Z zagranicy 2/2012

10 lutego 2012 09:37 2012 Wersja do druku

Łotwa
Nagroda dla Łotewskich Lasów Państwowych

Bawaria, Niemcy
Pakt na rzecz lasów samorządowych

Austria
Społeczeństwo obawia się zmian klimatycznych

Stany Zjednoczone
Nielegalne uprawy konopi w lasach federalnych

Łotwa

Nagroda dla Łotewskich Lasów Państwowych

Spółka akcyjna „Łotewskie Lasy Państwowe” (LVM) otrzymała Doroczną Nagrodę za Efektywne Zarządzanie, przyznawaną przez Łotewską Konfederację Pracodawców (LDDK) i Łotewską Kancelarię Stanu. Spółka LVM została nagrodzona w szczególności za doskonałą organizację zarządzania w firmie. W roku 2010 zysk spółki LVM przypadający na jednego pracownika wzrósł o 129,51%, a jej rentowność zwiększyła się o 44,99%.

Wyłanianie zdobywcy Dorocznej Nagrody za Efektywne Zarządzanie odbywa się etapowo. Wpierw kandydatów do nagrody zgłaszają organizacje szczebla krajowego. W kategorii sektora państwowego oficjalne nominacje przyznaje Kancelaria Stanu, w kategorii sektora samorządowego – Ministerstwo Środowiska i Rozwoju Regionalnego, a w kategorii sektora prywatnego – Konfederacja Pracodawców. Następnie nominacje są oceniane przez jury eksperckie, w którego skład wchodzą przedstawiciele Łotewskiego Towarzystwa Jakości, Organizacji Rynku Finansowego i Kapitałowego, giełdy NASDAQ OMX i ekonomicznych ośrodków naukowych, jak również reprezentanci Kancelarii Stanu, Łotewskiej Unii Samorządowej i Związku Miast Łotwy.

W zarządzie spółki LVM znajduje się 1,62mlnha gruntów państwowych, w tym 1,4mlnha lasów. Właścicielem spółki jest Republika Łotwy, reprezentowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Zgodnie ze strategią LVM, ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 21% gruntów spółki. Roczny wolumen sprzedaży surowca drzewnego kształtuje się na poziomie 8 mln m3 przy przyroście rocznym równym 12mlnm3. Spółka zatrudnia blisko 900 pracowników.

Źródło: www.lvm.lv


Bawaria, Niemcy

Pakt na rzecz lasów samorządowych

Od lewej: Burmistrz Nurembergu Ulrich Maly, minister odpowiedzialny za leśnictwo Helmut Brunner, premier Bawarii Horst Seehofer i burmistrz Abensberga Uwe Brandl (Fot. SIMELF)Niemiecki kraj związkowy Bawaria szczególną wagę przywiązuje do wspierania gmin w zakresie gospodarki leśnej. Wyrazem tego jest m.in. nowy „Pakt na rzecz lasów samorządowych”, jaki w grudniu 2011r. rząd Bawarii zawarł ze Związkiem Gmin i Związkiem Miast. – Dbanie o interes publiczny i dobro ogółu ma szczególne znaczenie w lasach gminnych i miejskich – podkreślił Helmut Brunner, minister odpowiedzialny za leśnictwo w rządzie Bawarii.

Blisko 2200 bawarskich gmin i miast posiadających lasy jest prawnie zobowiązanych do prowadzenia wzorowej gospodarki leśnej. Lasy samorządowe zajmują w Bawarii powierzchnię 277tys. ha, co stanowi 10% powierzchni leśnej i 4% całkowitej powierzchni tego landu. Zgodnie z nowym paktem, samorządy, które nie powierzą zagospodarowania swoich lasów leśnikom państwowym, będą mogły liczyć na regularne dofinansowanie wyrównawcze.

Źródło: www.forstpraxis.de


Austria

Społeczeństwo obawia się zmian klimatycznych

Fot. SXC79% Austriaków uważa, że globalne zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie dla austriackiej przyrody. To wynik najnowszej edycji badań sondażowych, przeprowadzanych regularnie od 10 lat na zlecenie Austriackich Lasów Związkowych SA (ÖBf). Skutki zmian klimatycznych są dziś oceniane krytyczniej niż w latach wcześniejszych. Na pytanie „Czy sądzi Pani/Pan, że zmiany klimatyczne zagrażają austriackiej przyrodzie?” odpowiedź „nie” dało tylko 17%respondentów. Najbardziej zatroskani o los przyrody są mieszkańcy landów Tyrol i Vorarlberg (90% odpowiedzi „tak”), Karyntia (87%) i Burgenland (84%).

Chociaż obawa Austriaków o rodzimą przyrodę jest duża, to jednak ich gotowość do zmiany starych nawyków i stosowania środków ochrony zasobów przyrodniczych jest umiarkowana. 65% respondentów podało, że wybiera prysznic zamiast kąpieli w wannie (aspekt oszczędzania wody pitnej). Środki budowlano-remontowe mające na celu oszczędzanie energii zastosowało 54% Austriaków. Na to, by kupować produkty lokalne (niewielka odległość transportu), zwraca uwagę 48% wszystkich uczestników badań. Pod tym względem wzorem są mieszkańcy Vorarlbergu (67%), a ostatnią pozycję zajmują wiedeńczycy (35%). Gotowość do rezygnacji z podróży samolotem na wypoczynek urlopowy zadeklarowało tylko 36%respondentów. Tutaj znowu wiedeńczycy znaleźli się na końcu (22%). Pieszo lub środkami komunikacji publicznej przemieszcza się na co dzień 32%ludności Austrii. Ogólnie można powiedzieć, że w badaniach sondażowych lepsze „świadectwo klimatyczne” wystawili sobie mieszkańcy zachodniej części Austrii.

Pierwsze skutki zmiany klimatu są już odczuwalne w lasach ÖBf. – Nie od dziś zajmujemy się klimatycznym aspektem kondycji austriackich lasów – mówi Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf. – Wzmożone susze będące skutkiem ocieplenia klimatu dają się we znaki szczególnie świerkowi, najważniejszemu gatunkowi drzewa w Austrii, wywołując tzw. stres suszy. W niższych położeniach świerkowi jest coraz trudniej znaleźć optymalne warunki rozwoju. Naturalna granica występowania tego gatunku przesuwa się coraz wyżej. Do
tego dochodzi wzrost częstości występowania zjawisk ekstremalnych, zwłaszcza huraganów masowo powalających drzewa. – Już od mniej więcej dziesięciu lat nie mieliśmy żadnego normalnego roku – zaznacza Erlacher. Zarówno wiatrowały, jak i coraz intensywniejsze susze, stwarzają korzystne warunki do rozwoju kornika, głównego szkodnika austriackich lasów.

W lasach ÖBf przeciętny wiek rębności wynosi praktycznie 124lata. – Dziś decydujemy o tym, jakie drzewa – i czy w ogóle coś – będą mogły pozyskiwać nasze wnuki i prawnuki – mówi Erlacher. – Już teraz musimy uwzględniać skutki zmiany klimatu za sto lat. Stosując symulacyjne modele klimatyczne, analizuje się możliwy rozwój lasów w ciągu najbliższych stu lat. Wyniki analizy wykorzystuje się przy planowaniu składu gatunkowego odnowień. – Sadzimy już więcej modrzewia, ponieważ system korzeniowy tego gatunku czyni go odporniejszym na wichury i susze – dopowiada Erlacher.

Źródło: www.bundesforste.at


Stany Zjednoczone

Nielegalne uprawy konopi w lasach federalnych

W 67 kompleksach lasów federalnych, położonych w 20 amerykańskich stanach, wykryto nielegalne uprawy kopi. Uprawy te spowodowały znaczne szkody w środowisku naturalnym.

Fot. Wikipedia, GNU LicenseNielegalna uprawa konopi w lasach federalnych stanowi obecnie poważne zagrożenie dla społeczeństwa i środowiska – twierdzi David Ferrell, dyrektor ds.egzekwowania prawa w Służbie Leśnej Stanów Zjednoczonych (USFS). –Wiele upraw konopi, które znaleziono w lasach federalnych, założonych zostało przez organizacje handlu narkotykami, mające rozbudowaną strukturę, która obejmuje uzbrojoną straż, służbę kontrinwigilacji, wsparcie logistyczne i najnowocześniejsze systemy uprawowe.

W Kalifornii Służba Leśna uprzątnęła 335 upraw konopi, usuwając ponad 130 t odpadów, 5 t nawozów, setki kilogramów pestycydów i blisko 420 km rur irygacyjnych. Uprawa konopi przynosi znaczne szkody środowisku przyrodniczemu. Przed założeniem uprawy usuwana jest naturalna roślinność. Uprawa około tysiąca roślin potrzebuje nawet 19tys. l wody dziennie. Herbicydy, rodentycydy i pestycydy, hojnie dawkowane na uprawach konopi, niszczą roślinność i zabijają dzikie zwierzęta.

Samo tylko uprzątnięcie jednego akra (≈ 0,4ha) uprawy konopi kosztuje około 5tys. dolarów. Na restytucję wcześniejszych zbiorowisk trzeba wydać 10tys.dolarów/akr. Powierzchnia jednej uprawy konopi wynosi zazwyczaj 10–20akrów.

Źródło: www.fs.fed.us

Opr. A.S.