Z zagranicy 18/2013

31 października 2013 14:23 2013 Wersja do druku

Chorwacja

Drewno z lasów prywatnych na aukcjach internetowych

 

Szlezwik Holsztyn, Niemcy

Pierwszy las cmentarny FriedWald


Austria

Właściciele lasów krytycznie o kampanii przeciwko spalaniu biomasy

 

Saksonia, Niemcy

Kartowanie siedlisk leśnych w lasach prywatnych

 


Chorwacja

Drewno z lasów prywatnych na aukcjach internetowych

Lasy Chorwackie sp. z o.o. (HS), zarządca lasów państwowych Chorwacji (ok. 2 mln ha), i Chorwacka Unia Stowarzyszeń Prywatnych Właścicieli Lasów zawarły umowę o wystawianie na aukcjach internetowych, prowadzonych przez spółkę HS, także drewna pochodzącego z lasów prywatnych. Podstawowym celem umowy jest ułatwienie prywatnym właścicielom lasów dostępu do rynku zbytu drewna.

Właścicielem HS, zatrudniających 10 tys. pracowników, jest Republika Chorwacji. Nad trzyosobowym zarządem spółki kontrolę sprawuje rada nadzorcza, której członków powołuje chorwacki rząd. 89% przychodów Lasów Chorwackich pochodzi ze sprzedaży drewna. Chorwacka Unia Stowarzyszeń Prywatnych Właścicieli Lasów skupia 35 lokalnych organizacji prywatnych właścicieli lasów.

Źródło: http://portal.hrsume.hr

 


Szlezwik Holsztyn, Niemcy

Pierwszy las cmentarny FriedWald

W czerwcu 2013 r. FriedWald, jedna z dwóch firm zajmujących się prowadzeniem lasów cmentarnych w Niemczech, otworzyła pierwszy tego typu obiekt w Szlezwiku-Holsztynie (dziewięć lasów cmentarnych ma w tym landzie firma RhueForst). FriedWald Kisdorf obejmuje 35-hektarowy obiekt w kompleksie leśnym Lasów Krajowych Szlezwika-Holsztynu, które zarządzają lasami państwowymi tego landu. Pieczę nad lasem cmentarnym, którego drzewostan tworzą dęby i buki liczące przeszło 120 lat, sprawuje leśnictwo Tangstedt.

Fot.FriedwaldZamiast płyty nagrobnej o zmarłym przypomina tabliczka zawieszona na drzewie (Fot.Friedwald)

Pierwszy las cmentarny FriedWald otwarto w 2001 r. w okolicy miasta Kassel. Z biegiem lat grzebanie urn z prochami w specjalnie do tego celu przeznaczonych lasach stało się w Niemczech popularną alternatywą dla tradycyjnego pochówku. Współpracujące z leśnikami firmy oferują pochówek w urnach w ok. 100 obiektach leśnych. Grzebaniu urn w lesie były początkowo przeciwne gminy, parafie. Z czasem jednak zmieniły zdanie. Dziś pochówkom w lesie towarzyszy zazwyczaj ceremonia religijna. Leśne cmentarze są mniej popularne na terenie byłego NRD – FriedWald i RuheForst nie mają ani jednego obiektu w Saksonii i Turyngii.                   
Źródło: www.forstpraxis.de

 Austria

Właściciele lasów krytycznie o kampanii przeciwko spalaniu biomasy


– Rozpoczęta dziś przez branżę produkcji papieru i płyt drewnopochodnych kampania przeciwko wytwarzaniu energii z odnawialnych surowców krajowych ma tylko jeden motyw: powrót do wydębiania części cennego surowca drzewnego za bezcen od właścicieli lasów – twierdzi Rudolf Rosenstatter, szef Austriackiego Związku Leśnego (WV). – Korzystna dla naszych gospodarstw leśnych sytuacja, w której sprzedaż drewna przemysłowi papierniczemu może wreszcie przynosić dochód, jest chyba solą w oku wielkich przemysłowców, którzy co roku osiągają rekordowe zyski. W całej tej bezsensownej kłótni o klagenfurcką elektrociepłownię opalaną biomasą, chodzi nie tyle o samo zaopatrzenie w surowiec drzewny, ile o obniżenie jego cen. Ale to właśnie uczciwe ceny drewna skutkują w ostateczności lepszym użytkowaniem zasobów drzewnych, ponieważ kosztowne zabiegi pielęgnacyjne, wykonywane w niekorzystnych warunkach siedliskowych, mogą być rentowne – wyjaśnia.

Fot. RaZ

Austriacka branża produkcji papieru i płyt drewnopochodnych musiała importować surowiec już na długo przed rozpoczęciem realizacji programu wytwarzania energii z biomasy. W 1990 r. odsetek importowanego surowca przerabianego przez przemysł papierniczy sięgał 36%, a obecnie wynosi 38%. W tym samym okresie odsetek eksportowanych wyrobów papierniczych wzrósł z 75% do 87%. Jest to sytuacja korzystna dla austriackiej gospodarki narodowej: kreowanie wartości dodanej ma miejsce w Austrii, a eksport wyrobów o wysokim stopniu przetworzenia przynosi duże zyski. W 1990 r. stopień wykorzystania mocy produkcyjnej austriackiego przemysłu papierniczego wynosił 87%, w 2012 r.– aż 91%. Trudno więc mówić o deficycie surowca. Znaczący spadek zatrudnienia w przemyśle papierniczym również wystąpił na długo przed wprowadzeniem przepisów promujących wytwarzanie energii z biomasy i był w dużej mierze wynikiem racjonalizacji procesów produkcyjnych.

W latach 2000–12 zrzeszenia właścicieli lasów w Austrii niemal podwoiły ilość surowca drzewnego, dostarczanego branży produkcji papieru i płyt drewnopochodnych. Wzrost zapotrzebowania na biomasę drzewną pozwolił na mobilizację rezerw surowca drzewnego. Właściciele lasów nie zapominają jednak o tym, że jeszcze kilka lat temu musieli sprzedać drewno przeznaczone do przerobu przemysłowego po zaniżonych cenach ze względu na monopolistyczną pozycję przemysłu papierniczego na rynku surowca drzewnego.

Austriacki Związek Leśny jest centralną reprezentacją zrzeszeń leśnych w poszczególnych krajach związkowych Austrii. W zrzeszeniach tych zorganizowanych jest w sumie 65 tys. właścicieli lasów.

Źródło: www.waldverband.at

 

Łotwa

Wyniki 2012 roku

Spółka akcyjna Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) zanotowała w roku 2012 przychody rzędu 178,1 mln łatów i zysk na poziomie 38,5 mln łatów. Swojemu właścicielowi, państwu łotewskiemu, spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 34,7 mln łatów. Przychody LVM przekroczyły wartość planowaną o 8,85 mln łatów, pomimo 12-procentowego spadku sprzedaży drewna. Dzięki optymalizacji procesowej koszty operacyjne firmy zmniejszyły się o 6,6 mln łatów. W budowę dróg leśnych spółka LVM zainwestowała 31,4 mln łatów.

W zarządzie spółki akcyjnej LVM znajduje się 1,59 mln ha lasów. Właścicielem spółki jest Republika Łotwy, reprezentowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Zgodnie ze strategią LVM ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 20% gruntów spółki. LVM zatrudnia blisko 900 pracowników. Od czasu utworzenia w 2000 r. spółka wpłaciła do łotewskiej kasy publicznej łącznie 441,6 mln łatów w postaci różnych podatków i dywidend.

Źródło: www.lvm.lv

 

Saksonia, Niemcy

Kartowanie siedlisk leśnych w lasach prywatnych

Pod koniec czerwca rozpoczęło się w Saksonii drugie wielkoobszarowe kartowanie siedlisk leśnych w lasach prywatnych i kościelnych. Łączna powierzchnia tych lasów to 246 tys. ha,
co stanowi niemal połowę całkowitej powierzchni leśnej Saksonii. Finał prac nastąpi w 2016 roku. Pierwsze wielkoobszarowe kartowanie siedlisk leśnych w Saksonii zostało przeprowadzone w latach 1994–2000. Objęło ono lasy wszystkich własności. W latach 2009––11 skartowane zostały po raz drugi lasy państwowe i samorządowe. Zgodnie z przepisami za kartowanie siedlisk leśnych jest odpowiedzialne Gospodarstwo Państwowe „Lasy Saksonii”, które wykonanie prac terenowych mogą zlecać prywatnym biurom urządzeniowym.

Źródło: www.forstpraxis.de


Opr. A.S.