Z zagranicy 15-16/2017

22 lutego 2018 11:37 2018 Wersja do druku

Czechy
Brak robotników leśnych


Austria
Leśne 2017 piwem czeremchowym

Turyngia, Niemcy
Wsiedlanie szwedzkich głuszców

Finlandia
Rynek kompensacji strat ekologicznych

Szwecja
Cyfryzacja produkcji sadzonek


Czechy
Brak robotników leśnych

Wszystkie czeskie branże wytwórcze borykają się z niedostatkiem siły roboczej. Daje się on we znaki także gospodarce leśnej, i to każdemu rodzajowi własności leśnej i wszystkim branżowym pracodawcom. Wykwalifikowani robotnicy leśni są w Czechach nieliczni. W związku z tym Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, zorganizowały 26 kwietnia 2017 r. w Hradcu Králové spotkanie reprezentantów szkolnictwa, Związku Regionów Republiki Czeskiej i Ministerstwa Rolnictwa.
Firmom, które świadczą usługi leśne w Czechach i całej Europie, brakuje dziś wykwalifikowanych pilarzy, operatorów maszyn leśnych, kierowców samochodowych zestawów do wywozu drewna, jak również robotników do pracy w hodowli lasu i szkółkarstwie. – Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji i chcemy doprowadzić do jej poprawy. Szczególnie ważne jest kształcenie praktycznie. Na rynku pracy od wielu lat brakuje wykwalifikowanych robotników. Jest to tendencja niekorzystna dla branży. Dlatego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i szkołami szukamy rozwiązań, które pozwolą na odwrócenie tej tendencji i wzbudzenie u absolwentów szkół podstawowych większego zainteresowania pracą w naszej branży– powiedział Daniel Szórád, dyrektor generalny LČR. Konieczne jest skoordynowanie działań pracodawców i wyegzekwowanie od Ministerstwa Edukacji i Związku Regionów Republiki Czeskiej jasnej koncepcji promocji dyscyplin technicznych. LČR opowiadają się za zwiększeniem liczby absolwentów leśnych szkół zawodowych.
LČR zawarły ze szkołami umowy ramowe o kształceniu praktycznym. Chcą również pokrywać koszty uzyskania europejskiego certyfikatu operatora pilarki przez praktykantów i własnych pracowników, którzy podwyższają swoje kwalifikacje. Z kolei Ministerstwo Rolnictwa zainwestowało w ub. roku prawie 5 mln CZK w wyposażenie trzech szkół leśnych. Subwencje te mają zostać utrzymane w następnych pięciu latach. – Będziemy starali się znaleźć sposób na umożliwienie szkołom korzystania ze sprzętu LČR i współpracujących z nami usługodawców – obiecał dyrektor Daniel Szórád.
Działające w formie przedsiębiorstwa państwowego LČR gospodarują w lasach o powierzchni 1,2 mln ha i sprawują pieczę nad blisko jedną trzecią czeskich wód płynących. Zatrudniają ok. 3,5 tys. pracowników, w tym przeszło 1030 pracowników na stanowiskach robotniczych. W roku 2016 LČR pozyskały 8,1 mln m3 drewna. Do budżetu państwa odprowadziły dywidendę w wysokości
5,6 mld CZK (ok. 912 mln zł).
Źródło: www.lesycr.cz

Austria
Leśne 2017 piwem czeremchowym

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzająca lasami państwowymi Republiki Austrii, od siedmiu lat warzy we współpracy z mistrzem piwowarskim Axelem Kiesbye koneserskie piwo Leśne. Jego smak jest każdego roku wzbogacany o inny dodatek pochodzący z lasów ÖBf. W 2017 r. będą nim kwiaty czeremchy zwyczajnej. Zostały one zebrane na przełomie kwietnia i maja w leśnictwie Hermagor, położonym u podnóża Alp Karnickich. – Delikatny pyłek kwiatowy czeremchy ma niepowtarzalny aromat o charakterze marcepanowym z delikatnymi nutami gorzkich migdałów – mówi Axel Kiesbye.
Leśne 2017 będzie sprzedawane od października br. w butelkach o pojemności 0,75 i 0,33 l
oraz w małych, 24-litrowych beczkach. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość alkoholu będzie mogło leżakować przez wiele lat. Spółka ÖBf zaczęła produkować limitowane partie piwa Leśnego w 2011 r. Podstawowym składnikiem do warzenia pierwszego rocznika piwa Leśnego były młode pędy jodłowe. W roku 2012 zostały one zastąpione nasionami limby, w roku 2013 – młodymi pędami i szyszkami modrzewia, a w roku 2014 – młodymi szyszkami sosny czarnej. W 2015 r. leśnym dodatkiem była żywica świerkowa z naturalnych wycieków, a w roku 2016 – gałązki, igły i szyszkojagody alpejskiej odmiany jałowca.

Źródło: www.bundesforste.atZebrane wiosną kwiatostany czeremchy będą dodatkiem do tegorocznego piwa Leśnego


Turyngia, Niemcy
Wsiedlanie szwedzkich głuszców

Przedsiębiorstwo państwowe Lasy Turyngii, zarządzające lasami państwowymi tego landu, od lat intensywnie angażuje się w odbudowę turyngeńskiej populacji głuszca. Aby ją genetycznie odświeżyć, leśnicy zdecydowali się na wsiedlenie głuszców odłowionych w środkowej Szwecji. Licząca 300 tys. par lęgowych szwedzka populacja głuszca należy do największych w Europie. Turyngeński projekt dofinansowywany jest z środków unijnych. Przy jego realizacji współpracują szwedzkie lasy państwowe Sveaskog.

W latach 50. XX w. bytowało w Turyngii przeszło 300 głuszców. Jednak w latach 70. ich liczebność zaczęła gwałtownie spadać wskutek utraty środowiska życia. Z całej turyngeńskiej populacji głuszca pozostało na początku bieżącego stulecia pięć osobników. Obecnie liczy ona 25–35 ptaków.
Źródło: www.thueringenforst.de

Finlandia
Rynek kompensacji strat ekologicznych

Fińskie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa finalizuje wstępne studia analityczne nad możliwymi do stosowania w praktyce mechanizmami kompensacji strat ekologicznych wskutek działalności gospodarczej. Celem analiz jest wypracowanie reguł funkcjonowania odpowiedniego rynku w Finlandii. Takie mechanizmy rynkowe działają już w Australii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Szwecji.
Zakres przedmiotowy studiów obejmuje użytkowanie wszystkich zasobów przyrody.
Kwestia mechanizmów kompensacyjnych była także dyskutowana w kontekście międzynarodowym. Staramy się dobrze poznać fińskie uwarunkowania ekonomiczne, aby uniknąć powtórzenia błędów popełnionych w niektórych innych krajach – mówi Saara Lilja-Rothsten (na zdjęciu), kierownik projektu. Na tym etapie studiów nie są jeszcze proponowane żadne rozwiązania legislacyjne.
Gospodarstwo państwowe Metsähallitus, w którego skład wchodzą fińskie lasy państwowe, rozpoczęło na początku 2017 r. realizację projektu testującego komercyjny model kompensacji ekologicznej. Partnerem Metsähallitusa w tym przedsięwzięciu jest firma wydobywczo-budowlana NCC. Ze strony NCC do testowania kompensacji ekologicznej została wybrana kopalnia surowców skalnych i kruszarnia, a ze strony Metsähallitusa – park wiatrowy. Wyjaśnić trzeba wiele spraw, w tym sposób gwarantowania tego, że wytwarzane wartości ekologiczne rzeczywiście będą równoważyły wartości tracone w innym miejscu.
Warunki, które powinien spełniać system kompensacji, były również analizowane na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Helsińskiego. Kompensacja musi być adekwatna i nieodwracalna. Nie może również zastępować lub narażać na uszczerbek innych środków ochrony przyrody. Nie wolno doprowadzić do sytuacji, w której niszczenie przyrody mogłoby być postrzegane jako działanie dopuszczalne. Kompensacja mogłaby zostać etycznie zakwestionowana, gdyby ludzie zaczęli widzieć ochronę przyrody w bardziej utylitarnym świetle. Wydział Nauk Biologicznych przygotowuje zestaw ogólnych kryteriów kompensacji ekologicznej.
Fiński Instytut Ekologiczny zanalizował wymogi w zakresie funkcjonowania tzw. banków siedliskowych. Są to rynki handlu kompensacyjnymi wartościami przyrodniczymi, bazujące na rezerwuarze odpowiednich powierzchni. Jedną ze stosowanych na tych rynkach zasad jest traktowanie procedury kompensacyjnej jako instrumentu ostatecznego, stojącego najniżej w hierarchii działań chroniących różnorodność biologiczną. Przede wszystkim należy w możliwie największym stopniu unikać powodowania strat ekologicznych. W żadnym razie nie można dopuścić do tego, żeby kompensacja stała się opcją preferowaną.
Nie wszystkie siedliska można jednak odtworzyć w ramach kompensacji. W świetle wyników międzynarodowych badań banki siedliskowe nie sprawdzają się w każdych warunkach. Znaczenie ma także odległość między miejscami, które są kojarzone w ramach kompensacji. Czy kompensacja straty, odbywająca się gdzieś bardzo daleko od miejsca jej powstania, może satysfakcjonować ludzi żyjących w sąsiedztwie tego miejsca? Zgodnie z generalną zasadą kojarzone miejsca powinny się znajdować blisko siebie.
Niewykluczone, że w przyszłości pojawi się zapotrzebowanie na wyłączanie z użytkowania i ochronę określonych fragmentów lasów gospodarczych w Finlandii w celu kompensacji strat ekologicznych, które powstały np. w Niemczech. W takich przypadkach procedura kompensacyjna powinna uwzględniać utratę surowca przez przemysł drzewny i inne branże wytwórcze. Czy taka forma kompensacji może w ogólne zostać zaakceptowana przez Finów?
Źródło: www.smy.fi

Szwecja
Cyfryzacja produkcji sadzonek

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – ukoń-
czyła modernizację szkółki Flåboda. Inwestycja o wartości 10 mln SEK (ok. 4,5 mln zł)
pozwoli na pełniejszą cyfryzację produkcji sadzonek i zwiększenie jest rozmiaru o 20%
(z 10 mln do 12 mln sadzonek rocznie).
Większy stopień cyfryzacji szkółki i komputerowej kontroli jej platform zewnętrznych ma bardzo duże znaczenie dla podniesienia jakościowego i ilościowego poziomu produkcji. Zasoby szkółki będzie można efektywniej wykorzystywać, dzięki czemu zwiększy się nasz wkład w hodowlę nowych pokoleń lasu w Szwecji – mówi Ida Karlsson, kierowniczka szkółki Flåboda.
Nowa szklarnia o powierzchni 4,9 tys. m2 opalana jest peletem pochodzącym z jednego z tartaków Södry. Trzy nowe platformy, na których sadzonki kontynuują wzrost w warunkach zewnętrznych, są większe i nowocześniejsze od starych modeli. Obecnie szkółka Flåboda obejmuje cztery szklarnie i 28 platform. Wszystkie szkółki Södry produkują w sumie ponad 35 mln sadzonek rocznie.
Södra zrzesza ok. 50 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,5 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Koncern ten zatrudnia w sumie 3,6 tys. pracowników. Lasy członków Södry są certyfikowane wg standardów PEFC i FSC. Nowa inwestycja pozwoli wyprodukować do 12 mln sadzonek rocznie Pokaźne szklarnie będą ogrzewane peletem z tartaku Södry

Źródło: www.sodra.com
Opr. A.S.