Z zagranicy 19/2020

28 maja 2021 10:09 2021 Wersja do druku

Słowacja – Wypowiadają umowy z odbiorcami drewna

Szwecja – Kobieta szefową zrzeszenia Södra

Federacja Rosyjska – Promocja sadzonek kontenerowych

Austria – Pakiet leśny o wolumenie 400 mln euro

Finlandia – Nowa identyfikacja wizualna MetsähallitusaSłowacja

Wypowiadają umowy z odbiorcami drewna

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, podjęły pod koniec lipca 2020 r. decyzję o wypowiedzeniu 119 ramowych umów z odbiorcami drewna o łącznej masie ok. 3 mln m3. Gwoli porównania: LSR, które mają w swojej pieczy ok. 48% słowackich lasów, dostarczają na rynek blisko 4 mln m3 drewna rocznie.

Matej Vigoda, który został dyrektorem generalnym LSR po wyborach parlamentarnych i uformowaniu się nowego rządu na Słowacji w marcu br., tak tłumaczy wypowiedzenie większości umów o sprzedaż drewna: – Główną przyczyną są poważne wątpliwości co do transparentności postępowania przy ich zawieraniu. Ponadto przedsiębiorstwu brakuje środków na to, by w pełni zrealizować te umowy. Okres wypowiedzenia ramowych umów z odbiorcami drewna zależy od okresu, na jaki je zawarto. Najczęściej wynosi 6 lub 12 miesięcy. LSR zapewniają, że nowe umowy będą zawierane w sposób przejrzysty. Będą też z jednej strony odpowiadać możliwościom przedsiębiorstwa, a z drugiej – nadal zawierać elementy wsparcia słowackich przetwórców drewna.

Dotychczas LSR zawierały ze słowackimi przetwórcami drewna umowy na okres od 3 do 5 lat. Deklarowanym celem było umożliwienie przedsiębiorcom inwestowania w rozwój firm oraz tworzenia i utrzymywania miejsc pracy. Dyrektor Vigoda uważa jednak, że wcześniej LSR nie zawsze kierowały się potrzebami lasu, dając pierwszeństwo interesom jednostek i wybranych interesariuszy państwowego leśnictwa. Gdy Vigoda obejmował szefostwo LSR, zapowiedział, że postara się kierować lasami państwowymi tak, aby społeczeństwo nie odczuwało różnicy między leśnikiem a ekologiem, tym bardziej, że sam jest, jak powiedział, jednym i drugim.

Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 29 lutego 2020 r., doszło na Słowacji do zmiany rządzącej opcji politycznej: koalicję zdominowaną przez socjaldemokrację zastąpiła koalicja centroprawicowa. Matej Vigoda został mianowany p.o. dyrektorem generalnym LSR już w cztery dni po zaprzysiężeniu nowego rządu słowackiego. Później wygrał konkurs na to stanowisko.

Źródło: www.lesy.sk


Szwecja

Kobieta szefową zrzeszenia Södra

Lotta Lyrå została wyznaczona przez radę nadzorczą Södry – gospodarczego zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – na prezesa i zarazem dyrektor generalną firmy. Zastąpi ona Petera Karlssona, który był p.o. prezesem i dyrektorem generalnym Södry od 20 lutego 2020 roku. Lotta Lyrå pełniła dotychczas funkcję dyrektor generalnej firmy Clas Ohlsson. Zajmowała również wysokie stanowiska w koncernie IKEA. Wcześniej pracowała w Södrze, gdzie była szefową zespołu ds. produktywności całej firmy i menedżerką tartaku w miejscowości Mönsterås.

Södra zrzesza ok. 52 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,6 mln ha, zorganizowane w 36 nadleśnic-twach zrzeszeniowych. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy podstawowe segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). W 2019 r. Södra zanotowała zysk operacyjny w wysokości 2,58 mld koron (ok. 1,04 mld zł). Wartość sprzedaży netto osiągnęła poziom 23,18 mld koron (ok. 9,39 mld zł).

Źródło: www.sodra.com


Federacja Rosyjska

Promocja sadzonek kontenerowych

Liczba sadzonek leśnych z zakrytym systemem korzeniowym produkowanych w Rosji wzrosła w ciągu trzech lat o 18%. W 2019 r. wyprodukowano ich 64 mln sztuk. W materiał sadzeniowy z zakrytym systemem korzeniowym zaopatruje rosyjską gospodarkę leśną 9 kompleksów szklarniowych i 5 ośrodków selekcyjno-nasiennych. Są one zlokalizowane w Karelii, Komi, Mari El, Tatarstanie, w krajach Ałtajskim i Chabarowskim oraz w obwodach archangielskim, wołogodzkim, woroneskim, irkuckim, leningradzkim, niżnonowogrodzkim i pskowskim. Od 2022 r. zalesienia kompensacyjne, do których zobowiązane są podmioty dokonujące wylesień na potrzeby niezbędnych inwestycji, mają być realizowane wyłącznie przy użyciu sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Ponadto przewiduje się zwiększenie do 2030 r. powierzchniowego udziału zalesień z zastosowaniem takich sadzonek w całości zalesień sztucznych do 45%, a w strefie intensywnego zalesiania do 50%.

Źródło: www.rosleshoz.gov.ru


Austria

Pakiet leśny o wolumenie 400 mln euro

Rząd austriacki przygotował pakiet wsparcia leśnictwa. Na inwestycje w gospodarkę leśną dostosowaną do klimatu przeznaczono 350 mln euro, na ulgi podatkowe – 50 mln euro. Subsydiowanych ma być dziesięć następujących działań: odnawianie powierzchni poklęskowych, przebudowa drzewostanów w kierunku lasów mieszanych o większej rezyliencji klimatycznej, ochrona lasu przed kornikami, zakładanie składnic do składowania drewna poklęskowego na mokro i na sucho, mechaniczne korowanie (wyposażenie harwesterów w specjalne głowice), zapobieganie pożarom leśnym i ich zwalczanie, badania w zakresie wytwarzania biopaliw leśnych, programy badawcze dotyczące rezyliencji klimatycznej lasów, użytkowanie drewna jako budulca i wzmaganie bioróżnorodności (rozwój sieci rezerwatów lasów naturalnych, tworzenie pomostowych siedlisk leśnych jako ogniw połączeń ekologicznych i in.). Elisabeth Köstinger, minister odpowiedzialna za leśnictwo w centralnym rządzie austriackim, określiła pakiet leśny największą w historii Austrii inwestycją w jej lasy.

Źródło: www.forstpraxis.de


Finlandia

Nowa identyfikacja wizualna Metsähallitusa

Fińskie parkowo-leśne gospodarstwo państwowe Metsähallitus opracowuje swoją nową strategię. Ma ona lepiej osadzić działalność gospodarstwa w ramach globalnych wyzwań, takich jak cele zrównoważonego rozwoju ONZ czy zmiana klimatu. – Naszym celem jest zapewnienie wszystkim – także przyszłym pokoleniom – możliwości cieszenia się przyrodą i wartościami przez nią tworzonymi – mówi Juha Niemelä, dyrektor generalny Metsähallitusa.

Pracom nad nową strategią towarzyszy zmiana profilu identyfikacji wizualnej gospodarstwa. Nowe logo zostało zaprojektowane we współpracy z agencją reklamową KMG w Turku. W czerwcu 2020 r. Metsähallitus uruchomił nową wersję swojej witryny internetowej. Ma ona zapewnić poziom dostępności AA wg standardu WCAG 2.1.

Źródło: www.metsa.fi