Z zagranicy - 12/2010

11 czerwca 2010 00:18 2010 Wersja do druku

Finlandia
Prawo do profitowania z sekwestracji CO2

Szkocja, Wielka Brytania
Powstaje mapa lasów rodzimych

Irlandia
Wyniki Coillte za 2009 rok


Finlandia
Prawo do profitowania z sekwestracji CO2

Zasoby leśne i gospodarka leśna Finlandii budzą zazdrość w krajach, które nie mogą się pochwalić ani jednym, ani drugim. Tak twierdzi prof. Pekka Kauppi z Uniwersytetu Helsińskiego. Północne lasy są zarówno odnawialnym, jak i kumulującym się składnikiem zasobów naturalnych. To odróżnia je od energii wiatrowej i wodnej, która jest wprawdzie odnawialna, lecz nie kumuluje się. – Fińskie zasoby drzewne zwiększają się, ponieważ fińskie lasy są dobrze zagospodarowane. Dlatego konieczność honorowania faktu, że gospodarka leśna i przemysł drzewny mogą być wykorzystywane do ograniczania zmian klimatycznych, jest dla Finów oczywista – mówi prof. Kauppi, który jest również przewodniczącym zarządu Fińskiego Towarzystwa Leśnego.

Ilość surowca drzewnego w fińskich lasach zwiększyła się o 60% w ciągu 70 lat. Ponadto w jest w nich obecnie niemal dwukrotnie więcej drzew o pierśnicy przekraczającej 30 cm niż w latach 60. XX wieku. Lasy Finlandii pełnią funkcję pochłaniacza CO2, sekwestrując co roku coraz więcej węgla atmosferycznego. Funkcja ta ukształtowała się jako uboczny produkt gospodarki leśnej na przestrzeni dziesięcioleci. Zdaniem prof. Kauppiego, podczas ostatnich negocjacji klimatycznych można było zauważyć, że zasoby leśne Finlandii i fińskie know-how są przedmiotem zazdrości. Pojawiały się głosy, że w rozliczeniach zobowiązań do ochrony klimatu nie powinno się honorować korzystnych dla Finlandii metod ograniczania zmian klimatycznych, ponieważ inne kraje nie mają możliwości stosowania takich metod. Finowie natomiast uważają, że mają prawo do profitowania z tego, że przez dziesięciolecia pielęgnowali swoje lasy i zwiększali ich zapas.

Źródło: www.forest.fi

Szkocja, Wielka Brytania
Powstaje mapa lasów rodzimych

W maju opublikowane zostały wyniki pierwszego etapu inwentaryzacji pozostałości lasów rodzimych w Szkocji. Przeprowadzana przez Komisję Leśną Szkocji inwentaryzacja ma objąć w sumie 730 tys. ha. W ciągu 6 lat taksatorzy skontrolują wszystkie zbiorowiska leśne o powierzchni przekraczającej 0,5 ha pod kątem występowania fragmentów z gatunkami drzew i innych roślin, które pojawiły się w Szkocji bez udziału człowieka (np. dąb szypułkowy i bezszypułkowy, wiąż górski, brzoza omszona i brodawkowata, cis pospolity i sosna zwyczajna).

Komentując publikację wyników inwentaryzacji, Roseanna Cunningham, minister środowiska w rządzie krajowym Szkocji, powiedziała: – Szkockie lasy stają się dla nas coraz ważniejsze z uwagi na szeroki zakres wypełnianych przez nie świadczeń, sięgający od ochrony i wzmagania bioróżnorodności, przez łagodzenie zmian klimatycznych i stanowienie podstawy utrzymania wielu przedsiębiorców na terenach wiejskich, aż po zapewnianie szkockiemu społeczeństwu warunków do różnorodnych form rekreacji. Niestety, wskutek dawnej eksploatacji pozostały u nas jedynie drobne resztki rodzimych lasów. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wiele zrobiono dla ochrony tych cennych fragmentów i dla odwrócenia procesu ich zanikania, ale jeśli nasze wysiłki mają przynieść maksymalny efekt, to musimy dokładnie wiedzieć, na czym stoimy.

Komisja Leśna Szkocji pełni funkcję zarówno departamentu leśnictwa w krajowym rządzie Szkocji, jak i terenowej administracji leśnej, gospodarującej w szkockich lasach państwowych (668 tys. ha). Ponadto nadzoruje prywatne gospodarstwa leśne, zapewnia fachowe doradztwo i rozdziela subsydia.

Źródło: www.forestry.gov.uk

Irlandia
Wyniki Coillte za 2009 rok

Irlandzki państwowy koncern leśno-drzewny Coillte (445 tys. ha lasów, 1100 pracowników) zanotował w roku 2009 przychody rzędu 206,9 mln euro i zysk operacyjny w wysokości 20,4 mln euro. Oznacza to spadek tych wskaźników odpowiednio o 17% i 3% w stosunku do roku 2008.

W zeszłym roku koncern sprzedał 2,4 mln m3 drewna okrągłego, tj. o 5% więcej niż rok wcześniej. Jednak uzyskane ceny surowca drzewnego były mniejsze przeciętnie o 20%. Do obniżenia zysku przyczynił się dodatkowo niski kurs funta szterlinga w stosunku do euro (znaczną część sprzedaży Coillte realizuje w Wielkiej Brytanii). W roku 2009 koncern zrestrukturyzował dział produkcji płyt drewnopochodnych i rozwinął działalność w zakresie budowy masztów telekomunikacyjnych (inwestycja rzędu 4 mln euro), współpracując z operatorem „3”.

Komentując wyniki koncernu, David Gunning, dyrektor generalny Coillte, powiedział: – Rok 2009 był dla Coillte rokiem wyzwań. We wszystkich obszarach naszej działalności zaznaczyła się presja cenowa i marżowa. Nasza reakcja na nią była zdecydowana. We współpracy z naszymi klientami z branży tartacznej promowaliśmy eksport ich wyrobów do Wielkiej Brytanii, zwiększyliśmy sprzedaż naszych płyt drewnopochodnych na rynku brytyjskim, zredukowaliśmy koszty operacyjne koncernu o 24 mln euro i zrefinansowaliśmy naszą działalność.

Macierzystą firmą koncernu Coillte jest spółka z o.o., w której wszystkie udziały należą do państwa irlandzkiego. Struktura organizacyjna koncernu obejmuje trzy sektory: „Lasy” (pion gospodarki leśnej), „Przedsiębiorstwo” (pion energetyki odnawialnej, usług deweloperskich i innej działalności gospodarczej bazującej na nieruchomościach gruntowych) i „Wyroby Płytowe” (pion produkcji i sprzedaży płyt OSB i MDF).

Źródło: www.coillte.ie

Opr. A.S.