Z zagranicy 5/2016

6 kwietnia 2016 11:41 2016 Wersja do druku

Europa
Koszty personelu wybranych lasów państwowych w UE

Republika Czeska
Leśnicy z LČR zmieniają uniformy

Europa
Koszty personelu wybranych lasów państwowych w UE

Pod względem wydatków na personel leśny w przeliczeniu na jeden hektar lasu nasze Lasy Państwowe znajdują się w ścisłej czołówce większych samofinansujących się państwowych gospodarstw leśnych w UE, tylko nieznacznie ustępując nawet lasom państwowym w Bawarii, która należy do najbogatszych landów w Niemczech. Natomiast pod względem miesięcznych kosztów personelu przypadających na jednego pracownika Lasy Państwowe wypadają poniżej średniej. Wskazują na to wyniki porównania poziomu świadczeń otrzymanych w 2014 r. przez leśników z dziewięciu większych samofinansujących się państwowych gospodarstw leśnych w UE.

Do porównania wybraliśmy gospodarstwa, które działają w miarę zbliżonych warunkach ekonomiczno-przyrodniczych. Oprócz PGL LP są to: Austriackie Lasy Związkowe, Bawarskie Lasy Państwowe, Lasy Republiki Czeskiej, Lasy Republiki Słowackiej, Litewskie Lasy Państwowe, Łotewskie Lasy Państwowe, fiński Metsähallitus i szwedzki Sveaskog. Podstawowe informacje (patrz tab.) zaczerpnęliśmy ze sprawozdań i raportów rocznych. W przypadku tych gospodarstw, w których robotnicy stanowili więcej niż 30% załogi, pod uwagę braliśmy tylko grupę pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

W 2014 r. w grupie dziewięciu większych samofinansujących się państwowych gospodarstw leśnych w UE najwyższe koszty personelu (wynagrodzenia, diety, ubezpieczenia i inne świadczenia) w przeliczeniu na 1 ha lasu wykazały lasy państwowe w Bawarii (96 euro), najniższe – fińskie lasy państwowe (14 euro). Średnia w grupie wynosiła 54 euro/ha. Koszty personelu Lasów Państwowych kształtowały się na poziomie 93 euro/ha.

Pod względem wysokości kosztów personelu, przypadających miesięcznie na jednego pracownika, stawce przewodziły austriackie lasy państwowe (6,7 tys. euro), a zamykały ją czeskie lasy państwowe (1,6 tys. euro). W tym przypadku średnia w grupie wynosiła 3,6 tys. euro/osobę. Nasze Lasy Państwowe wydatkowały miesięcznie 2,2 tys. euro/osobę.

Źródło: Tomass Kotovičs (AS Latvijas valsts meži), Solveiga Potapovienė (Generalinė miškų urėdija); raporty i sprawozdania roczne

 

Republika Czeska
Leśnicy z LČR zmieniają uniformy

Po 20 latach Lasy Republiki Czeskiej (LČR) postanowiły zmienić wzór uniformu leśnika. W tym celu ogłosiły przetarg publiczny na nowy krój. Projektanci złożyli siedem ofert. Komisja konkursowa zakwalifikowała do etapu finałowego dwie oferty. Są nimi propozycje praskiego projektanta mody Česlava Jaroša i firmy odzieżowej PETEX z Igławy.


           Fot. www.lesy.cz (2)

Komisja oceni obydwa wzory uniformu leśnika pod kątem jakość kompleksowej i na tej podstawie rekomenduje pracownikom jedną z propozycji jako zwycięską. O tym, który ze wzorów zostanie ostatecznie wybrany, zadecydują leśnicy z LČR. – Wzorcowe uniformy wystawimy w budynku centrali LČR. Przygotujemy dokumentację fotograficzną i zorganizujemy stosowną ankietę wśród pracowników. Uniformy są dla nich, tak więc powinni mieć możliwość wyboru – mówi Radovan Srba, dyrektor handlowy LČR i zarazem przewodniczący siedmioosobowej komisji konkursowej.

Twórcom dwóch wzorów, które przeszły do etapu finałowego, LČR zapłacą 50 tys. koron czeskich (ok. 8,2 tys. zł). Dodatkowo za uszycie wzorcowych uniformów projektanci otrzymają 85 tys. koron (ok. 14 tys. zł). Projektant, który ostatecznie zwycięży w konkursie, podpisze z LČR umowę o wartości 250 tys. koron netto (ok. 41 tys. zł).

Oferty, które projektanci zgłosili do przetargu na nowy wzór uniformu leśnika, były oceniane jako projekty anonimowe. Twórcy nie mogli zaopatrzyć dokumentacji projektowej w swoje podpisy, znaki graficzne, hasła czy odsyłacze internetowe. Dostawca nowych uniformów zostanie wyłoniony w osobnym przetargu publicznym, który powinien zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Do noszenia uniformu leśnika uprawnionych jest ok.2,5tys. pracowników LČR.

W sumie LČR zatrudniają ok. 3,3 tys. pracowników. Działają w formie przedsiębiorstwa państwowego, w którego zarządzie znajduje się 1,28 mln ha lasów, certyfikowanych w systemie PEFC. Oprócz gospodarki leśnej zadaniem LČR jest także piecza nad blisko 1/3czeskich wód płynących. W grudniu 2015 r. LČR odprowadziły do budżetu państwa czeskiego dywidendę w wysokości przeszło 8,2mld koron (ok. 1,3 mld zł).

Źródło: www.lesycr.cz

Opr. A.S.