Z zagraniacy - 13-14/2010

1 lipca 2010 21:06 2010 Wersja do druku

Austria
ÖBf stawia na dywersyfikację

Austria
ÖBf promuje swoje oferty lokalizacyjne

Finlandia
Młodzieżowy parlament leśny

Szwecja
Göran Persson ponownie szefem Sveaskogu


Austria
ÖBf stawia na dywersyfikację

Na konferencji prasowej, 17 maja w Wiedniu, członkowie dwuosobowego zarządu Austriackich Lasów Związkowych SA. (ÖBf), Georg Erlacher i Georg Schöppl, przedstawili sprawozdanie z działalności ÖBf w 2009 roku. Sprawująca pieczę nad austriackimi lasami państwowymi spółka ÖBf borykała się w minionym roku nie tylko ze skutkami kryzysu gospodarczego, lecz również z gradacjami kornika. Mimo to uzyskała pozytywny wynik finansowy i odprowadziła do budżetu Republiki Austrii w sumie 22 mln euro (dywidenda plus opłata za prawo pobierania pożytków z gruntów państwowych).

Wskutek huraganów w latach wcześniejszych udział drewna poklęskowego w całkowitej ilości surowca drzewnego pozyskanego przez ÖBf wyniósł w 2009 r. aż 86%. – Wspomniane uwarunkowania wpłynęły oczywiście na wysokość ponoszonych kosztów – zaznaczył Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf, komentując wyniki spółki. – Oprócz kosztów pozyskania drewna wzrosły przede wszystkim koszty zabiegów pielęgnacyjnych. W stosunku do roku 2005 koszty te zwiększyły się o 6,6 mln euro, i to w czasie koniunkturalnego spadku przeciętnych przychodów z 60,5 do 55,7 euro/m3 drewna. W rezultacie całkowite przychody ÖBf zmniejszyły się o 18,7%. Znaczny spadek przychodów (25,9%) zanotowano w dziale gospodarki leśnej. Natomiast w działach usług i nieruchomości przychody wzrosły odpowiednio o 24,2% i 3,3%. – W roku 2009 po raz kolejny okazało się, że wybrana przez nas strategia dywersyfikacji działalności gospodarczej jest właściwa – powiedział Georg Schöppl odpowiedzialny za finanse.

Pod nazwą „Horyzont 2020” kryje się nowy program rozwoju ÖBf. W przyszłości spółka zamierza w jeszcze większym stopniu zaangażować się w działalność w branży energii odnawialnej, inwestując m.in. w elektrociepłownie zasilane biomasą, elektrownie wiatrowe i wodne oraz w systemy fotowoltaiczne.

Źródło: www.bundesforste.at


Austria
ÖBf promuje swoje oferty lokalizacyjne

Czterech największych austriackich zarządców nieruchomości – Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf), ASFINAG, BIG i ÖBB – nawiązało współpracę marketingową w zakresie promocji ofert lokalizacji reklam, planów filmowych i fotograficznych oraz imprez typu event. Nowy wspólny portal internetowy o nazwie „scAut – Austrian Locations United” zapewnia dostęp do banku danych, w którym umieszczone są oferty lokalizacyjne z całej Austrii (scenerie przyrodnicze, powierzchnie reklamowe przy drogach, autostradach i na dworcach kolejowych, obiekty do organizowania imprez itd.), www.scaut.at .

Za pośrednictwem portalu scAut prezentujemy Austrię ze wszystkich jej pięknych i interesujących stron. I tę różnorodność udostępniamy mediom twórczym – mówi Georg Schöppl, członek zarządu ÖBf. – Jednocześnie dzięki tej współpracy chcemy zapewnić naszemu właścicielowi, Republice Austrii, dodatkowe korzyści i dochody.

Claus Stadler, dyrektor spółki ÖBB, dodaje: – Media twórcze to przyszłościowa gałąź gospodarki, stale zyskująca na znaczeniu w Austrii i całej Europie. Rośnie zainteresowanie nietypowymi ofertami lokalizacyjnymi.

Źródło: www.bundesforste.at


Finlandia
Młodzieżowy parlament leśny

Fińskie Towarzystwo Leśne opracowuje projekt komunikacji społecznej, którego celem jest poprawa wizerunku branży leśnej w społeczeństwie i ułatwienie rekrutacji do zawodów związanych z leśnictwem. Projekt jest zorientowany przyszłościowo, toteż jego adresatem są nastolatki, głównie w wieku 14–16 lat. Jednym z elementów projektu jest utworzenie młodzieżowego parlamentu leśnego, którego trzon ma się składać z finalistów Quizu Leśnego, wyłonionych w poszczególnych prowincjach fińskich. W Quizie Leśnym, corocznie organizowanym w Finlandii, bierze udział ok. 27,5 tys. uczniów.

W tym roku zwycięzcą Quizu Leśnego został Tero Perävaino z miasta Rauma. Drugie miejsce zajęła Viri Karhukorpi z miejscowości Liperi, a trzecie – Ulla Palokangas z miasta Tornio. Zdaniem uczestników końcowego etapu Quizu Leśnego tegoroczny finał był stosunkowo trudny. Rita Heikkilä, która uczestniczyła w finale po raz drugi, uważa, że najtrudniejsze były pytania dotyczące zbiorowisk torfowiskowych. Najłatwiejszym zadaniem było natomiast dla Rity rozpoznanie czterech gatunków leśnych roślin zielnych. – Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku trzeba było rozpoznawać gatunki, ale pod innymi względami konkursy znacznie się różniły – mówi Rita. Każdego roku Quiz Leśny poświęcony jest specjalnemu tematowi. W tym roku tematem tym były nowe sposoby wykorzystywania lasów i drewna.

Źródło: www.forest.fi


Szwecja
Göran Persson ponownie szefem Sveaskogu

Tegoroczne walne zgromadzenie Sveaskogu, które zebrało się pod koniec kwietnia w Sztokholmie, postanowiło, że za rok 2009 koncern leśny wypłaci swojemu właścicielowi, państwu szwedzkiemu, dywidendę w wysokości 486 mln koron szwedzkich (ok. 208 mln zł). Jednocześnie na przewodniczącego rady nadzorczej Sveaskogu został ponownie wybrany Göran Persson, były premier Szwecji i lider szwedzkich socjaldemokratów w latach 1996–2006. Jako nowe członkinie rady nadzorczej zostały wybrane: Marianne Förander (wicedyrektor w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Energetyki i Łączności), Carina Håkansson (dyrektor generalny firmy Dala Kraft) i Elisabeth Nilsson (prezes Szwedzkiego Zrzeszania Producentów Stali).

Macierzystą firmą koncernu leśnego Sveaskog (721 pracowników, 3,3 mln ha lasów gospodarczych, roczny zysk operacyjny 2,9 mld koron szwedzkich = ok. 1,2 mld zł) jest spółka akcyjna Sveaskog, której wyłącznym właścicielem jest państwo szwedzkie, reprezentowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości, Energetyki i Łączności. Ministerstwo kontroluje spółkę za pośrednictwem rady nadzorczej, w której skład wchodzi maksymalnie dziewięciu członków wybieranych przez walne zgromadzenie Sveaskogu i czterech członków wyznaczanych przez personel koncernu. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu uprawnieni są przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości, Energetyki i Łączności, nie będący urzędnikami z nadania politycznego.

Źródło: www.sveaskog.se


Opr. A.S.