Z zagranicy 13-14/2011

14 lipca 2011 08:41 2011 Wersja do druku

Austria
Kliczko buduje dom z austriackiego drewna

Szwecja
Kadra leśna

Szwecja
Wyhamowanie Sveaskogu

Bawaria, Niemcy
Inwestowanie w drogi leśne priorytetem

Niemcy
Zieloni o subsydiowaniu produkcji energii z biomasy leśnej

Brandenburgia, Niemcy
Ceny drewna za zachodnią miedzą

Irlandia
Wyniki Coillte w 2010 r.

Austria
Bilans ÖBf w 2010 r.

Stany Zjednoczone
Promocja agroleśnictwa

Austria
Piwo leśne na Rok Lasów

Austria
Kliczko buduje dom z austriackiego drewna  

Ukraiński bokser światowej sławy, Witalij Kliczko (na zdjęciu), buduje w swojej ojczyźnie dom z drewna pochodzącego z Austriackich Lasów Związkowych SA (ÖBf). W sumie budulec obejmuje 300 m3 drewna limbowego, jodłowego i sosnowego. Pierwotnie Kliczko chciał zbudować dom swoich marzeń z drewna dębowego i klonowego z Kanady. Jednak trenując w Tyrolu, dał się przekonać swoim gospodarzom do drewna z Austrii. Spółka ÖBf, w której zarządzie znajdują się lasy państwowe Austrii, otrzymała od boksera specjalne zamówienie. Szczególnym wyzwaniem były gigantyczne dymensje potrzebnego drewna. O ile w Austrii przeciętne drzewo iglaste ma w momencie ścinki średnicę 50–60 cm, o tyle Kliczko poszukiwał na swój dom drzew o średnicy 1,20–1,80 m. – Cieszę się, że gwiazda międzynarodowego sportu zdecydowała się na drewno z naszego kraju, jak również na nasze know-how – mówi Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf. – Warunkiem spełnienia specjalnych wymogów oraz znalezienia i ścięcia odpowiednich drzew była bowiem duża wiedza fachowa. Realizacja zamówień specjalnych, związanych z aktywnym wyszukiwaniem drzew odpowiadających wymaganiom klientów, stanowi coraz ważniejszą pozycję w ofercie spółki ÖBf.
źródło: www.bundesforste.at  

Szwecja
Kadra leśna  

W roku 2009 w szwedzkiej gospodarce leśnej zatrudnionych było 28,4 tys. pracowników. W dużych  gospodarstwach leśnych pracowało ok. 2,2 tys. osób, w firmach usług leśnych – 12,7 tys. osób (w tym 4,7 tys. właścicieli firm i członków ich rodzin). Wolumen robocizny sięgnął 26,8 mln godzin pracy, z czego 11,8 mln godzin przypadło na sektor lasów będących własnością osób fizycznych. W roku akademickim 2008/09 studia leśne na Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolnych (SLU) ukończyło 29 inżynierów leśnictwa i 68 magistrów leśnictwa. W roku 2008 przeciętna stawka godzinowa wynagrodzenia w szwedzkim leśnictwie wynosiła 121,10 SEK (kurs z grudnia 2008 r.: 1 SEK = 0,37 zł). Dla porównania: w przemyśle drzewnym przeciętna stawka godzinowa wynagrodzenia sięgała w tym samym roku 133,70 SEK, a w przemyśle celulozowo-papierniczym – 158,90 SEK.
źródło: www.skogsstyrelsen.se   
Fot. Kampus Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolnych w Umea, gdzie prowadzone są studia leśne

Szwecja
Wyhamowanie Sveaskogu  

W pierwszym kwartale br. szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog zanotował mniejszy zysk operacyjny niż w analogicznym okresie ub.r. pomimo wzrostu cen drewna. Jest to przede wszystkim wynik spadku rozmiaru zrealizowanych dostaw drewna pochodzącego z własnych lasów koncernu. W największym stopniu zmniejszyła się sprzedaż drewna tartacznego, ponieważ liczne tartaki ograniczyły produkcję w odpowiedzi na niepewną sytuację na rynku produktów z drewna. Do obniżenia zysku operacyjnego przyczynił się również wzrost kosztów produkcji, będący konsekwencją m.in. ukierunkowania pozyskania na większą ilość drewna energetycznego i surowca typu papierówki (reakcja Sveaskogu na zmianę potrzeb rynku).
źródło: www.sveaskog.se   

Bawaria, Niemcy
Inwestowanie w drogi leśne priorytetem  

Począwszy od 1963 r. niemiecki kraj związkowy Bawaria przeznacza znaczne sumy subwencyjne na budowę i utrzymanie dróg leśnych. W ciągu ostatnich pięciu lat w prywatnych i wspólnotowych lasach Bawarii wybudowano 12 tys. km dróg leśnych. Bawarskie Ministerstwo Leśnictwa wyasygnowało na ten cel 185 mln euro z unijnych, federalnych i krajowych funduszy subwencyjnych.
źródło: www.forstpraxis.de 

Niemcy
Zieloni o subsydiowaniu produkcji energii z biomasy leśnej 

W związku planowaną nowelizacją ustawy o energii odnawialnej, w Niemczech toczy się dyskusja o subsydiowaniu produkcji energii z surowca drzewnego. Ostatnio swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili niemieccy Zieloni. Zdaniem tej partii, obniżenie stawki subsydiowania spalania drewna leśnego o średnicy przekraczającej 7 cm z 6 do 2,5 centa jest krokiem we właściwym kierunku. Błędem jest natomiast proponowane podwyższenie stawki subsydiowania spalania drobnicy leśnej (<7 cm) w elektrowniach o mocy od 500 kW do 5 MW z 2,5 do 6 centów. Rezultatem tego będzie wielkoobszarowe wymiecenie drewna odpadowego z lasów, co nie jest korzystne z punktu widzenia ochrony przyrody i gleb leśnych. Niemieccy Zieloni uważają, że należy całkowicie zaprzestać subsydiowania spalania biomasy leśnej w nowych elektrowniach o mocy sięgającej 20 MW. Przedmiotem subsydiowania powinno być jedynie spalanie drobnicy leśnej w zdecentralizowanych elektrociepłowniach o maksymalnej mocy 150 kW, góra – 500 kW. Eksperci szacują, że w 2020 r. deficyt drewna w Niemczech przekroczy 30 mln m3. Dlatego Niemcy powinni oszczędzać ten surowiec, dając priorytet jego materiałowemu, a nie energetycznemu wykorzystywaniu (tzw. kaskadowe użytkowanie drewna). źródło: www.forstpraxis.de     Brandenburgia, Niemcy Ceny drewna za zachodnią miedzą   W pierwszym półroczu br. Gospodarstwo Krajowe „Lasy Brandenburgii” sprzedawało kłody sosnowe średniej klasy grubości za 71–73 euro/m3. Ceny dłużyc sosnowych tej samej klasy grubości wynosiły 69–72 euro/m3. Za kubik drewna stosowego do przerobu przemysłowego Lasy Brandenburgii uzyskiwały następujące ceny: sosna 30–31 euro, buk 33–34 euro, brzoza 28–30 euro, topola 25–28 euro, dąb 26–30 euro. W Brandenburgii popyt na drewno do przerobu przemysłowego znacznie przekracza podaż tego sortymentu.
źródło: www.forstpraxis.de    

Irlandia
Wyniki Coillte w 2010 r.  

W ub.r. przychody irlandzkiego państwowego koncernu leśno-drzewnego Coillte osiągnęły poziom 250,4 mln euro, wzrastając o 21% w stosunku do roku 2009. Zysk operacyjny sięgnął 44,6 mln euro (+131%). Motorem wzrostu dochodów Coillte było głównie zwiększenie się popytu i cen na drewno tartaczne i płyty drewnopochodne. Zobowiązanie podatkowe osiągnęło poziom 1,3 mln euro. Rada nadzorcza Coillte rekomendowała właścicielowi koncernu – państwu irlandzkiemu – niepobieranie dywidendy za rok 2010. – Mając za sobą trudne lata 2008 i 2009, ściśle współpracowaliśmy z naszymi klientami z branży tartacznej w celu zwiększenia eksportu irlandzkiej tarcicy, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii. Wolumen eksportu budulca drzewnego wytwarzanego przez irlandzkie tartaki wzrósł z 5 tys. m3 na początku 2009 r. do 200 tys. m3  w 2010 r. Udział irlandzkich tartaków w brytyjskim rynku tarcicy wynosi obecnie 7% – informuje David Gunning, dyrektor generalny Coillte. Koncern Coillte gospodaruje w lasach o pow. 445 tys. ha. Oprócz gospodarki leśnej w zakres jego działalności wchodzą usługi deweloperskie związane z energetyką odnawialną oraz produkcja płyt drewnopochodnych. Macierzystą firmą koncernu Coillte jest spółka z o.o., w której wszystkie udziały należą do państwa irlandzkiego. Struktura organizacyjna koncernu obejmuje trzy segmenty: Coillte „Lasy” (gospodarka leśna), Coillte „Przedsiębiorstwo” (energetyka odnawialna, usługi deweloperskie i inna działalność gospodarcza bazująca na nieruchomościach gruntowych) i Coillte „Wyroby Płytowe” (produkcja i sprzedaż płyt OSB i MDF). W roku 2010 koncern Coillte zatrudniał 1053 osoby, w tym 466 pracowników na stanowiskach robotniczych. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 4222 euro.
źródło: www.coillte.ie   

Austria
Bilans ÖBf w 2010 r. 

Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf), gospodarujące w lasach stanowiących własność Republiki Austrii, zaliczyły ubiegły rok do udanych. łączne przychody całego koncernu ÖBf sięgnęły 220,80 mln euro, a zysk operacyjny wyniósł 18,07 mln euro. Są to wyniki mniej więcej na poziomie roku 2009. Opłata za prawo pobierania pożytków z gruntów państwowych (50% zysku netto), odprowadzona do budżetu Republiki Austrii, sięgnęła 7,6 mln euro. Podatki bezpośrednie wyniosły 4,1 mln euro. W momencie prezentacji sprawozdania finansowego nie została jeszcze podana ostateczna wysokość dywidendy dla właściciela, czyli Republiki Austrii. Wstępny szacunek wskazuje na kwotę rzędu 15 mln euro. W przeciągu roku 2010 liczba pracowników spółki ÖBf zmniejszyła się z 1219 do 1198 osób. Odsetek kobiet (13,7%) praktycznie pozostał niezmieniony. Przecięty wiek pracowników nieznacznie wzrósł z 42,9 do 43,4 roku. Wynagrodzenie miesięczne wynosiło przeciętnie 3466 euro. Przeciętne wpływy ze sprzedaży drewna sięgały 63,02 euro/m3 (o 6,30 euro więcej niż w roku 2009). Nie został jednak jeszcze osiągnięty poziom wpływów notowanych przed okresem kryzysu finansowego. – Nominalna cena drewna była w 2010 roku taka sama jak w roku 1997 – wyjaśnia Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf. – Mimo wysokich cen drewna obniżyliśmy jego pozyskanie, dążąc do podniesienia poziomu zrównoważenia gospodarki leśnej. Nie ma bowiem mowy o wychodzeniu z kryzysu kosztem lasu. Spółka ÖBf zamierza w tym roku utrzymać pozyskanie drewna na ubiegłorocznym poziomie. Plany przewidują dalszą redukcję kosztów pozyskania i rozwój działów nieruchomości i usług. W zarządzie ÖBf znajduje się 514 tys. ha lasów, w tym 350 tys. ha lasów gospodarczych.
źródło: www.bundesforste.at   
Fot.: 63.02 euro/m3 wpływało do kasy ÖBf w roku 2010

Stany Zjednoczone
Promocja agroleśnictwa 

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) przedstawił w czerwcu plan promocji agroleśnictwa jako środka służącego zarówno poprawie środowiska przyrodniczego, jak i wzrostowi efektywności użytkowania gruntów. – Agroleśnictwo nie poświęca ani użytków rolnych dla lasów, ani lasów dla użytków rolnych – powiedziała Kathleen Merrigan, zastępczyni szefa USDA, prezentując plan. – Na dobrą sprawę agroleśnictwo to zespolenie dwóch dziedzin, sprzyjające w ostatecznym rozrachunku ochronie naszych zasobów naturalnych, przynoszące korzyści społecznościom lokalnym i udostępniające nowe źródła dochodów farmerom, ranczerom i właścicielom lasów. Trzy podstawowe założenia amerykańskiego planu promocji agroleśnictwa to: zwiększenie skali jego praktykowania przez właścicieli gruntów, szerzenie wiedzy o technologiach agrolevnych oraz wkomponowanie agroleśnictwa w amerykański model ochrony zasobów przyrodniczych i rozwoju ekonomicznego. Agroleśnictwo ma być promowane nie tylko na terenach wiejskich, lecz również na pograniczach obszarów zurbanizowanych, gdzie może ono pełnić wiele różnych funkcji ochronnych i przyczyniać się do poprawy środowiska życia dzikich zwierząt.źródło: www.usda.gov 

Austria
Piwo leśne na Rok Lasów  

W Międzynarodowym Roku Lasów, jakim został obwołany bieżący rok, Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf) nawiązały wyjątkową współpracę z prywatnym browarem Trumer. Obydwie firmy zamierzają wprowadzić na rynek pierwsze w Austrii piwo leśne (na zdjęciu). Podstawowy składnik do jego produkcji – młode pędy jodłowe – został wiosną zebrany w lasach ÖBf w okolicach Salzburga. Silnie aromatyczne i bogate w różne substancje pędy zostały ręcznie pozyskane z mniej więcej 3-metrowych jodeł rosnących na wysokości 1200 m n.p.m., przeznaczonych do usunięcia jeszcze w tym roku w ramach cięć pielęgnacyjnych. – W Międzynarodowym Roku Lasów chcemy przybliżyć ludziom las różnymi sposobami – czy to przez urządzenie poglądowej ścieżki leśnej w największym ogrodzie zoologicznym Austrii, czy przez organizację internetowych wyborów siedmiu cudów lasu, czy właśnie przez produkcję piwa leśnego. Jednocześnie możemy w ten sposób pokazać, jak różnorodne są płody lasu – wyjaśnia Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf. Rynkowa premiera pierwszego austriackiego piwa leśnego planowana jest na koniec września. Wpierw piwo leśne będzie dostępne w wybranych lokalach gastronomicznych i sklepach delikatesowych.
źródło: www.bundesforste.at 

Opr. A.S.