Z zagranicy 5/2013

25 marca 2013 15:35 2013 Wersja do druku

Niemcy

2011 w lasach prywatnych
 

 

Czechy
Książę
z lasami nie będzie prezydentem


 

Bawaria, Niemcy
Niezadowolenie
firm handlujących drewnem

 


Kanada
Modelowanie
i mapowanie zagrożeń

 


Niemcy
Rok 2011 w lasach prywatnych

Biuro Ekonomiki Przedsiębiorstw w Getyndze sp. z o.o. przestawiło wyniki porównawczej analizy sytuacji ekonomicznej 82 prywatnych gospodarstw leśnych w Niemczech w roku 2011.

Łączna powierzchnia leśna porównywanych gospodarstw wynosiła ok. 130 tys. ha (średnia powierzchnia 1591 ha). Gospodarstwa zostały tradycyjnie podzielone wg gatunków dominujących w składzie drzewostanów na trzy grupy: gospodarstwa liściaste (gatunek dominujący: Bk), gospodarstwa świerkowe i gospodarstwa sosnowe. W stosunku do średniej z kilku wcześniejszych lat we wszystkich grupach zanotowana została ponadprzeciętna nadwyżka przychodów ze sprzedaży drewna nad kosztami jego pozyskania. Wpłynęła na to przede wszystkim bardzo dobra sytuacja na rynku.

Prywatne gospodarstwa liściaste (średnia zasobność 245 m3/ha) pozyskały przeciętnie 6,5 m3 drewna/ha (2010: 6,3 m3/ha). Sprzedaż drewna na pniu stanowiła 26% rozmiaru użytkowania. 62% pozyskania zostało zrealizowane siłami przedsiębiorców leśnych, 12% – siłami własnymi gospodarstw.

 

Struktura sortymentowa pozyskania kształtowała się następująco: drewno typu papierówki 41%, kłody tartaczne 24%, dłużyce tartaczne 21%, drewno energetyczne 13%. Przeciętne koszty pozyskania drewna osiągnęły poziom 18 euro/m3. Nadwyżka przychodów ze sprzedaży drewna nad kosztami jego pozyskania wyniosła 40 euro/m3 (2010: 35 euro/m3).

Przeciętne całkowite przychody gospodarstw liściastych sięgnęły 409 euro/ha, z czego 14 euro/ha pochodziło z subsydiów publicznych, które obejmują również płatności przyrodnicze (niemieckie landy subsydiują ochronę przyrody w lasach prywatnych głównie w ramach PROW, stosując płatności o kodach 224, 225, 227 i 323). Koszty operacyjne gospodarstw liściastych wyniosły przeciętnie 225 euro/ha. Tym samym gospodarstwa liściaste osiągnęły w 2011 r. przeciętny zysk w wysokości 184 euro/ha (2010: 136 euro/ha).

Pozyskanie drewna w prywatnych gospodarstwach świerkowych (średnia zasobność 275 m3/ha) wyniosło 7,8 m3/ha (2010: 9,2 m3/ha) – to najniższy poziom w okresie ostatnich 10 lat.

Sprzedaż drewna na pniu kształtowała się na poziomie 33% rozmiaru użytkowania. Siłami przedsiębiorców leśnych i siłami własnymi zostało wykonane odpowiednio 62% i 5% wolumenu prac pozyskaniowych.

Sortymentowa struktura pozyskania była następująca: kłody tartaczne 42%, drewno typu papierówki 35%, dłużyce tartaczne 17% i drewno energetyczne 6%.

Koszty pozyskania drewna kształtowały się przeciętnie na poziomie 18 euro/m3. Nadwyżka przychodów ze sprzedaży drewna nad kosztami jego pozyskania wyniosła 36 euro/m3 (2010: 35 euro/m3).

Przeciętne całkowite przychody gospodarstw świerkowych osiągnęły poziom 478 euro/ha, z czego 9 euro/ha pochodziło z subsydiów państwowych. Koszty operacyjne wyniosły przeciętnie 252 euro/ha. W rezultacie gospodarstwa świerkowe osiągnęły w 2011 r. przeciętny zysk w wysokości 226 euro/ha (2010: 199 euro/ha).

Prywatne gospodarstwa sosnowe (średnia zasobność 209 m3/ha) pozyskały przeciętnie 6,0 m3 drewna/ha (2010: 7,2 m3/ha). Sprzedaż drewna na pniu stanowiła 73% rozmiaru użytkowania. Przedsiębiorcy leśni zrealizowali 24% pozyskania. Siłami własnymi wykonano 3% rozmiaru użytkowania.

Sortymentowa struktura pozyskania przedstawiała się następująco: drewno typu papierówki 53%, kłody tartaczne 31%, dłużyce tartaczne 6% i drewno energetyczne 10%.

Przeciętne koszty pozyskania drewna osiągnęły poziom 15,38 euro/m3. Nadwyżka przychodów ze sprzedaży drewna nad kosztami jego pozyskania wyniosła 32 euro/m3 (2010: 31 euro/m3).

Przeciętne gospodarstwo sosnowe uzyskało w 2011 r. przychody w wysokości 280 euro/ha, z czego 21 euro/ha pochodziło z subwencji państwowych. Przeciętne koszy operacyjne osiągnęły poziom 149 euro/ha. To oznacza, że gospodarstwa sosnowe wygospodarowały w 2011 r. przeciętny zysk w wysokości 131 euro/ha (2010: 169 euro/ha). Spadek zysku w stosunku do roku wcześniejszego był w dużej mierze następstwem zmniejszenia się pozyskania drewna, co z kolei było wynikiem niewystępowania w roku 2011 większych klęsk żywiołowych.

Źródło: AFZ-DerWald 23/2012, s. 14–16

 

Czechy
Książę
z lasami nie będzie prezydentem

Książe Karel SchwarzenbergPierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w Czechach (wcześniej prezydenta wybierał parlament) wygrał były premier Milosz Zeman. Pokonał on w drugiej turze wyborów, która odbyła się 25 i 26 stycznia br., obecnego szefa czeskiej dyplomacji – księcia Karela Schwarzenberga (na zdjęciu).

75-letni książę Schwarzenberg studiował prawo i leśnictwo. W procesie reprywatyzacji zwrócono mu rodzinną posiadłość leśną o powierzchni 10,5 tys. ha. Gospodarstwo leśne księcia obejmuje lasy gospodarcze (86%), lasy specjalnego przeznaczenia (13,5%) i lasy chronione (0,5%). Roczny rozmiar pozyskania drewna w książęcych lasach kształtuje się na poziomie 90% etatu ustalonego w planach urządzenia lasu.

Źródło: www.schwarzenberg.cz

 

Bawaria, Niemcy
Niezadowolenie
firm handlujących drewnem

Grupa trzynastu bawarskich firm handlujących drewnem okrągłym wystąpiła z petycją do ministra Helmuta Brunnera, który w rządzie Bawarii odpowiada za leśnictwo. W petycji tej kupcy drzewni wyrazili swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki władze landu subwencjonują 140 bawarskich zrzeszeń leśnych. Autorzy petycji skarżą się, że wspieranie zrzeszeń właścicieli lasów prywatnych odbywa się kosztem bawarskiej branży handlu drewnem.

Według informacji firm handlujących drewnem, zrzeszenia leśne otrzymały np. w 2010 r. dotacje w wysokości 27 mln euro. Dotacje przeznaczane są m.in. na organizację wspólnego zbytu drewna. W rezultacie zrzeszenia leśne stają się coraz poważniejszą konkurencją dla kupców drzewnych.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Kanada
Modelowanie
i mapowanie zagrożeń

Inwazyjne gatunki leśnych owadów, roślin i innych organizmów stanowią duże niebezpieczeństwo dla kanadyjskich lasów od przeszło stu lat. Zgorzel kasztana i holenderska choroba wiązu poważnie zagroziły niektórym rodzimym kanadyjskim gatunkom drzew, w niektórych przypadkach niemalże doprowadzając do ich wyginięcia. Obecnie duże zagrożenie dla jesionów w Ameryce Północnej stanowi opiętek jesionowy, który po raz pierwszy został zaobserwowany w Kanadzie w 2002 roku.

Programy powstrzymywania lub spowalnianiarozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów mogą być kosztowne. Duże znaczenie ma przy tym odpowiednie oszacowanie zagrożenia. Modelowanie zagrożeń ze strony obcych leśnych gatunków inwazyjnych obrazuje dynamiczny proces ekspansji szkodnika na dużych obszarach w oparciu o wiedzę o jego dotychczasowych miejscach występowania, ogniskach inwazji, rozmieszczeniu potencjalnychżywicieli i możliwych szlakach migracyjnych wzdłuż większych korytarzy transportowych.

Kanadyjska Służba Leśna (CFS), we współpracy z Służbą Leśną Stanów Zjednoczonych (USFS), Uniwersytetem Stanu Karolina Północna i Izraelską Politechniką „Technion”, opracowała nowe techniki mapowania zagrożeń, uwzględniające specjalny model niepewności. Nowa metodologia została już zastosowana do mapowania zagrożeń ze strony trzpiennika sosnowca we wschodniej części Ameryki Północnej.

Nowe metody mapowania zagrożeń wymagają wprawdzie jeszcze znacznej wiedzy technicznej, ale naukowi pracownicy CFS pracują już nad stworzeniem narzędzi przyjaznych użytkownikowi, którymi będą mogli się łatwo posługiwać praktycy z różnych służb, w tym leśnicy.

Ważnym elementem modelowania zagrożeń jest prognozowanie punktów krytycznych, w których ekspansja staje się ekonomicznie niebezpieczna. Przewidywany moment, w którym inwazja zacznie na dużą skalę zagrażać utrzymaniu rozmiaru pozyskania drewna na poziomie zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju, może stanowić ważny wskaźnik dla decydentów, którzy są odpowiedzialni za działania ochronne. Docelowo nowe techniki modelowania zagrożeń będą również uwzględniać przyszłe zmiany klimatu oraz sytuacji gospodarczej i prawnej, jak również dostępność nowych technik kontroli biologicznej.

Źródło: cfs.nrcan.gc.ca

Opr. A.S.