Z zagranicy 5/2015

21 lipca 2015 15:29 2015 Wersja do druku

Stany Zjednoczone
Lasy federalne mniej płacą na szkoły i drogi

Austria
Leśny indeks bioróżnorodności

Szwajcaria
Słabe euro rujnuje gospodarkę leśną

Turyngia, Niemcy
Program przeciwdziałania zamieraniu jesionu
Stany Zjednoczone
Lasy federalne mniej płacą na szkoły i drogi

Zgodnie z ustawą obowiązującą w USA od 1908 r., federalna Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) zobowiązana jest do przekazywania corocznie 25% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży drewna i innych źródeł tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych. Środki te przeznaczane są głównie na pomoc miejscowym szkołom publicznym i na budowę, remonty i utrzymanie lokalnych dróg. O ile jednak w 2014 r. kwota ustawowych wpłat na rozwój obszarów wiejskich kształtowała się na poziomie 300 mln dolarów, o tyle w tym roku może ona wynieść zaledwie 50 mln dolarów. A to dlatego, że we wrześniu ub. roku utraciła moc ustawa o zabezpieczeniu szkół na obszarach wiejskich i wsparciu samostanowienia wspólnot lokalnych, czasowo wspierająca ustawę z 1908 roku.


Przekazywana dotychczas przez USFS czwarta część dochodów była znaczącym zastrzykiem pieniężnym, wspierającym lokalne szkoły i drogi. w tym roku leśnicy oddadzą o blisko 250 mln dolarów mniej
Fot. www.fs.fed.us

Podstawę do kalkulacji ustawowej 25% płatności na rzecz publicznych szkół i dróg stanowi średnia dochodów lasów federalnych w danym stanie w siedmiu kolejnych minionych latach. Płatność ta zaczęła gwałtownie maleć w późnych latach 80. XX w. ze względu na spadek wpływów ze sprzedaży drewna. Dlatego w 2000 r. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił dodatkowo ustawę o zabezpieczeniu szkół na obszarach wiejskich i wsparciu samostanowienia wspólnot lokalnych, która nie tylko zwiększała płatności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, lecz również promowała współuczestnictwo wspólnot lokalnych w planowaniu zagospodarowania zasobów naturalnych w lasach federalnych. Rok 2015 jest pierwszym, na który Kongres nie przedłużył obowiązywania ustawy z 2000 roku.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych (pow. 770 tys. km2) oraz prerii. Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. Amerykańskie lasy federalne są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Źródło: www.fs.fed.us


Austria
Leśny indeks bioróżnorodności

Federalne Centrum Badań nad Lasem (BFW) z siedzibą w Wiedniu przedstawiło formułę uniwersalnego leśnego indeksu bioróżnorodności. Indeks składa się z 13 wskaźników cząstkowych, dotyczących m.in. takich elementów, jak ilość drewna martwego, liczba starych drzew, rodzaj odnowienia czy stopień zbliżenia lasu do potencjalnego naturalnego zbiorowiska leśnego. Wskaźnikom cząstkowym przyporządkowano wagi, które zostały określone na podstawie wywiadu z ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Indeks przyjmuje wartości od 0 do 100. Wartości niewielkie odpowiadają plantacji, wartości od 93 wzwyż – puszczy. Indeks bioróżnorodności ogółu austriackich lasów został obecnie określony na poziomie 58,1. Taki wynik mieści się w górnej połowie przedziału lasów wielofunkcyjnych. Zaletą leśnego indeksu bioróżnorodności ma być niekosztowny sposób jego ustalania. Potrzebne dane są bowiem pozyskiwane w ramach austriackiej inwentaryzacji lasów.

Źródło: www.forstpraxis.de


Szwajcaria
Słabe euro rujnuje gospodarkę leśną

Zniesienie w styczniu 2015 r. kursu minimalnego euro względem franka przez Narodowy Bank Szwajcarii oznacza pogłębienie problemów szwajcarskiej gospodarki leśnej. Już spadek kursu do sztucznego poziomu minimalnego (1,20 franka za euro) dławił branżę. Szwajcarscy właściciele lasów, którzy eksportują drewno okrągłe do krajów strefy euro, stracili wskutek osłabienia wspólnej unijnej waluty 15–20% przychodów. Teraz straty mogą się podwoić. Gospodarska leśna Szwajcarii, w przeciwieństwie do innych branż w tym kraju, niemal wcale nie korzysta ze świadczeń podwykonawców i poddostawców ze strefy euro. Nie może więc profitować z tańszych usług i dostaw zaopatrzeniowych. W rezultacie rozmiar użytkowania szwajcarskich lasów spadł do rekordowo niskiego poziomu, i to w okresie, w którym w Szwajcarii właściwie trwa boom na budownictwo z drewna. Popyt na drewno budulcowe jest bowiem zaspokajany przez import coraz tańszego surowca z krajów sąsiednich.


Właściciele szwajcarskich lasów eksportujący drewno okrągłe po decyzjach Narodowego Banku Szwajcarii już stracili do 20% dochodów. A mogą utracić nawet dwa razy tyle
Fot. www.flickr.com

Źródło: www.forstpraxis.de


Turyngia, Niemcy
Program przeciwdziałania zamieraniu jesionu
Fot. www.wikimedia.org
Zamieranie jesionu, po raz pierwszy zaobserwowane w Turyngii w 2009 r., gwałtownie się rozprzestrzenia w tym niemieckim landzie. Za główną przyczynę tej choroby uznaje się pochodzącego z Azji Wschodniej grzyba Chalara fraxinea z grupy workowców, atakującego pędy drzew wszystkich klas wieku.

Specjaliści ds. ochrony lasu, pracujący w przedsiębiorstwie państwowym Lasy Turyngii, prowadzą od 2012 r. doświadczenia nad zwiększeniem odporności jesionów. Wyniki wcześniejszych badań w krajach nordyckich dowiodły bowiem, że odporność jesionów na chorobę wywoływaną przez workowca jest uwarunkowana genetycznie i może być dziedziczona. – Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać odporny materiał sadzeniowy z tych egzemplarzy jesionu, które skutecznie bronią się przed patogenem i przetrzymują infekcję bez większego uszczerbku dla swojej żywotności – mówi Volker Gebhardt, członek dwuosobowego zarządu Lasów Turyngii. W 2014 r. specjaliści pozyskali zrazy z drzew wykazujących odporność na chorobę. Rośliny wyrosłe ze zrazów zostaną sztucznie zainfekowane szkodliwym workowcem. Jeżeli doświadczenie potwierdzi odporność drzew matecznych, to będzie możliwe wytworzenie nowego, odpornego pokolenia turyngeńskich jesionów.

Turyngeński program przeciwdziałania zamieraniu jesionu budzi jednak kontrowersje. Wyrażane są obawy o różnorodność genetyczną nowego pokolenia jesionów. Jej zubożenie może zmniejszyć zdolność jesionu do przystosowywania się do zmian klimatycznych. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo zwiększenia się wirulencji patogenu do poziomu przekraczającego nawet odporność nowego pokolenia. Co więcej na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie: azjatycki opiętek jesionowy, który rozprzestrzenia się ku zachodowi, dotarł już do Moskwy. Jego pojawienie się w Europie Środkowej jest tylko kwestią czasu.

Źródło: www.thueringenforst.de

Opr. A.S.