Z zagranicy - 03/2011

7 lutego 2011 12:54 2011 Wersja do druku

Austria
Ochrona torfowisk a ochrona klimatu

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Meandrująca reforma

Wielka Brytania
Forestry Commission Live Music 2011

Stany Zjednoczone
Lasy przekazują samorządom 25% przychodów

Austria
Ochrona torfowisk a ochrona klimatu

 

Użytkowanie torfowisk w Austrii jest źródłem emisji 300tys. t CO2rocznie. To czterokrotnie więcej od emisji pochodzącej z austriackiej komunikacji lotniczej. Tak wynika ze studium „Torfowiska w ochronie klimatu” przygotowanego wspólnie przez organizację ekologiczną WWF, Austriackie Lasy ZwiązkoweSA (ÖBf) i austriacki Federalny Urząd ds.Środowiska. – Każdy hektar chronionego torfowiska oznacza ograniczenie emisjiCO2 o9ton rocznie, czyli o tyle, ile każdy z nas przeciętnie emituje w ciągu roku – wyjaśnia Michael Zika, ekspert WWF.

Torfowiska akumulują więcej węgla niż jakikolwiek inny ekosystem na Ziemi (lasy deszczowe wiążą czterokrotnie mniej atmosferycznego CO2 na hektar powierzchni). Także w Austrii torfowiska są ważnym magazynem węgla pochłoniętego
z atmosfery, pomimo że zajmują zaledwie 0,25% powierzchni tego kraju. Jeśli węgiel zmagazynowany w austriackich torfowiskach zostałby naraz uwolniony, to odpowiadałoby to poczwórnej całkowitej emisji CO2 w Austrii w ciągu roku.
– Blisko jedna trzecia wszystkich austriackich torfowisk znajduje się na terenach Austriackich Lasów Związkowych – informuje Gerald Plattner, współautor studium, reprezentujący ÖBf. – Dlatego czujemy się szczególnie odpowiedzialni za torfowiska i zainicjowaliśmy wykonanie niniejszego studium. Poza tym w dziedzinie renaturalizacji torfowisk, tak ważnej dla bilansu CO2, zdobyliśmy w ostatnich latach bogate doświadczenia.

źródło: www.bundesforste.at

 

 

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Meandrująca reforma

 

W 2005r. rozpoczęła się gruntowna reforma struktur państwowego gospodarstwa leśnego Badenii-Wirtembergii. W odróżnieniu od zdecydowanej większości niemieckich krajów związkowych Badenia-Wirtembergia nie przekształciła swojej dotychczasowej administracji leśnej (specjalna gałąź administracji państwowej będąca jednostką budżetową) w organizację gospodarczą, lecz poprostu zlikwidowała nadleśnictwa, włączając je jako wydziały leśne do urzędów powiatowych. Krok ten okazał się niezbyt trafny.

Zgodnie z umową zawartą w maju 2006r. przez partie tworzące ówczesną koalicję rządzącą, w dwa lata po „upowiatowieniu” nadleśnictw krajowy rząd Badenii-Wirtembergii był zobowiązany do przeprowadzenia analizy efektów tej reformy. W tym celu zostały zamówione trzyniezależne ekspertyzy zewnętrzne. Pierwszą ekspertyzę wykonała firma Deloitte Consultion, drugą – spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe, trzecią – drBastian Kaiser. Ekspertyzy wykazały, że istniały aż54obszary, w których potencjał leśnictwa Badenii-Wirtembergii nie był odpowiednio wykorzystany, i że zmiana tego stanu rzeczy nie była wzasadzie możliwa w ramach struktur organizacyjnych, stworzonych w wyniku reformy. Autorzy dwóch pierwszych wymienionych ekspertyz uważali, że lasy państwowe działają efektywniej jako samodzielna organizacja gospodarcza. Jedynie drKaiser widział jeszcze pewne możliwości usprawnienia funkcjonowania „upowiatowionych” lasów państwowych.

Biorąc pod uwagę wyniki ekspertyz, rząd krajowy Badenii-Wirtembergii postanowił odwrócić bieg reformy i nadać lasom państwowym formę gospodarstwa krajowego (organizacja gospodarcza nieposiadająca osobowości prawnej). Tu pojawił się jednak problem: urzędy powiatowe sprzeciwiły się oddaniu lasów państwowych. W związku z tym zastosowano rozwiązanie pośrednie. W 2009r. zostało utworzone Gospodarstwo Krajowe „ForstBW”, w skład którego weszły zajmujące się leśnictwem jednostki administracji państwowej oraz wydziały leśne urzędów powiatowych. Wydziały leśne nie zostały jednak wydzielone z urzędów powiatowych, lecz uzyskały status łączący funkcję podstawowej jednostki ForstBW z funkcją jednostki urzędu powiatowego.

Gospodarstwo Krajowe „ForstBW” jest powiązane z budżetem landu Badenia-Wirtembergia jedynie poprzez wynik finansowy (ForstBW ma własny plan finansowy, który stanowi załącznik do budżetu). W budżecie Badenii-Wirtembergii określana jest wysokość dywidendy, którą gospodarstwo musi wypłacić landowi. Jeżeli ForstBW wygospodaruje finansową nadwyżkę nad należną dywidendą, to za zgodą ministerstwa finansów może tworzyć rezerwy celowe. Gros puli rezerw pozostaje do dyspozycji centraliForstBW. Do jednostek podstawowych może być przekazanych maksymalnie 30%rezerw celowych. Rozdział tej puli rezerw następuje w oparciu o dwa elementy – powierzchnię (waga 1/3) i efektywność gospodarowania (waga 2/3). Począwszy od tego roku przy rozdziale uwzględniany ma być jeszcze trzeci element – jakość gospodarowania.

ForstBW realizuje sprzedaż drewna w dwóch trybach – lokalnym i centralnym. Tryb lokalny obejmuje ok.70% zbytu drewna. Jest to sprzedaż prowadzona przez jednostki podstawoweForstBW na rzecz mniejszych i średnich tartaków oraz odbiorców drewna opałowego. Jednostki podstawowe dobrowolnie zgłaszają pewną część pozyskanego surowca do sprzedaży centralnej, która z kolei realizowana jest na rzecz wielkich tartaków i odbiorców drewna do przerobu przemysłowego. 70%pozyskania drewna w gospodarstwie ForstBW wykonują przedsiębiorcy leśni, którzy wyłaniani są w drodze przetargów. Ze zwycięzcami przetargów podpisywane są dwuletnie umowy ramowe.

źródła: AFZ-DerWald 15/2007, 19/2009, 15/2010

 

 

Wielka Brytania
Forestry Commission Live Music 2011

Latem tego roku Komisja Leśna Wielkiej Brytanii organizuje jedenastą już edycję imprezy„Forestry Commission Live Music” – serii koncertów w plenerze leśnym. Areną koncertową są polany w siedmiu kompleksach leśnych w różnych zakątkach kraju. W ten sposób Komisja Leśna zachęca fanów muzyki do obcowania z przyrodą leśną. Wielu uczestników koncertów wraca później do miejsc, w których się one odbywały, w celach rekreacyjnych. Badania sondażowe wykazały, że aż 44% osób przybywających na koncerty organizowane przez Komisję Leśną po raz pierwszy wybrało się na wycieczkę do lasu właśnie przy tej okazji. Koncertowa impreza Komisji Leśnej jest przedsięwzięciem niezależnym, obywającym się bez kreowania marek handlowych, a mimo to rentownym.

W tym roku bilety na koncerty kosztują od25 do35funtów szterlingów. Dochód z imprezy przeznaczany jest na realizację różnych ekologicznych i społecznych projektów Komisji Leśnej. Koncerty są przygotowywane przez specjalistów z Komisji Leśnej w taki sposób, aby ich wpływ na środowisko leśne był minimalny. Wszystkie miejsca zborne zostały wyselekcjonowane w wyniku starannych badań ekologicznych. Po koncertach powierzchnie są sprzątane i doprowadzane do pierwotnego stanu w ciągu trzech dni.

W tegorocznych koncertach leśnych swój udział zapowiedziały takie zespoły, jak The Courteeners, Scouting For Girls, Erasure i Simple Minds. Dwóch ostatnich grup nie trzeba chyba przedstawiać Czytelnikom „Lasu Polskiego” – wystarczy wspomnieć takie przeboje, jak „Sometimes” czy „Don’t You (Forget About Me)”. Zespół TheCourteeners, powstały w 2006r. w Manchesterze, gra muzykę indie rock (odmiana rocka alternatywnego). Liderem grupy jest Liam Fray (autor tekstów, wokalista i gitarzysta). Popowo-rockowa formacja Scouting For Girls została utworzona w 2005r. w Londynie przez Roya Stride’a (wokalista, gitarzysta i klawiszowiec). Jej największym dotychczasowym przebojem jest utwór „This Ain’t aLove Song”. We wcześniejszych edycjach muzycznej imprezy Komisji LeÊnej uczestniczyły m.in. takie zespoły, jak: Simply Red, Sugababes, Crowded House, Blondie, Status Quo, Pet Shop Boys, UB40 i The Beach Boys.

Komisja Leśna Wielkiej Brytanii, mająca w swojej pieczy brytyjskie lasy państwowe, składa się z trzech krajowych gospodarstw leśnychangielskiego (powierzchnia leśna 200tys.ha), szkockiego (450tys.ha) i walijskiego (100tys.ha). Są to jednostki budżetowe, podlegające odpowiednim rządom krajowym (Szkocja i Walia) lub centralnemu rządowi westminsterskiemu (Anglia).

źródło: www.forestry.gov.uk

 

 

Stany Zjednoczone
Lasy przekazują samorządom 25%przychodów

 

Na początku stycznia Tom Vilsack, szef Departamentu Rolnictwa USA, zapowiedział wyasygnowanie 389mln dol. na pomoc szkołom publicznym, remont dróg i realizację określonych programów powiatowych. – Nasze, mające stuletnią tradycję, subsydia na rozwój amerykańskich szkół publicznych i dróg są jednym z wielu sposobów, w jaki Departament Rolnictwa i Służba Leśna wspierają – jako dobrzy sąsiedzi i partnerzy – społeczności wiejskie w ich dążeniu do samodzielności i dobrobytu – podkreślił Vilsack.

Począwszy od 1908r. Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) dzieli się swoimi dochodami z powiatami i stanami, w których położone są kompleksy lasów federalnych. Na rozwój obszarów wiejskich USFS przekazuje 25% przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży drewna i innych źródeł.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa USA, zatrudniającą ok.34tys. pracowników. Podlega jej 155 kompleksów lasów federalnych o łącznej powierzchni769tys.km2 oraz 20 kompleksów prerii o łącznej powierzchni15tys.km2.

źródło: www.fs.fed.us

 

Opr. A.S.