Z zagranicy 10/2015

21 lipca 2015 15:31 2015 Wersja do druku

Finlandia
Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2014 roku

Bawaria, Niemcy
Budowa ścieżki w koronach drzew

Stany Zjednoczone
Uszczuplony budżet na zagospodarowanie lasuFinlandia
Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2014 roku

W minionym roku segment podmiotów gospodarczych fińskiego państwowego koncernu leśnego Metsähallitus zanotował przychody rzędu 360,6 mln euro (ok. 1,54 mld zł) i zysk netto w wysokości 114,2 mln euro (ok. 489,1 mln zł). To wyniki nieco gorsze niż w 2013 r., kiedy przychody i zysk wyniosły odpowiednio 370,0 mln i 118,4 mln euro. Mniejsza jest też dywidenda, jaką rada nadzorcza Metsähallitusa proponuje fińskiemu rządowi pobrać od lasów państwowych. Chodzi bowiem o kwotę 110 mln euro (ok. 471 mln zł), podczas gdy za rok 2013 fińskie lasy państwowe odprowadziły do budżetu państwa dywidendę w wysokości 120 mln euro. Dyrektor generalny Metsähallitusa, Esa Härmälä, uważa jednak miniony rok za udany. Spadek obrotów był następstwem obniżenia się popytu na drewno.


W 2014 r. rozmiar sprzedaży przez Metsähallitus surowca drzewnego spadł ponizej poziomu 6 mln m3 przy przyroście rocznym sięgającym 11 mln m3
Fot. www.metsa.fi

Podstawowym źródłem przychodów Metsähallitusa jest gospodarka leśna, którą koncern prowadzi za pośrednictwem jednostki Gospodarstwo Leśne, sprawującej pieczę nad lasami o powierzchni 3,6 mln ha. Gospodarstwo Leśne, działające na zasadach przedsiębiorstwa państwowego, zatrudnia ok. 300 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 700 pracowników na stanowiskach robotniczych. Do tego dochodzi przeszło tysiąc pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorców leśnych, którzy świadczą usługi na rzecz fińskich lasów państwowych. Dywidenda ekologiczno-społeczna, wypracowana przez Gospodarstwo Leśne w 2014 r., osiągnęła poziom 55 mln euro. O taką kwotę byłby większy zysk operacyjny segmentu podmiotów gospodarczych Metsähallitusa, gdyby Gospodarstwo Leśne nie wypełniało różnych nierekompensowanych świadczeń na rzecz społeczeństwa, wykraczających poza zobowiązania nałożone na lasy państwowe w fińskiej ustawie o lasach.

Oprócz segmentu podmiotów gospodarczych (Gospodarstwo Leśne i firmy filialne), w którym zatrudnienie znajduje w sumie przeszło 1100 osób, koncern Metsähallitus obejmuje osobno rozliczającą się jednostkę o nazwie Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF), mającą w swej pieczy 38 fińskich parków narodowych. W roku 2014 łączny fundusz P&WF kształtował się na poziomie 65,4 mln euro (ok. 280,1 mln zł), z czego 50,5 mln euro pochodziło z budżetu państwa. Jednostka P&WF, która zatrudnia ok. 600 pracowników, odpowiedzialna jest także za 29 ważnych obiektów fińskiego dziedzictwa kulturowego, w tym za ruiny zamków. Między P&WF a gospodarczym segmentem Metsähallitusa nie ma transferowych przepływów finansowych.

Źródło: www.metsa.fi


Bawaria, Niemcy
Budowa ścieżki w koronach drzew

                        Fot. www.baysf.de

Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) rozpoczęły w gminie Ebrach budowę ścieżki w koronach drzew. W całe przedsięwzięcie edukacyjne BaySF mają zainwestować ok. 8 mln euro. Po jego ukończeniu spodziewanych jest 150 tys. odwiedzających rocznie.

Wykonana w całości z drewna ścieżka będzie miała maksymalną wysokość 41 m i łączną długość 1150 m. Centralną część ścieżki będzie tworzyła kielichowata wieża widokowa (na zdj.). Infrastruktura ścieżki ma obejmować nowoczesne elementy komunikacyjne i edukacyjne. Nie zabraknie gastronomi promującej regionalne potrawy. Ścieżka ma zostać oddana do użytku na wiosnę 2016 roku.

Podobne projekty cieszą się dużym zainteresowaniem i spotkać je można m.in. w Estonii, w Czechach czy we Włoszech.

Działające w formie przedsiębiorstwa państwowego BaySF są największym niemieckim gospodarstwem leśnym (powierzchnia leśna 750 tys. ha). Zatrudniają ok. 2700 osób, w tym ok. 1600 pracowników na stanowiskach robotniczych. Rocznie pozyskują blisko 5 mln m3 drewna. Do budżetu landu Bawaria odprowadzają dywidendę w wysokości ok. 75 mln euro przy dotacjach rzędu 8 mln euro rocznie.

Źródło: www.baysf.de


Stany Zjednoczone
Uszczuplony budżet na zagospodarowanie lasu

Fot. www.flickr.com

Robert Bonnie (na zdj.), podsekretarz w Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialny za federalną Służbę Leśną (USFS), wystąpił 24 marca 2015 r. przed Komisją ds. Energii i Zasobów Naturalnych Senatu Stanów Zjednoczonych. Omawiając działania administracji prezydenta Baracka Obamy, dotyczące lasów federalnych, Bonnie wskazał na jej dążenie do zwiększenia tempa i skali restytucji amerykańskich lasów publicznych oraz do podniesienia poziomu ich zrównoważonego użytkowania. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że konieczność przesunięcia funduszy z takich sfer jak zagospodarowanie lasu, rekreacja, badania leśne i ochrona przyrody do działu zwalczania pożarów leśnych grozi paraliżem federalnej Służby Leśnej. – Służba Leśna Stanów Zjednoczonych intensyfikuje restytucję i zagospodarowanie lasów federalnych mimo wyzwań budżetowych. Zgadzamy się jednak, że trzeba czynić więcej – przyznał Robert Bonnie. Zarazem zwrócił uwagę na fakt, że personel lasów federalnych został zredukowany o przeszło jedną trzecią w stosunku do poziomu z roku 1998.

Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię 76,2 mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), toteż możliwe jest ich ograniczone użytkowanie. USFS nie wykorzystuje jeszcze w pełni tej możliwości, aczkolwiek od 2008 r. pozyskanie drewna w lasach federalnych wzrosło o 18%. W 2014 r. wolumen sprzedaży drewna osiągnął poziom 6,6 mln m3.

Niepokój Roberta Bonniego budzi łatanie funduszu przeciwpożarowego kosztem innych funduszów USFS. – Sezon pożarowy jest u nas o 78 dni dłuższy, niż był jeszcze 30 lat temu. Pożary stają się coraz większe i nabywają bardziej katastroficznego charakteru. Ich zwalczanie kosztuje coraz więcej. O ile w 1995 r. agencja USFS przeznaczyła na zwalczanie pożarów 16% swojego budżetu, o tyle dziś stosowny odsetek zbliża się do 50% – zaznaczył Robert Bonnie.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa USA, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych oraz prerii. Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. USFS zobowiązana jest do przekazywania corocznie 25% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych. Środki te przeznaczane są głównie na pomoc miejscowym szkołom publicznym i na modernizację i utrzymanie lokalnych dróg.

Źródło: www.fs.fed.us

Opr. A.S.