Z zagranicy 10/2020

14 sierpnia 2020 10:26 2020 Wersja do druku

Niemcy – Szkocja
Bioróżnorodność jako czynnik produkcji

Czechy
Nowa koncepcja polityki leśnej państwa

Szwecja
Chcą podwoić liczbę turbin wiatrowych

Litwa
Lasy państwowe kupiły 23 samochody gaśniczeNiemcy – Szkocja
Bioróżnorodność jako czynnik produkcji

Niemieccy i szkoccy naukowcy realizują pod kierownictwem Politechniki Monachijskiej program badawczy, którego przedmiotem jest analiza korzyści ekonomicznych i społecznych z gospodarki rolnej i leśnej opartej na różnorodności gatunkowej. Podstawowy problem badawczy brzmi: Czy różnorodność gatunkowa podnosi ekonomiczną wartość ekosystemów zagospodarowanych?


Wiadomo, że zwiększenie różnorodności gatunkowej zasadniczo umożliwia uzyskanie większych przychodów. Jednak począwszy od pewnego stopnia zmieszania dodawanie dalszych gatunków drzew nie prowadzi już do zwiększenia korzyści czerpanych przez człowieka. Maksymalizacja bioróżnorodności na poziomie ekosystemu w większości przypadków nie skutkuje maksymalizacją wartości ekonomicznej. Najkorzystniejszy jest pośredni stopnień różnorodności biologicznej. Niemieccy naukowcy widzą duży potencjał bioróżnorodności przede wszystkim w eliminowaniu kosztów społecznych, tj. wydatków ponoszonych przez całe społeczeństwo (np. zanieczyszczenie środowiska).

Wyniki badań nie oznaczają jednak, że bogate gatunkowo ekosystemy nie są warte ochrony. W tym przypadku argumenty ekonomiczne nie są po prostu wy-starczające. Publikacja wyników badań w języku angielskim dostępna jest pod adresem: 

https://advances.sciencemag.org/content/6/5/eaax7712.

Źródło: www.forstpraxis.de


Czechy
Nowa koncepcja polityki leśnej państwa

Czeski rząd przyjął w lutym 2020 r. koncepcję polityki leśnej państwa na okres do 2035 roku. Projekt przygotował powołany przez ministra rolnictwa zespół roboczy, do którego swoich przedstawicieli nominowały 23 podmioty – ministerstwa, organizacje branży leśnej, uczelnie wyższe, samorządy regionalne i lokalne oraz organizacje pozarządowe.

W sytuacji zmiany klimatu, gdy deficyt opadów ma poważne skutki dla naszych lasów, ważne jest ustalenie priorytetów i procedur w gospodarce leśnej i zarządzaniu lasami na nadchodzący okres. Chodzi o przygotowanie takich rozwiązań, które z jednej strony będą korzystne dla dalszego rozwoju lasów, a z drugiej – zapewnią wsparcie wszystkim ich właścicielom – powiedział Miroslav Toman, minister rolnictwa w czeskim rządzie. Obecnie największe wyzwanie stanowią klęska kornika i katastrofalna sytuacja na rynku surowca drzewnego. Nowa koncepcja czeskiej polityki leśnej zakłada m.in. podniesienie poziomu różnorodności biologicznej i stabilności ekologicznej ekosystemów leśnych przy zachowaniu funkcji produkcyjnych w warunkach zmieniającego się klimatu. Na podstawie wniosków z dyskusji nad koncepcją ma zostać opracowany szczegółowy program wdrożeniowy.

Źródło: www.silvarium.cz


Szwecja
Chcą podwoić liczbę turbin wiatrowych

Turbiny wiatrowe wzniesione na gruntach wydzierżawionych od szwedzkiego państwowego gospodarstwa leśnego Sveaskog wytwarzają obecnie ponad 3 TWh energii rocznie. Stanowi to przeszło 10% całkowitej produkcji energii wiatrowej w Szwecji. W najbliższej przyszłości Sveaskog zamierza podwoić liczbę turbin wiatrowych na swoim obszarze, tak aby w większym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu szwedzkiej polityki energetycznej, którym jest oparcie do 2040 r. krajowego systemu energetycznego w całości na źródłach odnawialnych. W 2019 r. ok. 4,2 tys. turbin wiatrowych w Szwecji wyprodukowało 20 TWh energii elektrycznej.

Fot. www.stock.adobe.com

Obecnie w starannie wybranych lokalizacjach na terenach Sveaskogu znajduje się ponad 400 turbin wiatrowych. W budowie jest drugie tyle, a na etapie projektowania – dodatkowych 500 instalacji. Aranżowanie i wznoszenie wiatrowych instalacji energetycznych na gruntach Sveaskogu odbywa się zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez szwedzką reprezentację FSC i zatwierdzonymi przez międzynarodową centralę tej organizacji. Turbiny wiatrowe nie mogą być lokalizowane na obszarach ochrony przyrody, w ekoparkach (zwarte kompleksy lasów, pełniące funkcję ognisk bioróżnorodności w stosunku do obszarów przyległych) ani w tzw. unikatowych lasach ochrony przyrody (wyłączone z użytkowania lasy o dużych walorach przyrodniczych).

Źródło: www.sveaskog.se


Litwa
Lasy państwowe kupiły 23 samochody gaśnicze

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) rozbudowuje swój tabor gaśniczy. Na początku 2020 r. zakupiło 23 nowe samochody Isuzu D-MAX Space cab wyposażone w sprzęt gaśniczy i zbiornik na 300 l wody. Zadaniem tych pojazdów jest szybkie dotarcie do miejsca pożaru i rozpoczęcie jego wstępnej lokalizacji. Lekkie samochody gaśnicze mogą łatwiej poruszać się po drogach leśnych niż cięższe wozy strażackie. Oprócz nowo nabytych pojazdów park przeciwpożarowy VMU obejmuje 61 samochodów gaśniczych, 20 przewoźnych zbiorników na wodę i 15 lekkich modułów gaśniczych agregowanych z SUV-ami lub montowanych na przyczepach samochodowych.

Fot. arch. VMU

W ostatnich latach zanotowano na Litwie znaczne nasilenie się pożarów lasów. Wiąże się to z ociepleniem klimatu i nawracającymi suszami. Przetarg na do-stawę nowych lekkich samochodów gaśniczych dla VMU wygrała spółka Autoverslo automobiliai. Cena zakupu, który był dotowany ze środków unijnych, wyniosła 751,4 tys. euro brutto.

VMU zarządza lasami państwowymi o powierzchni ok. 1 mln ha, co stanowi niespełna połowę całkowitej powierzchni leśnej Litwy. Zatrudnia blisko 2,6 tys. pracowników, w tym ok. 1,3 osób na stanowiskach nierobotniczych. Pozyskuje rocznie 3,3 mln m3 drewna przy przyroście 9 mln m3.

Źródła: www.vivmu.lt; www.am.lrv.lt
Opr. A.S.