Z zagranicy 18/2019

14 października 2019 15:30 2019 Wersja do druku

Portugalia
Walne zgromadzenie CEPF

Brandenburgia, Niemcy
Pozyskanie drewna w 2018 roku

Ukraina
Nowe parki narodowe i rezerwaty

Szwecja
Niedostatek nasion świerka

Irlandia
Wyniki Coillte w 2018 roku


Portugalia
Walne zgromadzenie CEPF

W 2019 r. walne zgromadzenie Konfederacji Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF) odbyło się w Lizbonie w dniach 3–5 czerwca. Przewodniczący CEPF Hubert de Schorlemer, który piastuje to stanowisko od 2012 r. i zarazem reprezentuje Luksemburskie Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Lasów, omówił w swojej przemowie wyzwania, które stawia przed europejskimi właścicielami lasów obecna doba, cechująca się ekstremalnymi warunkami pogodowymi i wyludnianiem się obszarów wiejskich. Zgromadzenie wybrało czterech dotychczasowych członków zarządu CEPF na następne kadencje (są nimi reprezentanci Austrii, Finlandii, Łotwy i Czech). Ze stanowiska wiceprzewodniczącego i członka zarządu CEPF ustąpił przed upływem swojej kadencji Philipp zu Guttenberg (Niemcy). W zarządzie zastąpił go tymczasowo Ulrich Ivo von Trotha (Niemcy).


A trakcie walnego zgromadzenia członkowie CEPF wizytowali m.in. plantację korka
Fot. arch. CEPF

CEPF to zjednoczenie narodowych zrzeszeń właścicieli lasów w Europie, sięgające swoimi początkami 1961 roku. Reprezentuje ono interesy leśnictwa prywatnego. Wśród 25 członków CEPF, pochodzących z 20 krajów, nie ma jak dotąd Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych (PZZL). Przyszłoroczne walne zgromadzenie CEPF ma zostać zorganizowane w miejscowości Hämeenlinna w Finlandii w dniach 3–5 czerwca. 

Źródło: www.cepf-eu.org


Brandenburgia, Niemcy
Pozyskanie drewna w 2018 roku

W lasach graniczącego z Polską niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia pozyskano w ub. roku 4,8 mln m3 drewna.

W stosunku do 2017 r. oznacza to wzrost o 14%. Udział drewna poklęskowego w całości brandenburskiego pozyskania w 2018 r. wyniósł 42%. Rok wcześniej było to 12%.

Zdecydowaną większość (87%) pozyskanego w 2018 r. drewna stanowiły gatunki iglaste. Najwięcej pozyskano drewna sosnowego (3,9 mln m3 łącznie z modrzewiem). Przeszło połowa całości pozyskania przypadła na drewno typu papierówki (2,5 mln m3). W lasach prywatnych pozyskano 3,1 mln m3 drewna, a w lasach państwowych landu – 1,2 mln m3. Resztę pozyskano w lasach samorządowych, kościelnych i federalnych.

Źródło: www.forstpraxis.de


Ukraina
Nowe parki narodowe i rezerwaty

Petro Poroszenko podpisał w ostatnich dniach swojego piastowania urzędu prezydenta Ukrainy dekrety, na mocy których mają powstać w tym kraju trzy nowe parki narodowe i trzy nowe rezerwaty. Ponadto pięć spośród istniejących parków narodowych zostanie powiększonych. W sumie powierzchnia ukraińskich obszarów chronionych zwiększy się o blisko 82 tys. ha. Jeden z nowych parków narodowych, a mianowicie Bojkiwszczyna, zostanie utworzony przy granicy z naszym krajem, na przylegającym do polskich Bieszczadów obszarze o powierzchni 12 tys. ha.

Źródło: Klub Przyrodników


Szwecja
Niedostatek nasion świerka

Kwiatostany świerków na plantacji nasiennej zabezpieczone torebkami
Fot. arch. Sveaskog

 

Kłopoty ze zbiorem wystarczającej ilości nasion świerka występowały w Szwecji od dawna, zwłaszcza w krainach Götaland i Norrland. Jednak w ostatnim czasie sytuacja stała się wyjątkowo trudna: pojawiło się zagrożenie, że na następną wiosnę zabraknie sadzonek i nasion świerka. Na szczęście, w tym roku świerk kwitł w Szwecji obficie. Chcąc to wykorzystać, Szwedzi wydatkowali duże sumy na ochronę kwiatów i szyszek w celu zabezpieczenia zbiorów nasion.

Przyczyn niedostatku nasion świerka jest kilka. Jedną z nich są niekorzystne warunki pogodowe w okresie kwitnienia tego gatunku drzewa. Ostatnie lata nasienne świerka obserwowano w Szwecji w 1989, 1995 i 2006 roku.

Długo czekaliśmy na obfite kwitnienie – potwierdza Finnvid Prescher, specjalista z firmy szkółkarsko-nasienniczej Svenska Skogsplantor (SSP), należącej do szwedzkich lasów państwowych Sveaskog. Następną przyczyną niedostatku nasion świerka jest niedostatecznie jeszcze zbadany patogen grzybowy, który poraża kwiaty i hamuje rozwój szyszek. Obecnie nie ma dozwolonych środków przeciwko tej chorobie. Nasiona i szyszki świerka niszczy również siedem gatunków owadów. Dwa z nich można zwalczać środkami biologicznymi.

Firma SSP zastosowała różne środki służące zabezpieczeniu zbioru nasion świerka na swoich plantacjach nasiennych. – To są specjalne metody, niezwykle czasochłonne, ale nie mamy alternatywy – mówi Finnvid Prescher. Jednym ze środków była izolacja kwiatów świerka za pomocą torebek. Wadami tej metody są konieczność ręcznego zapylania i większa wrażliwość kwiatów na przymrozki. Dlatego w stanie gotowości pozostawał śmigłowiec, który w razie spadku temperatury podrywał się z ziemi, by wprawiać w ruch powietrze na plantacji. Próbowano także opryskiwać kwiaty mieszaniną zawierającą grzyby antagonistyczne. Grunt wokół drzew świerkowych pokryto korą. W fazie testów jest również stosowanie wielkich namiotów wzniesionych nad drzewami w celu zapewnienia im lepszych warunków termicznych.

Źródło: www.sveaskog.se


Irlandia
Wyniki Coillte w 2018 roku

W irlandzkich lasach państwowych w ub. roku wybuchło ponad 150 pożarów o łącznej powierzchni 600 ha Fot. arch. Coillte

 

Irlandzkie lasy państwowe są częścią koncernu państwowego Coillte, w którego skład wchodzą dwa inne segmenty – usługi bazujące na rozporządzaniu nieruchomościami gruntowymi (Land Solutions) i produkcja płyt drewnopochodnych (Medite Smartply). Cały koncern uzyskał w 2018 r. rekordowe wyniki. Przychody i zysk operacyjny Coillte wyniosły odpowiednio 330 mln euro (ok. 1,4 mld zł) i 71,5 mln euro (ok. 307,6 mln zł). W stosunku do 2017 r. mierniki te wzrosły odpowiednio o 10% i 47%.

Sam segment leśny (Forestry), zarządzający lasami o powierzchni 350 tys. ha, również osiągnął w 2018 r. rekordowe wyniki ekonomiczne. Stopa zwrotu z aktywów leśnych wyniosła 3,4%. Pozyskanie drewna sięgnęło 2,5 mln m3. Dzięki dużemu zapotrzebowaniu na surowiec drzewny jego ceny utrzymywały się na wysokim poziomie. Wyzwaniem było natomiast wyjątkowo suche lato. W lasach Coillte wybuchło przeszło 150 pożarów. Jednak szybka i efektywna reakcja leśników i strażaków pozwoliła na ograniczenie szkód do obszaru o łącznej powierzchni 600 ha.

Irlandzki sektor leśny zapewnia 12 tys. miejsc pracy na obszarach wiejskich. Corocznie wnosi wkład w wysokości 2,4 mld euro do produktu krajowego.

Źródło: www.coillte.ie
Opr.A.S.