Z zagranicy - 06/2011

14 marca 2011 11:40 2011 Wersja do druku

Europa – Austria
EUSTAFOR ma nowego szefa

Anglia, Wielka Brytania
Wstrzymanie konsultacji w sprawie przyszłości lasów państwowych

Francja
Po co do lasu?


Europa – Austria
EUSTAFOR ma nowego szefa

 

Georg Erlacher, prezes zarządu Austriackich Lasów Związkowych SA (ÖBf), został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Związku Lasów Państwowych (EUSTAFOR). – Las jest czynnikiem łączącym Europę – powiedział Erlacher z okazji swojej nominacji. – W każdym bowiem europejskim kraju rosną lasy. I lasy te są cenione, odwiedzane i użytkowane przez wielu ludzi. Są też symbolem Europy, ponieważ nie znają granic i egzystują niezależnie od podziału na terytoria państwowe.


Lasy zajmują 38%powierzchni Unii Europejskiej. Blisko 1⁄3 lasów stanowi własność państwową. – W czasach globalnych zmian klimatycznych możemy sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami przyszłość, jedynie poprzez wspólne działanie i nieograniczanie się do perspektywy własnego talerza – dodał Erlacher, określając zadania, na których jego zdaniem EUSTAFOR powinien się skoncentrować w najbliższej przyszłości.

EUSTAFOR to organizacja reprezentująca państwowe gospodarstwa leśne w UE, założona w maju 2006r. Austriacka spółka ÖBf była jednym z czterech jej założycieli. Od samego początku istnienia EUSTAFOR-u funkcję członka jego komitetu wykonawczego pełni Tomasz Wójcik, przedstawiciel Lasów Państwowych. Obecnie organizacja zrzesza 27 państwowych gospodarstw leśnych z 20 krajów. łączna powierzchnia lasów, w których gospodarują członkowie EUSTAFOR-u, wynosi blisko 45 mln ha. Siedziba organizacji mieści się w Europejskim Domu Leśnictwa przy Placu Luksemburskim w Brukseli.

Georg Erlacher (dr nauk rolniczych) jest członkiem zarządu ÖBf już od 2001 r. Wcześniej pełnił kierownicze funkcje w firmach drzewnych Schweighofer AG i Stora Enso Timber. Uznawany jest w Austrii za menadżera o największym doświadczeniu w zarządzaniu firmami branży leśno-drzewnej.

źródło: www.bundesforste.at

 

 

Anglia, Wielka Brytania
Wstrzymanie konsultacji w sprawie przyszłości lasów państwowych

17 lutego westminsterski rząd Davida Camerona (rząd Anglii i zarazem centralny rząd Wielkiej Brytanii) postanowił wstrzymać konsultacje społeczne w sprawie projektu wycofania się państwa w ciągu najbliższych 10 lat z samodzielnego prowadzenia gospodarki w lasach państwowych Anglii. Głównym założeniem westminsterskiego projektu, przedstawionego zaledwie niecały miesiąc
wcześniej, było wydzierżawienie lasów państwowych lokalnym wspólnotom i stowarzyszeniom obywatelskim i w ten sposób urzeczywistnienie w leśnictwie koncepcji przejścia od „wielkiego rządu” do „wielkiego społeczeństwa”. Rząd uznał, że jego propozycje nie mają w obecnym czasie szans na uzyskanie akceptacji społecznej. Caroline Spelman, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Wyżywienia i Spraw Wiejskich w rządzie westminsterskim, zakomunikowała, że polityka leśna Anglii zostanie zrewidowana przez zespół niezależnych specjalistów. Wyniki rewizji mają zostać przedstawione jesienią. Występując w Izbie Gmin, sekretarz stanu powiedziała m.in.: – Chciałabym mocno podkreślić fakt, że zawsze przyznawaliśmy absolutny priorytet zagwarantowaniu dostępu do naszych lasów i ich ochronie. Jednak zapisy projektu ustawy o instytucjach publicznych (w jego części dotyczącej leśnictwa), opublikowane na długo przed rozpoczęciem konsultacji, dały mylne wyobrażenie o intencjach rządu. I dlatego dziś informuję o poczynieniu trzech kroków, które umożliwią prowadzenie bardziej wyważonej i racjonalnej debaty na temat przyszłego kierunku polityki leśnej. Po pierwsze, podjęłam decyzję o zakończeniu konsultacji w sprawie przyszłości lasów państwowych i biorę za to pełną odpowiedzialność. Pierwsze reakcje na projekt przedłożony do konsultacji wykazały bowiem jednoznacznie, że obywatele i liczni deputowani do parlamentu nie są zadowoleni z propozycji, które przedstawiliśmy. Po drugie, rząd poprze usunięcie zapisów dotyczących leśnictwa z projektu ustawy o instytucjach publicznych, nad którym pracuje obecnie komisja Izby Lordów.
I, po trzecie, chciałabym zapowiedzieć powołanie zespołu niezależnych specjalistów, który dokona rewizji polityki leśnej Anglii. Zespół ten złoży mi sprawozdanie z wyników swoich prac jesienią br. (...) W skład zespołu wejdą przedstawiciele najważniejszych organizacji ekologicznych i rekreacyjno-społecznych oraz reprezentanci branży leśno-drzewnej.

Projekt przedstawiony przez rząd westminsterski odnosił się jedynie do angielskich lasów państwowych (całkowita pow. gruntów 258tys.ha, pow. leśna ok.200tys.ha). Szkockie i walijskie lasy państwowe podlegają rządom krajowym Szkocji i Walii.

źródła: www.forestry.gov.uk, ww2.defra.gov.uk

 

 

Francja
Po co do lasu?

 

Biuro Lasów Państwowych we Francji (ONF), w ramach programu badawczego na temat stosunku społeczeństwa do lasu, przeprowadziło ankietę na temat sposobów korzystania z niego.

Opracowana przez Uniwersytet w Caen ankieta „Las i społeczeństwo” zawiera zestaw pytań na temat przyczyn odwiedzania lasu. Wyniki wykazały, że większość Francuzów odwiedza lasy w poszukiwaniu ciszy i spokoju, traktując las jako przestrzeń ucieczki od miejskiego zgiełku. Dla wielu leśna wycieczka jest okazją do zacieśnienia więzi rodzinnych i towarzyskich podczas spacerów i wędrówek. Co ciekawe, niewiele osób wskazało na las, jako na miejsce aktywności fizycznej. Przeciętny Francuz raczej nie ma ochoty na wysiłek fizyczny w plenerze, preferuje raczej ukojenie i relaks.

Ankieta prowadzona była jesienią 2004 r. na próbie 1000 osób reprezentujących społeczeństwo francuskie.

źródło: www.onf.fr

Opr. A.S. (1,2) i AN (3)