Z zagranicy 13-14/2018

16 sierpnia 2018 14:25 2018 Wersja do druku

Szkocja, Wielka Brytania
Restrukturyzacja leśnictwa

Austria
Pozyskanie drewna w 2017 roku

Bawaria, Niemcy
Obniżają pozyskanie drewna

Czechy
Susze dają się lasom we znaki

Austria
Leśne 2018 piwem z nutą dzikiej gruszki

Słowacja
Gradacje kornika problemem ogólnospołecznym


Szkocja, Wielka Brytania
Restrukturyzacja leśnictwa

Szkocki parlament przyjął w marcu 2018 r. nową ustawę o leśnictwie i gospodarce gruntami. Do głównych celów nowego prawa należą zwiększenie efektywności użytkowania gruntów stanowiących własność publiczną oraz podniesienie poziomu rozliczalności, transparentności i spójności działań w tej sferze. W związku z tym planowana jest także zmiana struktury szkockiego leśnictwa.

Komisja Leśna Szkocji, która obecnie stanowi odrębną gałąź administracji państwowej, ma zostać włączona do szkockiego aparatu rządowego i stać się wydziałem leśnictwa w resorcie rozwoju obszarów wiejskich. Wydział ten będzie się zajmował kształtowaniem polityki leśnej, nadzorowaniem gospodarki leśnej, doradztwem fachowym i administrowaniem subwencjami dla lasów prywatnych. Zarządzające szkockimi lasami państwowymi Gospodarstwo Leśne Szkocji, które dziś stanowi agencję wykonawczą Komisji Leśnej, zostanie do kwietnia 2019 r. przekształcone natomiast w agencję o nazwie Leśnictwo i Grunty Szkocji i podporządkowane bezpośrednio szkockiemu rządowi. Jak sama nazwa wskazuje, nowa agencja będzie miała szerszy zakres działania.

Obecne Gospodarstwo Leśne Szkocji ma w swojej pieczy 640 tys. ha gruntów państwowych, w tym 471 tys. ha lasów. Zatrudnia ok. 760 pracowników. Na rynek dostarcza rocznie przeszło 3,5 mln m3 drewna. Powierzchnia wszystkich lasów Szkocji wynosi 1,55 mln ha.

Źródło: www.scotland.forestry.gov.uk


Austria
Pozyskanie drewna w 2017 roku

Fot. www.pxhere.com

W austriackich lasach pozyskano w ub. roku 17,65 mln m3 drewna. To o 5,3% więcej niż w 2016 r. i o blisko 2% więcej od średniej pięcio- i dziesięcioletniej. Udział drewna poklęskowego w całości pozyskania wyniósł 36,7%. Masa tego drewna była o 20,9% większa niż w 2016 roku. Struktura sortymentowa pozyskania kształtowała się następująco: drewno tartaczne 54%, drewno do przerobu przemysłowego 18%, drewno energetyczne 28%. Drewno iglaste stanowiło 83% pozyskanego surowca drzewnego.

Obecnie intensywność użytkowania przyrostu austriackich lasów sięga 85%. Nie bez znaczenia są tutaj wyjątkowo duże ilości drewna pohuraganowego i pokornikowego. Dane o pozyskaniu drewna w Austrii opublikowało tamtejsze Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki.

Źródło: www.waldverband.at


Bawaria, Niemcy
Obniżają pozyskanie drewna

Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF), największe niemieckie państwowe gospodarstwo leśne (756 tys. ha lasów), obniżyły o 200 tys. m3 pozyskanie drewna planowane na 2018 rok. Jego rozmiar, który normalnie sięga 4,9 mln m3, wynosi po redukcji 4,75 mln m3. To najniższy masowy etat cięć od czasu przekształcenia bawarskiej administracji lasów państwowych w przedsiębiorstwo (2005 r.). W związku z tym zysk BaySF może się zmniejszyć z 54 mln do 26 mln euro.

Ograniczone zostało przede wszystkim pozyskiwanie świeżego drewna iglastego. Powodem tego jest nadpodaż surowca na niemieckim rynku drewna wskutek wyróbki ogromnych ilości drewna poklęskowego, pojawiającego się w lasach w następstwie zmiany klimatu. Wzrost przeciętnej temperatury w powiązaniu ze zwiększeniem się masy drewna pohuragnowego (styczniowa wichura Fryderyka pozostawiła po sobie ok. 12 mln m3 wiatrowałów i wiatrołomów w niemieckich lasach) skutkuje intensywnym rozmnażaniem się kornika, które może przyjąć rozmiary klęskowe. Ograniczenie pozyskania drewna świeżego i skoncentrowanie się na wyróbce drewna poklęskowego jest środkiem aktywnej ochrony lasu i zarazem działaniem solidarnościowym, mającym na celu odciążenie rynku drewna. Podstawowym instrumentem reakcji na zmianę klimatu pozostaje w BaySF przebudowa drzewostanów w kierunku ich uelastycznienia klimatycznego.

Źródło: www.baysf.de


Czechy
Susze dają się lasom we znaki

W Europie Środkowej zmiana klimatu objawia się od kilku lat m.in. w suszach. Ludziom jeszcze wody nie brakuje, ale lasom tak. W czeskich lasach państwowych, którymi zarządza przedsiębiorstwo Lasy Republiki Czeskiej (LČR), w ub. roku pozyskano siedmiokrotnie więcej drewna poklęskowego niż przed 20 laty. Wyrobionych zostało prawie 5 mln m3 takiego surowca (całkowite pozyskanie drewna w LČR kształtuje się na poziomie 8 mln m3).


Uprawa leśna w rejonie Vítkova. Brak wody szczególnie daje się we znaki odnowieniu lasu. W niektórych częściach kraju wynikła z suszy gradacja kornika drukarza przybrała rozmiar klęski Fot. Arch. LČR

Wody najbardziej brakuje świerkom, które mają płytki system korzeniowy. Przy dłuższym braku opadów i następującym po nim spadku poziomu wody gruntowej świerk ulega osłabieniu najszybciej ze wszystkich gatunków drzew. Woda jest mu także potrzebna do wytwarzania żywicy jako środka obronnego. Bez wody świerk traci zdolność obrony przed szkodnikami, toteż one go zabijają – wyjaśnia Jiří Groda, leśniczy z Vítkova w regionie morawsko-śląskim.

Naszym celem jest ochrona lasu przed kornikiem poprzez odpowiednio wczesne wynajdywanie i wyrabianie drzew zasiedlonych oraz zakładanie w lasach upraw mieszanych, które będą bardziej odporne na zmianę klimatu. O ile jeszcze w 2008 r. w rejonie Vítkova udział świerka w składzie upraw sięgał 28%, o tyle dziś wynosi on zaledwie 17%. Znacznie wzrósł natomiast udział gatunków drzew liściastych, który obecnie osiągnął poziom 71% – dopowiada Tomáš Pospíšil, tymczasowy szef LČR, który zastąpił na tym stanowisku Daniela Szóráda, odwołanego w maju 2018 r. za brak skuteczności w powstrzymywaniu klęskowej gradacji kornika.

Leśnicy z LČR zaplanowali na wiosnę 2018 r. wyłożenie 200 tys. drzew pułapkowych i wystawienie 40 tys. pułapek na kornika. Na te i inne działania z zakresu ochrony lasu przed szkodnikami przeznaczyli w sumie 192 mln CZK (ok. 32 mln zł). Najtrudniejsza jest sytuacja na północnych Morawach i Śląsku Czeskim. 112 spośród 850 leśnictw LČR zostało uznanych za klęskowe w stopniu co najmniej lokalnym.

Źródło: www.lesycr.cz


Austria
Leśne 2018 piwem z nutą dzikiej gruszki

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzająca lasami państwowymi Republiki Austrii, od ośmiu lat warzy we współpracy z mistrzem piwowarskim Axelem Kiesbye koneserskie piwo Leśne. Każdego roku smak trunku jest wzbogacany o inny dodatek pochodzący z lasów ÖBf. W 2018 r. będą nim kwiaty, liście i pędy dzikiej gruszy. Zostały one zebrane w maju w leśnictwie Wildalpen. – W tym roku po raz pierwszy oprócz liści i kwiatów dodajemy do piwa także podpiekane zrębki z drewna dzikiej gruszy i suszone owoce – mówi Axel Kiesbye.

Leśne 2018 będzie sprzedawane od października br. w butelkach o pojemności 0,75 i 0,33 l oraz w małych beczkach. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość alkoholu będzie mogło leżakować przez wiele lat. Spółka ÖBf zaczęła produkować limitowane partie piwa Leśnego w 2011 r. – Międzynarodowym Roku Lasów. Podstawowym dodatkiem do warzenia pierwszych roczników piwa Leśnego były młode pędy, szyszki, nasiona lub żywica drzew leśnych – jodły (2011), limby (2012), modrzewia (2013), sosny czarnej (2014) i świerka (2015). W 2016 r. dodatkiem były gałązki, igły i szyszkojagody alpejskiej odmiany jałowca, a w 2017 r. – kwiaty czeremchy zwyczajnej.

Fot. ÖBf-Archiv/Wolfgang Simlinger

Źródło: www.bundesforste.at


Słowacja
Gradacje kornika problemem ogólnospołecznym

Słowackie lasy świerkowe są w sposób wyraźnie nasilony atakowane przez kornika drukarza od przeszło 10 lat. Biorąc pod uwagę podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń związanych z klęskowymi gradacjami szkodnika, państwowe przedsiębiorstwo Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, rozpoczęło realizację kampanii edukacyjnej pn. „Z pułapkami do lasu”. Leśnicy przedstawiają w niej gradacje kornika jako problem ogólnospołeczny. Swoje przesłanie w formie filmów wideo przesyłają do szkół szczebla podstawowego i średniego. Oprócz informacji o drzewostanach świerkowych i atakowaniu ich przez kornika drukarza filmy zawierają konkretne wiadomości z zakresu czynnej ochrony lasu. – W ten sposób staramy się uskutecznić nasz przekaz i włączyć młodsze pokolenia do działań na rzecz czynnej ochrony lasów – wyjaśnia Marián Nosáľ, szef działu komunikacji społecznej w LSR.

Źródło: www.lesy.sk

Opr.A.S.