Z zagranicy 17/2011

1 września 2011 08:45 2011 Wersja do druku

Niemcy
Nowelizacja ustawy o energii odnawialnej

Dolna Saksonia, Niemcy
Kolejny las cmentarny NLF

Europa
Pochodzenie szrotówka wyjaśnione

Stany Zjednoczone
Lasy pochłaniają aż jedną trzecią CO2

Niemcy
Utworzenie leśnego funduszu klimatycznego

Świat
Nominacje do nagrody Future Policy Award 2011

Bawaria, Niemcy
Zarządzanie składnikami pokarmowymi w lesie
Niemcy
Nowelizacja ustawy o energii odnawialnej

W czerwcu niemiecki parlament federalny przyjął nowelizację ustawy o rozwoju energetyki odnawialnej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. Istotne zmiany zostały wprowadzone w zakresie energetycznego użytkowania biomasy. Poziom subwencjonowania jej spalania zostanie generalnie obniżony o 10–15%. Redukcja subwencji dotknie przede wszystkim duże instalacje energetyczne. Natomiast proponowane w pierwotnym projekcie rządowym rozróżnienie leśnej drobnicy i grubizny odpadowej, pozwalające na stosowanie różnych stawek subwencjonowania spalania tego surowca, zostało odrzucone przez niemieckich parlamentarzystów.
źródło: www.forstpraxis.de

Dolna Saksonia, Niemcy
Kolejny las cmentarny NLF

W czerwcu Dolnosaksońskie Lasy Krajowe (NLF) udostępniły w okolicy miasta Bremervörde dziesiąty las cmentarny na swoim obszarze. Przeznaczony jest on do pochówku w urnach w warunkach leśnych zbliżonych do naturalnych. – Wyszukaliśmy szczególnie wartościowy fragment lasu. Duży udział gatunków liściastych w składzie drzewostanu nadaje mu bardzo naturalny charakter. Użytkowanie lasu w formie obiektu cmentarnego pozwala na utrzymanie takiej struktury drzewostanu przez następnych 100 lat i zarazem na idealne połączenie funkcji użytkowej z ochronną i rekreacyjną – mówi dr Otto Fricke, szef Nadleśnictwa Harsefeld, na terenie którego znajduje się nowy las cmentarny. NLF urządza i utrzymuje lasy cmentarne od 2003 r., współpracując z firmą FriedWald, która wyspecjalizowała się w prowadzeniu cmentarzy leśnych o oferowaniu nietypowych usług funeralnych. Lasami cmentarnymi opiekują się specjalnie przeszkoleni leśnicy. Las utrzymywany będzie także we współpracy z władzami miasta Bremervörde.
źródło: www.forstpraxis.de

Europa
Pochodzenie szrotówka wyjaśnione


Dobiegła końca 20-letnia debata na temat pochodzenia szrotówka kasztanowcowiaczka. Szkodnik kasztanowców pochodzi rzeczywiście z Bałkanów, a nie, jak niektórzy sugerowali, z Azji Południowo-Wschodniej. Analiza zielników wykazała obecność tego inwazyjnego gatunku na liściach kasztanowców z Grecji, pochodzących nawet z 1879 r. Pierwotnie kasztanowce – i szrotówek – występowały w trudno dostępnych lasach wąwozowych na Bałkanach. Rozwój sieci drogowej i transportu samochodowego doprowadził do rozprzestrzenienia się szrotówka niemal w całej Europie. Nieduży, ale silnie inwazyjny szrotówek kasztanowcowiaczek został odkryty jako gatunek w 1984 r. na kasztanowcach rosnących nad Jeziorem Ochrydzkim w Macedonii. Gatunek ten rozwija się również na jaworze i klonie pospolitym. Szkodnika zwalcza się poprzez utylizację opadłych liści oraz mikroiniekcje czy zakładane na pnie pułapki lepowe.
źródło: www.forstpraxis.de

Stany Zjednoczone
Lasy pochłaniają aż jedną trzecią CO2

W świetle wyników najnowszych badań, przeprowadzonych przez Służbę Leśną Stanów Zjednoczonych (USFS), lasy świata odgrywają znacznie większą rolę w zmniejszaniu koncentracji CO2 w atmosferze, niż dotychczas sądzono. Pochłaniają bowiem co roku aż jedną trzecią emisji. Podobny potencjał sekwestracyjny mają jedynie oceany. Naukowcy z USFS ustalili, że światowe lasy pochłaniają rocznie 8,8 mld ton CO2, usuwając z atmosfery 2,4 mld ton węgla. Ilość ta odpowiada 1/3 rocznej emisji CO2 pochodzącej ze spalania paliw kopalnych, notowanej w latach 1990–2007. Dominującą rolę w sekwestracji węgla mają lasy tropikalne, które pochłaniają więcej CO2 niż wszystkie lasy półkuli północnej razem wzięte.USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, zatrudniającą ok. 34 tys. pracowników. Podlega jej 155 kompleksów lasów federalnych o łącznej pow. 769 tys. km2. Poza gospodarowaniem w lasach federalnych zadaniem USFS jest udzielanie fachowej pomocy właścicielom lasów niefederalnych, jak również prowadzenie badań leśnych. USFS przekazuje 25% swoich przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży drewna władzom samorządowym z przeznaczeniem na rozwój obszarów wiejskich.
źródło: www.fs.fed.us

Niemcy
Utworzenie leśnego funduszu klimatycznego 

W projekcie niemieckiego budżetu federalnego na rok 2012 przewidziano wyasygnowanie 35 mln euro na leśny fundusz klimatyczny, który zacznie funkcjonować 1 stycznia 2013 r. pod auspicjami resortów rolnictwa i środowiska. Fundusz ma finansować m.in. takie przedsięwzięcia, jak przywracanie równowagi w gospodarce wodnej siedlisk, dostosowywanie lasów do zmian klimatycznych, ochrona obszarów podmokłych oraz zakładanie nowych lasów łęgowych i lasów wilgotnych. Fundusz będzie także wspierał stosowne badania naukowe i monitoring ekosystemów leśnych. Jednak zdaniem przewodniczącego Związków Leśników Niemieckich BDF, Hansa Jacobsa, budżet funduszu nie jest wystarczający, wskutek czego zapowiadany „kamień milowy na drodze ochrony przyrody i środowiska stał się kamieniem centymetrowym”. Niemieckie lasy sekwestrują rocznie 4,7 mln t węgla, pochłaniając 17 mln t CO2. Zgodnie z protokołem z Kioto, Niemcy mogą rocznie zaliczyć na poczet redukcji emisji CO2 4,55 mln t. węgla sekwestrowanego przez lasy. Gdyby na giełdzie zostały sprzedane jednostki pochłaniania w liczbie równoważnej takiej sekwestracji, to wpływy przekroczyły 250 mln euro.
źródło: www.forstpraxis.de

Świat
Nominacje do nagrody Future Policy Award 2011 


W Międzynarodowym Roku Lasów organizacja World Future Council postanowiła skoncentrować się na analizie światowej polityki leśnej i do nagrody Future Policy Award 2011, promującej przyszłościowe rozwiązania systemowe, nominowała narodowe prawa i programy leśne, które najefektywniej stymulują zrównoważony rozwój leśnictwa. Ostateczną nominację uzyskało sześć krajów – Bhutan, Gambia, Nepal, Ruanda, Szwajcaria i USA. Ogłoszenie trzech zwycięskich praw i programów leśnych odbędzie 21 września w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku.Organizacja World Future Council, 50-osobowe gremium ekspertów z pięciu kontynentów, analizuje politykę światową w różnych dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego i wskazuje wzorcowe rozwiązania.
źródło: www.forstpraxis.de

Bawaria, Niemcy
Zarządzanie składnikami pokarmowymi w lesie

Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) notują znaczny wzrost popytu na drewno energetyczne. Aby mieć całkowitą pewność, że przy zaspokajaniu zapotrzebowania na ten surowiec nie zostanie przekroczona granica zrównoważonej gospodarki leśnej, BaySF zleciły Politechnice Monachijskiej opracowanie praktycznego systemu zarządzania składnikami pokarmowymi w lesie. Jednym z podstawowych założeń systemu jest użytkowanie wierzchołków strzał jedynie w tych drzewostanach, które rosną na siedliskach wystarczająco zasobnych w składniki pokarmowe. – Nie pozyskujemy drewna kosztem żyzności gleby! Dlatego cieszymy się, że jesteśmy pierwszym w Niemczech gospodarstwem leśnym, które może wdrożyć do stosowania kompleksowy system zarządzania składnikami pokarmowymi, obejmujący całość naszych gruntów – mówi Reinhardt Neft (na zdjęciu z lewej), członek dwuosobowego zarządu BaySF.      
źródło: www.baysf.de 

Opr. A.S.