Z zagranicy 1/2020

4 marca 2020 12:32 2020 Wersja do druku

Czechy
Zmiany w umowach na prace leśne

Litwa
Modernizacja parku samochodowego

Finlandia
Budowa największej farmy wiatrowej

Szwecja
Pozyskanie drewna w 2018 roku

Bawaria, Niemcy
Model lasu przyszłości
Czechy
Zmiany w umowach na prace leśne

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, podały na początku września 2019 r. wstępne informacje o przetargach na prace leśne w latach 2020–24. W przetargach, które obejmują w sumie 54 pakiety obszarowe, wprowadzono zmiany związane z klęską kornika w czeskich lasach. Wyróżniono trzy rodzaje przetargów: klęskowe, poklęskowe i kompleksowe. Niemal połowa przetargów odnosi się do pakietów obszarowych uznanych za klęskowe (23 terytorialne jednostki przetargowe). Pakiety te nie obejmują, tak jak to było dotąd, kompleksowego zagospodarowania lasu sprzężonego z kupnem/sprzedażą drewna przy pniu, lecz tylko hodowlę lasu i pozyskanie drewna ze zrywką do drogi wywozowej. Sprzedaż drewna znajduje się w tym przypadku w gestii LČR. Poklęskowe pakiety obszarowe (9 jednostek) dotyczą terenów, na których gradacja kornika już wygasła, i obejmują samą hodowlę lasu. Tradycyjne pakiety kompleksowe, obejmujące całościowe zagospodarowanie lasu sprzężone z kupnem/sprzedażą drewna przy pniu, odnoszą się do 22 terytorialnych jednostek przetargowych. W przetargach przeprowadzonych przed rokiem wszystkie pakiety obszarowe miały charakter kompleksowy.

Fot. Jakub Słowik

Inną istotną nowością jest klauzula, że po dwóch latach obydwie strony umowy na usługi leśne mogą ją rozwiązać z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiana ta również wiąże się klęską kornika (niemożność dokładnego przewidzenia rozwoju sytuacji w lasach).

W 2020 r. LČR zakładają podwojenie pozyskania drewna siłami swoich czterech wydzielonych gospodarstw leśnych. To oznacza zmniejszenie masowego wymiaru rocznej puli przetargowej mniej więcej o 500 tys. m3. W 2018 r. w lasach LČR zostało pozyskanych blisko 11 mln m3 drewna.

Źródło: www.silvarium.cz


Litwa
Modernizacja parku samochodowego

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) przeznaczyło 5,2 mln euro na zakup na początku 2020 r. 247 nowych samochodów osobowych w wersjach terenowych (SUV-y) i dostawczych (pikapy). Stosowny przetarg, w którym uczestniczyło dziewięciu oferentów, wygrały dwie firmy. Spółka Autobrava Motors dostarczy gospodarstwu 116 SUV-ów Jeep Renegade, a spółka Inchcape Motors – 131 pikapów Mitsubishi L200. Służbowe samochody osobowe, które są obecnie używane przez leśników z VMU, mają przeciętnie dziewięć lat.


Litewscy leśnicy od tego roku przesiądą się do służbowych jeepów
Fot. mat. promocyjne FCA

Nowe auta zostały objęte gwarancją sięgającą 60 miesięcy. Mają napęd na cztery koła i dodatkowe wyposażenie, odpowiednie do warunków leśnych. Wszystkie samochody służbowe VMU zostaną zaopatrzone w nowe logo gospodarstwa i barwy zgodne z jego nowym profilem identyfikacji wizualnej.

Źródło: www.vivmu.lt


Finlandia
Budowa największej farmy wiatrowej

Fot. www.adobe.stock.com

Jesienią 2019 r. firma energetyczna Ilmatar Energy rozpoczęła w miejscowości Piiparinmäki w środkowej Finlandii budowę największej w tym kraju farmy wiatrowej. Wartość tej inwestycji przekracza miliard euro. Autorem projektu, który stworzy w sumie 500 nowych miejsc pracy, jest fińskie państwowe gospodarstwo parkowo-leśne Metsähallitus.

Firma Ilmatar Energy, która prawa do projektu kupiła od Metsähallitusa w czerwcu 2018 r., planuje ukończenie budowy farmy wiatrowej w Piiparinmäki w 2021 roku. Nie przewiduje przy tym korzystania z państwowych dotacji. Farma o mocy nominalnej 211 MW ma zacząć dostarczać energię już w tym roku. Docelowa roczna produkcja to 700 GWh. Ok. 60% energii produkowanej przez farmę będzie kupowała firma technologiczna Google na potrzeby zasilania swojego centrum danych w mieście Hamina.

Zwiększenie potencjału w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest częścią programu klimatycznego Metsähallitusa. Do początku 2019 r. włączyliśmy się w rozwój projektów obejmujących przeszło 10% fińskiej zdolności produkcji energii wiatrowej – mówi Tuomas Hallenberg, p.o. dyrektor generalny Metsähallitusa.

Źródło: www.metsa.fi


Szwecja
Pozyskanie drewna w 2018 roku

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Agencji Leśnej, organu nadzorującego wykonywanie szwedzkiej ustawy o lasach, pozyskanie drewna w Szwecji osiągnęło w 2018 r. poziom 93,4 mln m3 brutto (suma miąższości w korze drewna wyrobionego i pozostałości pozrębowych). To oznacza wzrost o niespełna 1% w stosunku do 2017 roku. Przyrost roczny szwedzkich zasobów drzewnych przekracza 120 mln m3. Wg kalkulacji Agencji Leśnej i Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU) maks. roczny poziom zrównoważonego użytkowania lasów w Szwecji wynosi 95–100 mln m3.

W wymiarze netto (miąższość drewna okrągłego bez kory) pozyskanie drewna wyniosło 75 mln m3. Podstawowa struktura sortymentowa kształtowała się następująco: drewno tartaczne iglaste 50%, papierówka iglasta i liściasta 40%, drewno energetyczne 9%, surowiec pozostały 1%. Cięcia użytkowania rębnego dostarczały w ostatnich czterech latach przeciętnie ponad połowę pozyskanej masy, a trzebieże – blisko 1/3. Największy udział w pozyskaniu miały świerk (po-nad 50%) i sosna (ok. 1/3).

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Bawaria, Niemcy
Model lasu przyszłości

Bawarski Krajowy Zakład Lasów i Gospodarki Leśnej (LWF) opracował scenariusze wyglądu bawarskich lasów w przyszłości. Na tej podstawie stworzył także gatunkowo-siedliskowy system informacyjny. Bawarczycy oparli poszukiwania składu gatunkowego lasów odpowiadającego przyszłemu klimatowi na modelowaniu klimatycznym, badaniach genetycznych i doświadczeniach terenowych. Stworzony system obejmuje 32 gatunki rodzime i wybrane gatunki obce z niektórych regionów klimatycznych (Włochy, Grecja, Turcja i in.). Zawiera wskazówki co do stosowania danego gatunku w odnowieniach w określonej lokalizacji. Zwraca również uwagę na niebezpieczeństwa związane z wprowadzeniem gatunków obcych.

Źródło: www.forstpraxis.de
Opr. A.S.