Z zagranicy 1/2012

16 stycznia 2012 10:56 2012 Wersja do druku

Finlandia
Rekreacja w lasach prywatnych

Irlandia
Pięcioletni kontrakt Coillte

Niemcy
10lat lasów cmentarnych

Anglia, Wielka Brytania
10 mln funtów na drogi

Brandenburgia, Niemcy
11euro za metr choinki z lasówpaństwowych


Finlandia
Rekreacja w lasach prywatnych 
Aż dziewięć na dziesięć pozadomowych czynności rekreacyjnych Finów odbywa się w lesie – tak wynika z najnowszych badań sondażowych przeprowadzonych przez Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa.
Około 70% lasów Finlandii, które porastają blisko 66% powierzchni tego kraju. stanowi własność osób prywatnych lub firm. Najbliższy las znajduje się przeciętnie w odległości tylko 700 m od fińskiego domu. Połowa Finów ma zaledwie 200 m do najbliższego lasu i nie więcej niż kilometr do większego kompleksu leśnego. Najpopularniejszą formą rekreacji są wycieczki piesze, nordic walking, spacery z psem i jogging. W porównaniu z wcześniejszą edycją sondażu wzrosła popularność joggingu i biegania na nartach.
W krajach nordyckich każdy obywatel ma uświęcone tradycją prawo do obcowania z wolną przyrodą i w związku z tym może wkraczać m.in. na prywatne grunty leśne. Jak wykazał sondaż, lasy prywatne są w Finlandii intensywnie wykorzystywane do rekreacji. Dwie trzecie Finów uprawia rekreację na gruntach prywatnych. – Ten odsetek może być jeszcze większy, ponieważ część szlaków, które utrzymywane są przez gminy, przebiega przez tereny prywatne. I też nie każdy wie, do kogo należy ziemia, po której spaceruje – mówi Harri Silvennoinen, badacz z Fińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa.
40% Finów co najmniej raz w tygodniu uprawia rekreację na gruntach prywatnych. Najpowszechniejszą formą aktywnego wypoczynku Finów jest spacerowanie oraz zbieranie grzybów i jagód. Mniej więcej połowa respondentów twierdziła, że za każdym razem wypoczywają w tym samym miejscu. Co piąty Fin czuje się w miejscu rekreacji „jak na swoim”, mimo że prawnie grunt należy do kogoś innego.
Zasadniczo Finowie są pozytywnie nastawieni do powszechnego prawa do obcowania z wolną przyrodą. Kontrowersje budzi sprawa korzystania z tego prawa dla celów komercyjnych. Zdarza
się na przykład, że niektóre firmy organizują płatne wycieczki do lasów prywatnych, nie konsul-tując tego z ich właścicielami. Są też firmy, które co roku sprowadzają z zagranicy pracowników
do zbierania jagód i grzybów w lasach prywatnych. Jedna trzecia Finów, którzy mieli do czynienia ze zorganizowanymi wycieczkami lub zarobkowym zbieraniem jagód i grzybów, uważa, że są to uciążliwe formy aktywności w lasach prywatnych. Co zrozumiałe, właściciele gruntów są bardziej niż inni krytyczni wobec korzystania z prawa do obcowania z przyrodą dla celów komercyjnych. Niektórzy są nawet skłonni do ograniczenia przedmiotowego zakresu tego prawa.
Źródło: www.forest.fi 

Irlandia
Pięcioletni kontrakt Coillte 

Irlandzki państwowy koncern leśno-drzewny Coillte wygrał przetarg na dostawę 10 mln sadzonek leśnych na potrzeby Służby Leśnej Irlandii Północnej w latach 2012–16. Roczny wolumen dostawy ma wynosić przeciętnie 2 mln sadzonek. W zdecydowanej większości będą to sadzonki świerka sitkajskiego. Kontrakt obejmuje również dostawę sadzonek drzew liściastych oraz sosny i innych gatunków iglastych.
Koncern Coillte gospodaruje w lasach o powierzchni 445 tys. ha. Oprócz gospodarki leśnej w zakres jego działalności wchodzą usługi deweloperskie związane z energetyką odnawialną oraz produkcja płyt drewnopochodnych. Macierzystą firmą koncernu Coillte jest spółka z o.o., w której wszystkie udziały należą do państwa irlandzkiego. Struktura organizacyjna koncernu obejmuje trzy segmenty: Coillte „Lasy” (gospodarka leśna), Coillte „Przedsiębiorstwo” (energetyka odnawialna, usługi deweloperskie i inna działalność gospodarcza bazująca na nieruchomościach gruntowych, w tym produkcja szkółkarska) i Coillte „Wyroby Płytowe” (produkcja i sprzedaż płyt OSB i MDF).
Źródło: www.coillte.ie

Niemcy
10 lat lasów cmentarnych 
W 2001 r. w Lesie Reinhardzkim w okolicy miasta Kassel został otworzony pierwszy niemiecki las cmentarny. To, co wówczas uchodziło jeszcze za sensację, jest dziś w Niemczech stosunkowo popularną alternatywą dla tradycyjnego pochówku.
Firma Lasy Cmentarne oferuje obecnie pochówek w urnach w 41 obiektach leśnych, rozmieszczonych we wszystkich regionach Niemiec. Powierzchnia lasów cmentarnych wynosi 2124 ha. Pogrzebane są w nich prochy 24,5 tys. ludzi. Popularność pochówku w urnie w lesie szybko wzrosła w ostatnim czasie. Zgodnie z badaniami sondażowymi, aż 11% Niemców dopuszcza możliwość pochówku w lesie cmentarnym. – Gdy przed 10 laty otworzyliśmy las cmentarny w Lesie Reinhardzkim, zostało to przyjęte z dużą dozą sceptycyzmu – wspomina Fritz Mewes, jeden z pierwszych niemieckich leśników sprawujących pieczę nad lasami cmentarnymi. Zarówno gminy, jak i parafie były początkowo przeciwne pochówkowi w lesie. Z czasem jednak zmieniły zdanie. Dziś pochówkom w lesie towarzyszy często ceremonia religijna.
Powstanie lasów cmentarnych zainicjowało zmiany nie tylko w kulturze pochówku, lecz również w profilu zawodowym leśnika. Bycie leśnikiem w lesie cmentarnym oznacza oprócz troszczenia się o las także pracę wśród ludzi. Leśnik cmentarny wyjaśnia zainteresowanym koncepcję pochówku leśnego, oprowadza ich po lesie cmentarnym i pomaga w wyborze drzewa, pod którym może zostać pogrzebana urna z prochami. Zajmuje się również stroną organizacyjną pochówku i jest jego uczestnikiem. – Las wyswobadza ludzi, nawet jeśli niekiedy sprowadzają ich do niego smutne okoliczności – mówi Roland Honecker, leśnik opiekujący się lasem cmentarnym Odenwald.
Źródło: www.forstpraxis.de

Anglia, Wielka Brytania
10 mln funtów na drogi

Komisja Leśna Anglii rozpoczęła realizację nowego subwencyjnego programu rewitalizacji gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych. Podstawowym celem programu jest zwiększenie produkcji drewna energetycznego poprzez poprawę stanu udostępnienia drzewostanów.
Mniej więcej połowa angielskich lasów niepaństwowych jest użytkowana w zbyt małym stopniu. Powody tego są liczne. Jednym z nich są duże koszty zrywki i wywozu drewna. Udzielenie właścicielom i zarządcom lasów pomocy w ulepszeniu sieci dróg udostępniających drzewostany pozwoli na redukcję kosztów pozyskania drewna i zintensyfikowanie użytkowania lasów.– Cieszymy się, że możemy rozpocząć realizację ten nowego programu, którego celem jest rewitalizacja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez pomoc w dostarczaniu drewna na rynek. Program będzie zarazem stymulować tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich i rozwój zielonej gałęzi gospodarki – mówi Pamela Warhurst, przewodnicząca rady nadzorczej Komisji Leśnej Wielkiej Brytanii. Właściciele lasów ubiegający się o dofinansowanie w ramach nowego programu subwencyjnego muszą dysponować długoterminowym planem urządzenia lasu, odpowiadającym brytyjskiej narodowej normie gospodarki leśnej (UK Forestry Standard).
Nowy program (Woodfuel Woodland Improvement Grant) przewiduje refinansowanie 60% kosztów przedsięwzięć, niezależnie od dochodów uzyskanych ze sprzedaży drewna. Subsydiowane przedsięwzięcia muszą zostać w całości zrealizowane do 28 lutego 2014. Przedmiotem subwencji jest nie tylko rozwój sieci dróg leśnych, lecz również zawieranie kontraktów na pozyskiwanie drewna.
Źródło: www.forestry.gov.uk

Brandenburgia, Niemcy
11 euro za metr choinki z lasów państwowych
Gospodarstwo Krajowe „Lasy Brandenburgii” zaplanowało na święta Bożego Narodzenia sprzedaż 25 tys. choinek. Ceny metra bieżącego drzewek kształtują się na następującym poziomie: świerk
i daglezja 9,50–11,00 euro; świerk kłujący i jodła olbrzymia 10,50–11,50 euro; sosna i sosna czarna 8,00– 10 euro. Wiązka stroiszu (2,5 kg) z brandenburskich lasów państwowych kosztuje 4,50 euro (świerk) lub 5,00 euro (wejmutka i daglezja).
W roku 2010 Lasy Brandenburgii sprzedały blisko 30 tys. choinek i 50 ton stroiszu. Przychód z tego tytuł sięgnął 200 tys. euro.
Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.