Z zagranicy 1/2016

13 stycznia 2016 11:51 2016 Wersja do druku

Niemcy
Językowe i wizerunkowe równouprawnienie kobiet w leśnictwie

Kolumbia Brytyjska, Kanada
Walka z bielojadem trwa

Niemcy
Subsydiowanie pośrednie zastąpić bezpośrednim

Saksonia, Niemcy
Wyniki inwentaryzacji szkód od zwierzyny

Niemcy
Językowe i wizerunkowe równouprawnienie kobiet w leśnictwie

W połowie października 2015 r. Würzburg w Niemczech gościł przez kilka dni uczestniczki 29. Federalnego Zjazdu Stowarzyszenia „Kobiety w Leśnictwie”. Na zjeździe reprezentowane były kobiety lasu z niemal wszystkich niemieckich krajów związkowych.


Panie w niemieckim leśnictwie coraz głośniej domagają się równości. Jeśli ich postulaty nadal będą ignorowane, zapowiadają podjęcie kroków prawnych
Fot. www.forstpraxis.de


Jednym z głównych tematów dyskusji był brak równouprawnienia płciowego w sferach języka i obrazowania materiałów promocyjnych branży leśnej. Szczególnie negatywnie oceniona została jedna z ostatnich niemieckich leśnych kampanii propagandowych, w której na postać symboliczną kreowano leśnika brodacza z jamnikiem. Ponieważ dotychczasowe prośby o językowe i wizerunkowe równouprawnienie kobiet nie zostały wysłuchane, stowarzyszenie „Kobiety w Leśnictwie” rozważa podejmowanie w przyszłości kroków prawnych przeciwko autorom tych finansowanych z publicznych pieniędzy kampanii promocyjnych, które będą zawierały elementy dyskryminacji płciowej.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Kolumbia Brytyjska, Kanada
Walka z bielojadem trwa

Susze, które występowały ostatniego lata na zachodnim wybrzeżu Kanady, spowodowały nie tylko wiele pożarów leśnych. Osłabione lasy stały się łatwiejszym łupem bielojada Dendroctonus ponderosae (mountain pine beetle, MPB) i innych szkodników.

Położone dalej w głąb lądu prowincje Alberta i Saskatchewan przeznaczają ogromne środki na walkę z MPB, ale nie są w stanie go powstrzymać. Mogą tylko spowolnić jego niszczycielski pochód na wschód. W 2014 r. MPB spustoszył blisko 19 mln ha lasów sosnowych. Szkodnik atakuje wszystkie gatunki sosny – górską formę sosny wydmowej, sosnę Banksa, sosnę żółtą, sosnę białokorą, sosnę giętką i sosnę zwyczajną.


         Niepozorny bielojad spustoszył już 19mln ha lasów sosnowych w Kolumbii Brytyjskiej
         Fot. www.flickr.com (2)

Pomimo że ogromne ognisko gradacyjne przemieściło się już w większej części poza granice Kolumbii Brytyjskiej, lasy tej prowincji pozostają zagrożone. Allan Carroll, naukowiec z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, ostrzega, że powtórny atak MPB jest tylko jednym z wielu zagrożeń ze strony szkodników owadzich. Drzewostanom rosnącym w południowej części Kolumbii Brytyjskiej we znaki dają się już szkodniki daglezji zielonej, jodeł i świerków.

Źródło: www.woodbusiness.ca

 

Niemcy
Subsydiowanie pośrednie zastąpić bezpośrednim

Tak brzmi jeden z postulatów niemieckiego Kręgu Inicjatywnego Zrzeszeń Leśnych (IK). Delegaci IK, którzy zebrali się na zjeździe we wrześniu 2015 r., wezwali władze niemieckich landów do aktywniejszego wsparcia procesu gospodarczego samoorganizowania się prywatnych i samorządowych właścicieli lasów.

Postępowanie antymonopolowe wobec władz i lasów państwowych Badenii-Wirtembergii oraz jego możliwe konsekwencje w odniesieniu do nadzorowania prywatnych i samorządowych właścicieli lasów w innych landach – to kwestie, które znalazły się w centrum zainteresowania delegatów IK. – W ostatnich latach liczne niemieckie kraje związkowe nie kształtowały aktywnie perspektywicznej polityki leśnej, tak że teraz znalazły się pod presją Federalnego Urzędu Antymonopolowego – mówi Markus Hecker, przedstawiciel IK. Przez długie lata aparat polityczny i administracyjny landów wzbraniał się przed wspieraniem rozwoju samodzielnych zrzeszeń leśnych, a dziś działa chaotycznie. – Podwyżek opłat za opiekę nad lasami niepaństwowymi, obserwowanych w niektórych landach, nie sposób uznać za demonstrację odpowiedzialnej polityki leśnej – uważa Markus Hecker. Subsydiowanie pośrednie – poprzez opiekę ze strony lasów państwowych – powinno zostać zastąpione bezpośrednim subsydiowaniem lasów niepaństwowych.

IK jest nieformalnym forum zrzeszeń leśnych z różnych landów, działającym pod auspicjami Związku Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW). Reprezentuje przeszło 55,5 tys. właścicieli lasów.

Źródło: www.forstpraxis.de


Saksonia, Niemcy
Wyniki inwentaryzacji szkód od zwierzyny

Co trzy lata w kompleksach saksońskich lasów państwowych przeprowadzana jest inwentaryzacja szkód od zwierzyny. W 2015 r. na powierzchniach próbnych skontrolowano ok. 315 tys. drzewek i drzew pod kątem śladów zgryzania i spałowania. Wyniki inwentaryzacji znacznie się różnią w zależności od regionu, ale ogólna tendencja jest bardzo niepokojąca.

Odsetek zgryzionych drzewek przekraczał 15%. Świeże ślady spałowania zostały stwierdzone na blisko 3% drzew. Tolerowany rozmiar spałowania w saksońskich lasach państwowych ustalono na poziomie 2%. W sumie rozmiar szkód ze zgryzania i spałowania osiągnął poziom najwyższy od 2006 roku. 


                                                                                          

                 

Zdaniem szefa saksońskich lasów państwowych grodzenia choć czasem pomocne, mogą zwiększać szkody na okalającym terenie
Fot. UZ


W regionach z nadmiernym stanem liczebnym zwierzyny muszą być stosowane kosztowne grodzenia lub środki chemiczne. – Grodzenie powinno być wyjątkiem, ponieważ dodatkowo ogranicza powierzchnię siedlisk rodzimych dzikich zwierząt w lesie. Poza tym grodzenia skutkują intensyfikacją zgryzania na pozostałej powierzchni – twierdzi prof. Hubert Braun, szef saksońskich lasów państwowych. – Nowoczesne gospodarowanie zwierzyną płową i czarną wymaga przejrzystej metody kontrolingu. Jego ważnym elementem jest analiza stanu szaty roślinnej – dopowiada prof. Braun.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.