Z zagranicy 2/2016

24 lutego 2016 11:38 2016 Wersja do druku

Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy
Leśny szef z konkursu

Finlandia
Wydzielenia zestawiane z kwadratów

Republika Czeska
Rekordowa wpłata LČR do budżetu

Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy
Leśny szef z konkursu

W listopadzie 2015 r. rada nadzorcza Lasów Krajowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego (LFOA-MV) postanowiła, że od 1 lipca 2016 r. prezesem LFOA-MV będzie Manfred Baum (na zdjęciu). Zgodnie z ustawą o lasach państwowych landu Meklemburgia-Pomorze Przednie kadencja ich szefa trwa pięćlat. W związku ze zbliżającym się upływem kadencji obecnego prezesa LFOA-MV, Svena Blomeyera, w marcu 2015 r. rozpisany został ogólnoniemiecki konkurs na to stanowisko. Spośród zgłoszonych kandydatur do etapu rozmów kwalifikacyjnych z komisją konkursową zostały wytypowane dwie osoby – Sven Blomeyer i Manfred Baum, kierownik referatu leśnego w Ministerstwie Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Zgodnie z propozycją komisji konkursowej rada nadzorcza LFOA-MV wybrała Manfreda Bauma na nowego szefa lasów państwowych landu. Decyzję rady musi jeszcze zatwierdzić rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                     

Manfred Baum przeszedł kilkumiesięczną procedurę konkursową i od lipca pokieruje lasami Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Jego kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić rząd landu
Fot. www.forstpraxis.de


Lasy Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego, w których zarządzie znajduje się 190 tys. ha lasów państwach tego landu, od 2006 r. działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Kieruje nim jednoosobowy zarząd (prezes), kontrolowany przez radę nadzorczą liczącą dziewięć osób. Nadleśnictwa podlegają bezpośrednio prezesowi. Przedsiębiorstwo nie tylko gospodaruje w lasach państwowych, lecz również świadczy różne usługi związane z gospodarką leśną oraz wykonuje zlecane przez land zadania publiczne, które są finansowane w ramach dotacji celowych. Obydwie sfery aktywności firmy – działalność gospodarcza i wykonywanie zadań publicznych – rozliczane są osobno.

 

Źródło: www.forstpraxis.de

 

 

 


Finlandia
Wydzielenia zestawiane z kwadratów

Finowie dysponują najlepszą na świecie bazą danych o lasach prywatnych. Nie spoczywają jednak na laurach i starają się jak najefektywniej wykorzystać zgromadzone informacje.

Podstawową jednostką powierzchniową we współczesnym fińskim systemie informacji leśnej jest kwadrat o boku długości 16m. Fińskie Centrum Leśne (instytucja państwowa wspierająca leśnictwo niepaństwowe, podległa Ministerstwu Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii) pozyskuje obecnie dane leśne głównie metodą skanowania laserowego. Metoda ta pozwala na określenie atrybutów drzew (gatunek, wysokość, pierśnica, wiek, liczba strzał i miąższość) rosnących w każdym kwadracie. Uzupełnienie stanowią informacje zdobyte innymi metodami. W sumie dostępne są już dane o przeszło 10 mln ha lasów należących do osób prywatnych i rodzin.

Tradycyjną podstawową jednostką podziału lasu jest wydzielenie. Zostało ono zachowane, ale informacja o nim bazuje teraz na danych pochodzących z siatki kwadratów. Użytkownik systemu informacji leśnej może zestawiać z jednostek siatki nowe wydzielenia. Funkcja ta jest przydatna np. przy sporządzaniu planu urządzenia lasu.


Źródło: Forests 2014, 5(7) 1682-1694

Jorma Jyrkilä, menedżer ds. usług informacyjnych w FCL, podkreśla, że oparta na siatce kwadratów baza danych leśnych to jedynie półprodukt. Ważne jest przede wszystkim efektywne wykorzystywanie zgromadzonych informacji. Jednym z nowych produktów FCL jest aktualizowana cotygodniowo prognoza podaży drewna wg jego rodzajów. Prognoza opiera się na kombinacji danych leśnych z deklaracjami o pozyskaniu drewna.

FCL ma prawo do sporządzania zestawień sumarycznych. Inni użytkownicy systemu informacji leśnej, chcący wykorzystywać dane dotyczące określonych lasów, muszą uzyskać na to zgodę ich właścicieli. Centrum Leśne zachęca prywatnych właścicieli lasów do udostępniania ich danych leśnych firmom działającym w branżach leśnej i drzewnej za pośrednictwem serwisu internetowego Metsään.fi (www.metsaan.fi). Serwis ten jest administrowany przez FCL. Jorma Jyrkilä częściowo rozumie wstrzemięźliwość prywatnych właścicieli lasów w udostępnianiu ich danych leśnych. – Jednak dane pozyskiwane przy wykorzystaniu funduszy publicznych mogą przynosić rzeczywiste korzyści i wymierne efekty dla branży leśnej pod warunkiem, że są swobodnie dostępne – zaznacza. Transparentność informacji sprzyja ochronie konkurencji w sferze usług związanych z handlem drewnem.

Dostępne są też aplikacje, które umożliwiają korzystanie z serwisu Metsään.fi za pomocą różnych urządzeń mobilnych. Właściciele lasów mogą więc łatwo monitorować system. Notowane są już pierwsze w pełni elektroniczne transakcje między właścicielami lasów a ich kontrahentami.

Źródło: www.smy.fi


Republika Czeska
Rekordowa wpłata LČR do budżetu

Lasy Republiki Czeskiej (Lesy České republiky, LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, odprowadziły w grudniu 2015 r. do budżetu państwa dywidendę w wysokości przeszło 8,2 mld CZK (ok. 1,3 mld zł). W ciągu trzech ostatnich lat LČR wypłaciły państwu w sumie ponad 20,77 mld CZK (ok. 3,26 mld zł), co daje blisko 2 tys. CZK (ok. 314 zł) na jednego obywatela Republiki Czeskiej.

– Państwo jest założycielem przedsiębiorstwa, toteż ma logiczne prawo do czerpania zysków z działalności gospodarczej Lasów Republiki Czeskiej – podkreśla Daniel Szórád, dyrektor generalny LČR. – W 2016 r. planujemy odprowadzenie do budżetu państwa 6,6 mld koron – dodaje Karel Buchta, dyrektor ds. ekonomicznych.

Zatrudniające ok. 3,3 tys. pracowników LČR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Podstawą ich przychodów są wieloletnie kontrakty na kompleksowe zagospodarowanie lasu, których integralnym elementem jest sprzedaż/kupno drewna przy pniu. Kryterium rozstrzygania przetargów na tego rodzaju kontrakty jest więc saldo finansowe proponowane przez firmy usług leśnych. Sprzedaż przy pniu oznacza, że LČR wydają drewno firmom usług leśnych po ścięciu drzew i dokładnym zmierzeniu i sklasyfikowaniu jakościowym surowca. Firmy usług leśnych już na własny rachunek wykonują zrywkę i manipulację drewna oraz zajmują się jego wywozem i dalszą sprzedażą. Pewna część drewna nabytego przez firmy świadczące kompleksowe usługi leśne musi zostać sprzedana na publicznej giełdzie drzewnej.

Lasy w zarządzie LČR (1,28 mln ha) są certyfikowane w systemie PEFC. Oprócz gospodarki leśnej zadaniem LČR jest także piecza nad blisko ⅓ czeskich wód płynących.

 

Źródło: www.lesycr.cz

Opr. A.S.

W ciągu ostatnich lat LČR odprowadziły do budżetu Czech ponad 3 mld zł