Z zagranicy 2/2017

22 lutego 2018 08:41 2018 Wersja do druku

Stany Zjednoczone
Ponad 100 mln martwych drzew w Kalifornii

Finlandia
Pozyskiwanie drewna harwesterem

Szwecja
Składniki pokarmowe wracają do lasu

Finlandia
Nominacja do Nagrody Europa Nostra 2017


Stany Zjednoczone
Ponad 100 mln martwych drzew w Kalifornii

Federalna Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) zidentyfikowała dodatkowych 36 mln martwych drzew w Kalifornii w okresie od ostatniej inwentaryzacji lotniczej w maju 2016 r. (do listopada tego samego roku). Tym samym całkowita liczba martwych drzew zanotowanych na dotkniętych przez suszę 3 mln ha kalifornijskich lasów wzrosła do 102 mln. W samym tylko 2016 r. obumarły 62 mln drzew, co oznaczało wzrost o 100% w stosunku do poziomu z 2015 roku.


Coraz więcej martwych drzew, to coraz większe zagrożenie pożarowe w lasach. W 2015 r. wydatki na ochronę przeciwpożarową sięgnęły 56% budżetu USFS
Fot. www.fs.fed.us

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ludności, USFS przeznaczyła w 2016 r. 43 mln dolarów na prace zabezpieczające leśne obrzeża dróg, szlaków turystycznych i miejsc rekreacji. Ograniczony budżet USFS i skutki zmiany klimatu zmniejszają jednak możliwości przeciwdziałania obumieraniu drzew w Kalifornii. Ponieważ rosną wydatki na zwalczanie pożarów w wolnej przyrodzie, coraz mniej środków pozostaje na inwestycje w zdrowotność lasu i jego restytucję. W 2015 r. wydatki na ochronę przeciwpożarową pochłonęły aż 56% budżetu Służby Leśnej.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, mającą w swojej pieczy lasy federalne, udzielającą fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzącą badania leśne. Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię ok. 77 mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Od 1908 r. USFS jest zobowiązana do przekazywania corocznie 25% przychodów ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych.

 

Źródło: www.fs.fed.us


Finlandia
Pozyskiwanie drewna harwesterem

O pozyskiwaniu drewna harwesterem krąży wiele negatywnych opinii. W rzeczywistości sprawy przedstawiają się najczęściej lepiej, niż sądzą osoby mniej zorientowane w tej dziedzinie.

Jednym z szeroko rozpowszechnionych mitów o harwesterach jest ich duży nacisk na podłoże. Tymczasem koła harwestera wywierają na glebę mniej więcej taki sam nacisk jak ludzkie stopy. W Finlandii systemy sterownicze harwesterów nieprzerwanie komunikują się z siecią informacyjną. Wśród otrzymywanych informacji są dane o położeniu miejsc o szczególnie cennych walorach przyrodniczych. Lokalizacja samej maszyny odbywa się w oparciu o nawigację satelitarną. Gdy harwester zanadto zbliży się do przyrodniczo cennego fragmentu lasu, system alarmuje operatora. Technologia ta ułatwia ochronę przyrody zwłaszcza zimą, gdy występuje gruba pokrywa śnieżna. W Finlandii operator maszyny leśnej jest współodpowiedzialny za ochronę przyrody, toteż wszystkie osoby obsługujące harwestery są szkolone w jej zakresie. Stosowanie harwesterów w trzebieżach pozwala na ograniczenie szkód w drzewostanie, ponieważ operator może kontrolować kierunek obalania drzewa.

 

Ponieważ sieć telekomunikacji bezprzewodowej jest w Finlandii niezbędna do pracy maszyn leśnych, dobry dostęp do tej sieci jest zapewniany także w odległych, niezamieszkanych zakątkach. Korzystają na tym wszystkie osoby spędzające czas w lesie – czy to z uwagi na pracę, czy to w celu rekreacji. Z każdym można się bez kłopotów skontaktować za pomocą telefonu komórkowego.

Jeden harwester wykonuje pracę ok. 20 pilarzy. W 2015 r. zarejestrowano w kraju tysiąca jezior w sumie 235 nowych harwesterów.

 

Źródło: www.smy.fi


Szwecja
Składniki pokarmowe wracają do lasu

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – stworzyła biopopiół, który zawiera składniki pokarmowe pochodzące z surowca drzewnego i który może być produkowany w zakładach celulozowych należących do zrzeszenia. Daje to Södrze możliwość prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i zwracania składników pokarmowych do lasu.


 


 Biopopiół ma zostać do jesieni rozsiany na 1,2 tys. ha lasów należących do prywatnych właścicieli lasów zrzeszonych w Södrze
Fot. www.sodra.com

Obecnie nie ma jeszcze oznak istotnego uszczuplenia zasobów składników pokarmowych, ale musimy myśleć długofalowo i rozwijać system, który pozwoli na zwracanie składników pokarmowych do lasu na długie lata. Wyniki badań wykazują, że zwracanie składników pokarmowych w efektywny sposób do zdrowego siedliska leśnego może skutkować zwiększeniem przyrostu nawet już 10 lat po rozsianiu biopopiołu. W przypadku siedlisk żyznych oznacza to dodatkowych 15 m3/ha – informuje Hedvig Johansson, kierowniczka projektu. 

Biopopiół Södry został dopuszczony do stosowania w ekosystemach leśnych przez Agencję Leśną – szwedzką instytucję monitorującą wykonywanie ustawy o lasach. Oprócz dużej ilości wapnia popiół zawiera magnez i potas.

 

Źródło: www.sodra.com


Finlandia
Nominacja do Nagrody Europa Nostra 2017

Projekt inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego w fińskich lasach państwowych, zrealizowany przez koncern leśny Metsähallitus w latach 2010–2015, został nominowany do Nagrody Europa Nostra (nagroda Unii Europejskiej za ochronę dziedzictwa kulturowego, administrowana przez federację Europa Nostra). Inwentaryzacja objęła przeszło 10 tys. obiektów zlokalizowanych w lasach gospodarczych i składających się w sumie z przeszło 100 tys. pojedynczych elementów strukturalnych.


Instruktorka Inga Niemien i robotnik leśny Timo Simontaival inwentaryzują historyczny znak graniczny między Laponią a pozostałą częścią Finlandii
Fot. Taisto Karjalainen/Metsähallitus

Najstarszy zinwentaryzowany obiekt dziedzictwa kulturowego pochodzi z początków osadnictwa na ziemiach fińskich, najnowszy – z lat 60. XX wieku. Oprócz gromadzenia danych historycznych projekt uwzględniał doskonalenie metod inwentaryzacji archeologicznej i testowanie przydatności technologii skanowania laserowego do pomiarów obiektów dziedzictwa kulturowego. Sprawozdania z inwentaryzacji są dostępne na stronie internetowej Metsähallitusa. Dokumentacja ilustracyjna przechowywana jest w archiwum Fińskiego Muzeum Leśnego (Lusto). Wyniki inwentaryzacji prezentuje też darmowy e-book.

W ramach projektu zinwentaryzowano obszar lasów gospodarczych i nieużytków o łącznej powierzchni blisko 4 mln ha. Koszty inwentaryzacji sięgnęły 4 mln euro. Pokryło je Gospodarstwo Leśne – jednostka zarządzająca fińskimi lasami państwowymi (obecnie niegiełdowa spółka akcyjna), która wchodzi w skład koncernu Metsähallitus.

Federacja Europa Nostra powstała w 1963 roku. Zrzesza organizacje zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego w przeszło 40 krajach.

 

Źródło: www.metsa.fi

Opr. A.S.