Z zagranicy 11/2015

21 lipca 2015 15:31 2015 Wersja do druku

Szwecja
Södra intensyfikuje użytkowanie drewna energetycznego

RPA
Ruszyła rejestracja na WFC 2015

Niemcy
Naruszenie dyrektywy

Niemcy
Turbiny wiatrowe w lasach a nietoperze


Szwecja
Södra intensyfikuje użytkowanie drewna energetycznego

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – dąży do zwiększenia efektywności użytkowania drewna energetycznego. Jednocześnie wprowadza mniej inwazyjne metody jego pozyskiwania w celu zwiększenia stopnia ochrony gleby. Wyłanianie kooperantów spośród firm świadczących usługi w zakresie pozyskiwania i wywozu drewna energetycznego ma się zakończyć późną wiosną 2015 roku.W ślad za zwiększaniem pozyskania biomasy leśnej pójdzie ograniczenie szkód m.in. glebowych. Czuby i gałęzie nie będą już zrębkowane bezpośrednio na powierzchniach zrębowych, a dopiero przy drogach wywozowych
Fot. www.sodra.se/A. Lindholm

– Z pozyskiwanej u nas biomasy leśnej wytwarzane jest ok. 1,5 TWh energii rocznie, co odpowiada rocznemu całkowitemu zapotrzebowaniu energetycznemu 75 tys. gospodarstw domowych. Chcemy zwiększyć zakres użytkowania drewna energetycznego i podnieść efektywność tej działalności. To wymaga m.in. przestawienia się na mniej inwazyjne metody pozyskiwania biomasy leśnej, zmniejszające niebezpieczeństwo szkód glebowych. Planujemy stosowanie w większym niż dotąd rozmiarze zrywki wierzchołków drzew i gałęzi do dróg wywozowych i zrębkowanie tego surowca dopiero tam, a nie na powierzchniach zrębowych. Wyłonienie odpowiednich firm usługowych jest ważnym elementem naszej inicjatywy – mówi Håkan Larsson, dyrektor segmentu gospodarki leśnej w Södrze.

W Södrze zrzeszonych jest 50,8 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należy do nich w sumie 36 tys. posiadłości leśnych o łącznej powierzchni 2,36 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Zatrudniający 3,5 tys. pracowników koncern zanotował w 2014 r. zysk operacyjny rzędu 1516 mln SEK (ok. 686 mln zł) i zaproponował członkom Södry wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 553 mln SEK (ok. 250 mln zł).

Wiosną 2015 r. rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Södry zapowiedział Christer Segersteén, który zasiadał w tym gremium łącznie przez 24 lata. Funkcję przewodniczącego pełnił przez cztery lata. – Choć będzie mi brakowało Södry, to jednak nadszedł czas na to, żeby jej stery przejęli inni. Odczuwam satysfakcję, przekazując im firmę stabilną, rentowną i zdrową finansowo – mówi Segersteén, który w tym roku kończy 65 lat.

Christera Segersteéna na stanowisku zastąpić ma Lena Ek, właścicielka lasów i była minister środowiska Szwecji (w latach 2011––14). Wcześniej przez wiele lat była członkinią rady nadzorczej Södry.

Źródło: www.sodra.com


Stany Zjednoczone
Lasy wyłożą dodatkowe pieniądze na szkoły i drogi

Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS), sprawująca pieczę nad amerykańskimi lasami federalnymi, przekaże w tym roku jednostkom samorządu terytorialnego 285 mln dolarów na utrzymanie lokalnych szkół i dróg publicznych. Stało się to możliwe po przedłużeniu przez Kongres terminu obowiązywania ustawy o zabezpieczeniu szkół na obszarach wiejskich i wsparciu samostanowienia wspólnot lokalnych o dwa lata. Ustawa ta utraciła moc we wrześniu ub. roku i początkowo nie miała już być reaktywowana. Skutkiem tego byłby spadek płatności dokonywanych przez USFS na rzecz lokalnych szkół i dróg publicznych do poziomu 50 mln dolarów rocznie. O sprawie pisaliśmy szerzej w nr. 5/2015.Przez najbliższe dwa lata lokalne amerykańskie szkoły nie musza się martwić o wysokość dotacji od USFS
Fot. www.flickr.com

Ustawa o zabezpieczeniu szkół na obszarach wiejskich i wsparciu samostanowienia wspólnot lokalnych została uchwalona przez Kongres w 2000 roku. Uzupełnia ona bezterminową ustawę z 1908 r., która zobowiązuje USFS do przekazywania corocznie 25% dochodów ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych.

Źródło: www.fs.fed.us


RPA
Ruszyła rejestracja na WFC 2015


Na oficjalnej stronie internetowej 14. Światowego Kongresu Leśnictwa (www.wfc2015.org.za), który odbędzie się między 7 a 11 września w Durbanie w RPA, można już dokonywać rejestracji uczestników. Możliwe jest zgłoszenie uczestnictwa pełnego lub częściowego. Dla studentów i emerytów przewidziane są zniżki w opłacie rejestracyjnej.

Źródło: www.webapps.daff.gov.za


Niemcy
Naruszenie dyrektywy

Komisja Europejska wszczęła wobec Niemiec postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE. Przedmiotem postępowania są kwestie formalne, dotyczące dyrektywy siedliskowej. Niemiecki rząd federalny i większość rządów krajów związkowych uważały dotychczas, że niemiecka federalna ustawa o ochronie przyrody w wystarczającym stopniu chroni siedliskowe obszary Natura 2000 i nie są potrzebne specjalne uregulowania prawne w tym zakresie. KE była innego zdania. Jeżeli postępowanie zostanie przeprowadzone do końca, Niemcy mogą zapłacić kilkaset milionów euro kary.

W Niemczech jest przeszło 4 tys. siedliskowych obszarów Natura 2000. Łącznie zajmują ok. 10% niemieckiej powierzchni lądowej. Do tego dochodzą inne rodzaje obszarów chronionych. W okresie od 1990 do 2011 r. powierzchnia parków narodowych zwiększyła się w Niemczech o 48%, rezerwatów przyrody – o 176%, a rezerwatów biosfery – o 286%.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy
Turbiny wiatrowe w lasach a nietoperze

W początkowych latach rozwoju energetyki wiatrowej w Niemczech lasy nie wchodziły w grę jako miejsca lokalizacji turbin z uwagi na kwestie ochrony przyrody. Dziś jednak generalne wyłączenie lasów z obszarów wykorzystywanych na potrzeby energetyki wiatrowej jest już u naszych zachodnich sąsiadów nie do pomyślenia. Wycofują się oni z energetyki atomowej, a to wymaga rozwoju m.in. rozległej sieci elektrowni wiatrowych.

Lasy są ważnym środowiskiem życia nietoperzy, dla których turbiny wiatrowe stanowią poważne zagrożenie. Dlatego niemiecki Federalny Urząd Ochrony Przyrody (BfN) opowiedział się za wypracowanymi przez ekspertów normami inwentaryzacji nietoperzy w ramach planowania instalacji energetycznych w lasach. – Aby ocenić zagrożenia, jakie powstają dla różnych gatunków nietoperzy w związku z planowaniem elektrowni wiatrowych, konieczne są intensywne badania szczególnie na obszarach leśnych. Duże znaczenie ma przy tym wybór optymalnych metod badań – zaznacza Beate Jessel, prezes BfN. Na podstawie wyników inwentaryzacji będzie można przygotować rozwiązania, które pozwolą na maksymalne złagodzenie konfliktu między ochroną przyrody a użytkowaniem obszarów leśnych na potrzeby energetyki wiatrowej. – Duże znaczenie ma stosowanie metod znormalizowanych. Umożliwia ono ujednolicenie nakładów planistycznych i ułatwia porównanie wyników badań w skali całych Niemiec – dodaje prezes Beate Jessel.

W Niemczech występuje 25 gatunków nietoperzy. Wszystkie objęte są ochroną. Wiele znajduje się na czerwonej liście. Szczególnie zagrożone są gatunki, które występują niemal wyłącznie w środowisku leśnym (np. mopek czy nocek Bechsteina).

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.