Z zagranicy 10/2021

8 lipca 2021 09:06 2021 Wersja do druku

Saksonia-Anhalt, Niemcy – Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku zagrożeń leśnych

Brandenburgia, Niemcy – Lasy państwowe do reformy

Finlandia – Nowy dyrektor Parków i Dzikiej Przyrody

 Saksonia-Anhalt, Niemcy

Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku zagrożeń leśnych

W lipcu 2018 r. mężczyzna wędrujący szlakiem turystycznym w lasach miasta Thale został ciężko zraniony przez obalające się obumarłe drzewo. Poszkodowany wniósł do Sądu Krajowego w Magdeburgu pozew przeciwko miastu o odszkodowanie w wysokości 200 tys. euro. W ocenie mężczyzny miasto nie dopełniło swoich obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ drzewo, które się obaliło, było wyraźnie obumarłe i powinno zostać zawczasu usunięte.

Sąd w Magdeburgu oddalił pozew. Uzasadnienie brzmiało następująco: „Osoba odwiedzająca las, która na własną odpowiedzialność porusza się po drogach leśnych, zasadniczo nie może oczekiwać od właściciela lasu stosowania środków zabezpieczających przed typowo leśnymi zagrożeniami. Z typowo leśnymi zagrożeniami osoba odwiedzająca las musi się liczyć także na szlakach. To ona sama prymarnie odpowiada za swoje bezpieczeństwo. Zagrożenia, które niesie ze sobą swobodne poruszanie się na łonie przyrody, należą zasadniczo do powszechnych zagrożeń, jakie są związane z życiem i które należy uznawać za niedające podstaw do roszczeń odszkodowawczych. Dlatego też nie jest ani możliwe, ani konieczne wykluczenie wszystkich zagrożeń na szlakach wędrownych”.

Mężczyzna wniósł apelację do Wyższego Sądu Krajowego w Naumburgu. Apelacja została oddalona. Sąd wyższej instancji również orzekł, że powodowi nie przysługuje odszkodowanie, ponieważ obalenie się drzewa było ziszczeniem typowo leśnego zagrożenia, za które miasto nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy takie zagrożenie występuje na szlakach wędrownych.

Źródło: www.forstpraxis.de


Brandenburgia, Niemcy

Lasy państwowe do reformy

Władze landu Brandenburgia, graniczącego z Polską, przedstawiły w styczniu 2021 r. wyniki ekspertyzy o Gospodarstwie Krajowym „Lasy Brandenburgii”. Wykonała ją spółka BSL Doradztwo ws. Zarządzania z Moguncji – zwycięzca stosownego przetargu rozpisanego wiosną 2020 roku. Wyniki ekspertyzy stanowią podstawę projektu reorganizacji Lasów Brandenburgii, która ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Obecnie Lasy Brandenburgii składają się z 14 nadleśnictw gospodarujących w brandenburskich lasach państwowych (270 tys. ha) i aż z 30 nadleśnictw obsługujących lasy niepaństwowe (700 tys. ha). Jednostkami gospodarstwa są też Krajowe Leśne Centrum Kompetencyjne w Eberswalde i Szkoła Prac Leśnych w Kunsterspring. Ekspertyza wykazała, że bez reformy struktury i odmłodzenia kadry gospodarstwo w krótkim czasie utraci zdolność działania. Założenia projektu reformy przewidują zmniejszenie liczby wszystkich pracowników Lasów Brandenburgii z 1420 do 1280 osób w okresie do 2030 roku. Przy tym nie są planowane specjalne zwolnienia z pracy. Jednocześnie w grupie samych robotników leśnych zatrudnienie ma wzrosnąć (w roku 2022 o 30 osób). W planach jest także kadrowe wzmocnienie Centrum Kompetencyjnego i Szkoły Prac Leśnych. Z kolei zatrudnienie w dziale edukacji leśnej zostanie zmniejszone z 47 do 32 osób. Zachowanych ma zostać 14 nadleśnictw gospodarujących w lasach państwowych, ale liczba leśnictw zmniejszy się ze 160 do 139 jednostek. W miejsce 30 nadleśnictw obsługujących lasy niepaństwowe ma powstać sześć większych nadleśnictw administracyjnych, przy czym liczba leśnictw zmniejszy się o 33 jednostki. Centrala Lasów Brandenburgii zostanie przeniesiona z Poczdamu do Eberswalde.

Pierwsze reakcje interesariuszy państwowego leśnictwa na założenia rządowego projektu reformy miały charakter umiarkowanie krytyczny. – Więcej zadań, mniej pracowników – tę sprzeczność można rozwiązać jedynie poprzez inteligentną strukturę – powiedział Gregor Beyer, przewodniczący Stowarzyszenia Ochrony Lasu w Niemczech (SDW). Jednocześnie pozytywnie ocenił fakt jasnego postawienia sprawy konieczności odmłodzenia załogi i kształcenia wykwalifikowanych robotników leśnych.

Związek Leśników Niemieckich (BDF) wyraził rozczarowanie z powodu planowanej redukcji zatrudnienia. W rezultacie w brandenburskich lasach będzie jeszcze mniej leśników. Jest dla nas prawdziwą tajemnicą to, jak w takich warunkach ma się uskutecznić przebudowa lasów, którą trzeba pilnie przyspieszyć – pisał leśny związek zawodowy na swoim profilu na Facebooku. Niemniej wydaje się, że w projekcie reformy zostały uwzględnione niektóre postulaty brandenbursko-berlińskiego oddziału BDF (utrzymanie liczby miejsc kształcenia wykwalifikowanych robotników leśnych, utworzenie korytarza rekrutacyjnego i in.). W każdym razie BDF wezwał do wstrzymania redukcji zatrudnienia. BDF przyznał także, że nie jest zadowolony z tego, że projekt zachowuje rozdział funkcji z zakresu władztwa administracyjnego od funkcji gospodarczych w państwowym leśnictwie.

Źródło: www.forstpraxis.de


Finlandia

Nowy dyrektor Parków i Dzikiej Przyrody

Decyzją fińskiego rządu dyrektorem jednostki o nazwie Parki i Dzika Przyroda Finlandia został mianowany Henrik Jansson (na zdjęciu). Jednostka stanowi państwowo-administracyjny segment gospodarstwa parkowo-leśnego Metsähallitus, które zarządza 1/3 obszaru lądowego i wodnego Finlandii. Henrik Jansson pracuje w Metsähallitusie od 12 lat. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora regionalnego, odpowiedzialnego za strefę nadmorską i metropolitalną. W wolnym czasie 46-letni ojciec trójki dzieci lubi pływać łódką, łowić ryby i czytać.

Naszym podstawowym zadaniem jest ochrona bioróżnorodności – podkreśla nowy dyrektor i dodaje: – Działalność jednostki Parki i Dzika Przyroda Finlandia to dobry przykład tego, że ochrona różnorodności biologicznej przynosi społeczeństwu duże korzyści na przestrzeni pokoleń. Turystyka oparta na parkach narodowych i innych obiektach przyrodniczych w całym kraju tworzy miejsca pracy i wzmacnia regionalną gospodarkę w różnych częściach Finlandii. Zdrowie publiczne poprawia się, gdy ludzie są aktywni na łonie przyrody. Marka Finlandii jako kraju umacnia się na całym świecie. Wszystko to opiera się na zachowaniu walorów przyrodniczych.

Jednostka Parki i Dzika Przyroda Finlandia zarządza 40 parkami narodowymi, rezerwatami, obszarami wolnej przyrody i kilkunastoma tysiącami obiektów fińskiego dziedzictwa kulturowego. Od drugiego, gospodarczego segmentu Metsähallitusa jest oddzielona finansowym „firewallem” (obustronna niedopuszczalność przepływów transferowych).

Źródło: www.metsa.fi

Opr. A.S.