Z zagranicy 24/2013

15 stycznia 2014 12:36 2014 Wersja do druku

Finlandia
Las opodatkowany jak działalność gospodarcza?

Finlandia
Prognoza zapotrzebowania kadrowego w leśnictwie

Łotwa
Powszechne prawo do choinki z Łotewskich LP

Niemcy
Niewiele o lesie

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Park Narodowy „Szwarcwald”
Finlandia
Las opodatkowany jak działalność gospodarcza?

Jeśli parlament Finlandii przyjmie propozycje zawarte w „Raporcie o polityce leśnej – 2013”, fińskie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa przystąpi do prac nad opodatkowaniem własności leśnej w taki sam sposób, jak działalności gospodarczej.

Fot. flickr.com

Fińskie zrzeszenia właścicieli lasów od dawna postulują, by własność leśna była w Finlandii traktowana pod względem podatkowym nie jak generowanie dochodów kapitałowych, lecz jak działalność gospodarcza. W Finlandii jedynym podatkiem od lasu jest podatek od dochodów ze sprzedaży drewna. Jednak zgodnie z obecną fińską ordynacją podatkową dochody ze sprzedaży drewna są dochodami kapitałowymi. Stawka podatku od nich wynosi 30–32%.

– Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji. Chcemy jednak skończyć z systemem podatkowym, w którym gospodarowanie w lesie jest upośledzone względem działalności gospodarczej. Kształt nowego systemu jest jeszcze sprawą otwartą – informuje Juha Ojala, dyrektor w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa. – Nie mamy jeszcze wyników kalkulacji, ponieważ nie wiemy, jak będzie wyglądał nowy system podatkowy. Jednak obniżenie poziomu opodatkowania ma stymulować wzrost sprzedaży drewna, a to powinno kompensować ewentualną redukcję wpływów podatkowych państwa – mówi.

Fiński Centralny Związek Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK) uważa, że system podatku od dochodów kapitałowych premiuje pasywność właścicieli lasów w zakresie gospodarki leśnej. Zgadzają się z tym naukowcy. – System taki zakłada, że osoba uzyskująca takie dochody jest właścicielem pasywnym, takim jak akcjonariusz. Taki właściciel nie uczestniczy w bieżącym prowadzeniu firmy, a jedynie inwestuje w nią pieniądze. Właściciele lasów nie działają w ten sposób – wyjaśnia Jussi Leppänen, pracownik Fińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa (Metla). Działalność gospodarcza jest opodatkowana na innej zasadzie. Przedsiębiorca wpływa w sposób bezpośredni na wartość i wyniki firmy. I podobnie jest w przypadku właściciela lasu. Także, zdaniem Leppänena, zrównanie pod względem podatkowym posiadania lasów z działalnością gospodarczą przyczyni się do zintensyfikowania zagospodarowania fińskich lasów prywatnych.

Źródło: www.forest.fiFinlandia
Prognoza zapotrzebowania kadrowego w leśnictwie

W najbliższych latach fińskie leśnictwo będzie potrzebowało 690–1360 nowych pracowników rocznie. To więcej niż wskazywały wcześniejsze szacunki.

Mechanizacja pozyskania drewna w Finlandii powoduje, ze na znaczeniu trzaci grupa wykwalifikowanych pilarzy (Fot. LakeviewImages/shutterstock.com)Zapotrzebowanie kadrowe w leśnictwie zależy nie tylko od liczby osób odchodzących z pracy, lecz również od wielu innych czynników – przede wszystkim od rozmiaru pozyskania drewna i poziomu produktywności. Badania prognostyczne przeprowadziła firma badawczo-rozwojowa Metsäteho. Eksperci założyli m.in., że roczna produkcja zrębków w Finlandii wzrośnie zgodnie z planem z 8,3 mln do 12 mln m3, metody pozyskiwania i wywozu drewna nie zmienią się, a roczny wzrost stopnia mechanizacji sadzenia i zabiegów związanych z utrzymaniem młodych drzewostanów wyniesie odpowiednio 3 i 1%.

Przy założeniu, że efektywność prac leśnych będzie rosła w tempie 2% rocznie, fińskie leśnictwo (gospodarka leśna wraz z wywozem drewna) będzie co roku potrzebowało 690 nowych pracowników, o ile rozmiar pozyskania drewna utrzyma się na niezmienionym poziomie. Jeżeli roczny rozmiar pozyskania drewna wzrośnie o 10 mln m3, rocznie potrzebnych będzie 1360 nowych pracowników. Ogólnie przewiduje się, że całkowite zatrudnienie w fińskim leśnictwie nie spadnie poniżej poziomu obecnego (20 tys. pracowników).

Największe zapotrzebowanie na nowych pracowników występuje w grupie operatorów harwesterów i specjalistycznych ciągników leśnych oraz kierowców pojazdów wywozowych (operatorów żurawi załadunkowych). Brak wykwalifikowanych operatorów maszyn leśnych stanowi tzw. wąskie gardło w rozwoju firm usług leśnych. Zapotrzebowanie na pracowników na stanowiskach nierobotniczych w pełni zaspokajają szkoły i uczelnie.

Źródło: www.forest.fiŁotwa
Powszechne prawo do choinki z Łotewskich LP

W grudniu każdy mieszkaniec Łotwy może ściąć na własne potrzeby jedną choinkę na gruntach spółki akcyjnej Łotewskie Lasy Państwowe (LVM). Łotysze nie mogą jednak pozyskać świątecznego drzewka w dowolnym miejscu. Ścinać można tylko choinki rosnące pod okapem drzewostanu i pod liniami energetycznymi oraz na brzegach dróg leśnych, pasów przeciwpożarowych i rowów. Wysokość drzewka nie może przekraczać 3 m, a grubość pnia – 12 cm.

Źródło: www.lvm.lv


Niemcy
Niewiele o lesie

Tylko w czterech krótkich zadaniach wspomniany jest las w umowie koalicyjnej zawartej między CDU/CSU a SPD – niemieckimi partiami tworzącymi nowy niemiecki rząd federalny. Związek Leśników Niemieckich (BDF) jest tym bardzo rozczarowany. Zdaniem BDF branża, która ma w swojej pieczy obszar o powierzchni 11 mln ha, daje zatrudnienie przeszło 1,3 mln ludzi i wygospodarowuje 180 mld euro przychodu rocznie, zasługuje na więcej niż jeden niewielki ustęp w umowie stanowiącej podstawę działania niemieckiego rządu federalnego.

Źródło: www.forstpraxis.de


Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Park Narodowy „Szwarcwald”

Powierzchnia leśna parku wynosi nieco ponad 10 tys. ha (to 0,7% powierzchni leśnej Badenii-Wirtembergii i 2,3% powierzchni lasów

W listopadzie 2013 r. parlament niemieckiego kraju związkowego Badenia-Wirtembergia przyjął projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego „Szwarcwald”. Tym samym 1 stycznia 2014 r. powstał pierwszy badeńsko-wirtemberski park narodowy. – Rządowy projekt ustawy, przyjęty 28 listopada przez parlament landu, jest wynikiem niepowtarzalnego w swej formie, intensywnego, 2,5-letniego procesu dyskusyjnego. Uczestniczyły w nim lokalne społeczności, samorządy, stowarzyszenia i inne podmioty z całego landu. Dzięki temu współautorami ustawy są wszyscy, którzy konstruktywnie, ale i też krytycznie wypowiadali się w debacie – mówi Alexander Bonde, minister rozwoju obszarów wiejskich i ochrony konsumentów w rządzie landu Badenia-Wirtembergia. Utworzeniu parku sprzeciwiała się branża leśno-drzewna.

Źródło: www.forstpraxis.deOpr. A.S.