem tylko amunicji bezołowiowej

Niemcy – Szczyt Leśny Wohllebena

Niemcy – Raporty o lasachAustria

Leśne 2021 piwem górskim jagodowo-limbowym

Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzające lasami państwowymi Republiki Austrii, już od 11 lat warzą we współpracy z mistrzem piwowarskim Axelem Kiesbye koneserskie piwo Leśne (Waldbier). Dotychczas każdy rocznik trunku był wzbogacany o inny dodatek pochodzący z lasów ÖBf. W 2021 r. są nim szyszki sosny limby i jagody borówki czarnej. Zostały one zebrane w lasach górskich Tyrolu na wys. 2 tys. m n.p.m., w leśnictwie Inntal. W pierwszych dniach sierpnia leśniczy Ephräm Unterberger i Axel Kiesbye wraz ze współpracownikami pozyskali ręcznie 10 kg niedojrzałych jeszcze szyszek limby i 50 kg jagód. Rocznik 2021 ma więc żywiczno-korzenny aromat szyszek z delikatną nutą jagodową. Ponadto jagody nadają trunkowi łagodny czerwonawy odcień. Piwo górskie jagodowo-limbowe jest pierwszym z nowego cyklu, które skupia się nie tyle na samych dodatkach, ile na środowiskach leśnych, które je dostarczają.

Leśne 2021 jest dostępne od końca września w butelkach o pojemności 0,75 i 0,33 l. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość alkoholu może leżakować przez wiele lat. ÖBf zaczęły produkować limitowane partie piwa Leśnego w 2011 r. – Międzynarodowym Roku Lasów. Podstawowym dodatkiem do warzenia pierwszych roczników piwa Leśnego były młode pędy, szyszki, nasiona lub żywica iglastych drzew leśnych – jodły (2011), limby (2012), modrzewia (2013), sosny czarnej (2014) i świerka (2015). W 2016 r. dodatkiem były gałązki, igły i szyszkojagody alpejskiej odmiany jałowca, w 2017 r. – kwiaty czeremchy zwyczajnej, w 2018 r. – kwiaty, liście i pędy dzikiej gruszy, a w 2019 r. – owoce jarzębu brekinii. Z kolei w 2020 r. Leśne było piwem barrigue, czyli takim, które dojrzewało w dębowej beczce.

Źródło: www.bundesforste.at


Bawaria, Niemcy

Polowanie z użyciem tylko amunicji bezołowiowej

Generalnie od 1 kwietnia 2022 r. polowanie w granicach zasięgu terytorialnego Bawarskich Lasów Państwowych (BaySF) będzie mogło być wykonywane wyłącznie z zastosowaniem amunicji bezołowiowej. Przepis ten dotyczy zarówno pracowników BaySF zajmujących się łowiectwem w ramach obowiązków służbowych, jak i myśliwych zewnętrznych, którzy polują w obwodach BaySF. Decyzję o przestawieniu się na amunicję bezołowiową podjęto po pozytywnych wynikach projektów pilotażowych.

– Całkowite przejście na amunicję bezołowiową jest jednoznacznym i ważnym sygnałem działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowia. Firma wypełnia tym samym swoje zobowiązania wynikające z pełnienia funkcji wzorcowej w zakresie polowania w państwowych lasach – wyjaśnia Michaela Kaniber, minister odpowiedzialna za gospodarkę leśną w rządzie Bawarii i przewodnicząca rady nadzorczej BaySF. W wyjątkowych przypadkach w określonych jednostkach BaySF ostateczny termin przestawienia się na amunicję bezołowiową został wyznaczony na 31 marca 2023 roku.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy

Szczyt Leśny Wohllebena

Akademia Leśna Wohllebena zorganizowała w dniach 5–6 sierpnia 2021 r. w formule online ogólnoniemiecki Szczyt Leśny
„(Nie)zamieranie Lasów 2.0”. Na platformie obsługującej spotkanie zarejestrowało się ok. 5 tys. osób. W pierwszym dniu zalogowanych było jednocześnie 2 tys., w drugim – prawie 1,9 tys. obserwatorów. W przededniu spotkania Peter Wohlleben odniósł się w wywiadzie radiowym do terminu „zamieranie lasów 2.0”. Znany niemiecki leśnik, ekolog i autor książek, uważa, że prawdziwy las ma się jeszcze dobrze. Zamieranie dotyczy tylko lasów stworzonych przez człowieka, które w rzeczywistości są plantacją. Obumarłe drzewa należy pozostawiać na pniu. Chronią one bowiem glebę przed przegrzaniem i umożliwiają przez to odnawianie się gatunków drzew liściastych. Nie powinno się prowadzić zalesień, ponieważ las rozwija się sam. Te przesłania stanowiły nić przewodnią spotkania.

Szczyt Leśny „(Nie)zamieranie Lasów 2.0” był bardzo dobrze zorganizowany i miał duży zasięg. Stworzył arenę krytyki dotychczasowych modeli kształcenia leśnego i zarządzania lasami oraz kierunków polityki leśnej. Wskazał na konieczność pójścia nowymi drogami proponowanymi przez Akademię Leśną Wohllebena. Słabą stroną spotkania były składy dyskutantów, które często nie reprezentowały zbyt szerokiego spektrum poglądów.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy

Raporty o lasach

Resort odpowiedzialny w niemieckim rządzie federalnym za gospodarkę leśną przedstawił w połowie lipca 2021 r. raport o stanie lasów w Niemczech. Skupia się on na omówieniu rozmiaru, przyczyn i skutków uszkodzeń drzewostanów oraz stosowanych środków likwidacji szkód. Powierzchnia leśna Niemiec wynosi 11,4 mln ha, a ich lesistość – 32%. Nawałnice, susza, upały i spotęgowana gradacja kornika w latach 2017–20 spowodowały w niemieckich lasach ogromne szkody. Niemal wszystkie główne gatunki drzew leśnych wykazują obniżony poziom zdrowotności. Wg stanu na koniec 2020 r. łączna powierzchnia poklęskowa sięgała 277 tys. ha. Znaczny stopień defoliacji koron wykazywało 37% wszystkich drzew. Pogorszył się głównie stan zdrowotny świerka (44% drzew o znacznym stopniu defoliacji) i buka (55%).

Leśny Zakład Badawczy Niemiec Północnozachodnich (NW-FVA) opublikował w lipcu aktualne dane o powierzchni niemieckich lasów pozostawionych do naturalnego rozwoju. Zgodnie z niemiecką Narodową Strategią na rzecz Różnorodności Biologicznej, do 2020 r. miało zostać w Niemczech pozostawione do naturalnego rozwoju 5% ich powierzchni leśnej i 10% lasów publicznych. Cel ten nie został jeszcze osiągnięty. Na koniec 2020 r. powierzchnia lasów trwale pozostawionych do naturalnego rozwoju wynosiła 355 tys. ha, co stanowiło 3,1% powierzchni leśnej Niemiec. Za takie lasy uznawane są powierzchnie leśne o wielkości co najmniej 0,3 ha, na których nigdy nie wykonuje się ani czynności z zakresu użytkowania lasu, ani zabiegów pielęgnacyjnych z zakresu ochrony przyrody i jest to zagwarantowane prawnie.

Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podał w sierpniu informację o ilości drewna uszkodzonego w Niemczech przez szkodniki owadzie. W 2020 r. całkowita ilość drewna poklęskowego wynosiła 60,1 mln m3, z czego blisko 43,3 mln m3 przypadło właśnie na drewno uszkodzone przez szkodniki owadzie. To 13 razy więcej niż w 2015 roku. Aż 99% drzew zasiedlonych przez szkodniki owadzie stanowiły gatunki iglaste, takie jak świerk, jodła czy sosna. Udział drewna poklęskowego w całości niemieckiego pozyskania w 2020 r. sięgnął 75% (w roku 2015 stosowny odsetek wynosił 23%). C

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.