Z zagranicy

29 kwietnia 2010 08:51 2010 Wersja do druku

Finlandia
Ekologiczne szkolenia robotników leśnych

Finlandia
Metsähallitus buduje z drewna

Wielka Brytania
Nowa strategia badań leśnych

Austria
Dodatki na iPhone’a i komórkę
Finlandia
Ekologiczne szkolenia robotników leśnych

W Finlandii co drugi robotnik leśny odbył szkolenie ekologiczne. Tego typu kurs wprowadzono w 1997 r. W minionym roku ukończyło go 597 robotników leśnych, operatorów harwesterów i organizatorów prac zrębowych. Egzamin kończący uważany jest za trudny. Niełatwe dla robotników jest zwłaszcza rozpoznawanie gatunków roślin. Program szkolenia ewoluował z czasem. O ile wcześniej koncentrował się raczej na rozpoznawaniu poszczególnych gatunków leśnych, o tyle obecnie kładzie nacisk na identyfikację cennych siedlisk przyrodniczych. Fińscy przedsiębiorcy leśni dążą do tego, aby jak najwięcej ich pracowników ukończyło szkolenie ekologiczne. Przeszkolenie personelu w zakresie ekologii leśnej traktowane jest bowiem jako świadectwo jakości wykonawstwa prac leśnych.

Źródło: www.forest.fiFinlandia
Metsähallitus buduje z drewna

W mieście Rovaniemi, stolicy fińskiej Laponii, powstaje nowa regionalna siedziba fińskiego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Metsähallitus. Wznoszony z drewna budynek będzie miał cztery kondygnacje o całkowitej powierzchni stropów 5600 m2 i kubaturze 31500 m3. Będą się w nim mieściły biura dla 135 pracowników, sale konferencyjne, hala wystawowa (650 m2), kawiarnia i – jak przystało na Finlandię – sauna. Przeprowadzka północnego oddziału Metsähallitusa do nowej siedziby ma nastąpić w październiku.

Źródło: www.forest.fi


Wielka Brytania
Nowa strategia badań leśnych

Komisja Leśna Wielkiej Brytanii przyjęła strategię leśnych badań naukowych i rozwojowych na lata 2010–13. Zastąpi ona strategię z roku 2005 – pierwszą, jaka została przygotowana dla brytyjskiego leśnictwa. Zapowiadając publikację strategii, Roger Coppock, szef doradców Komisji Leśnej, powiedział: – Wiele zmieniło się od czasu rozpoczęcia realizacji pierwszej strategii w 2005 r. Ochrona klimatu, zabezpieczenie energetyczne oraz troska o zdrowe i witalne ekosystemy stały się dziś głównym motorem gospodarki obszarów wiejskich. Nigdy wcześniej gospodarka leśna nie miała sposobności wniesienia tak dużego wkładu do osiągania rządowych celów priorytetowych w Anglii, Szkocji i Walii – czy to w zakresie zapewnienia zdrowego środowiska naturalnego i ograniczenia zagrożeń ekologicznych, czy to w zakresie promowania zrównoważonej, niskowęglowej i racjonalnie użytkującej zasoby gospodarki. Strategia potwierdza kluczową rolę gospodarki leśnej nie tylko w łagodzeniu zmian klimatycznych, lecz również w pomaganiu naszemu środowisku naturalnemu w adaptowaniu się do tych zmian. Nowa strategia uznaje potrzebę intensyfikacji badań poświęconych problematyce zwiększonego zagrożenia drzew w Wielkiej Brytanii ze strony szkodników i chorób, będącego wynikiem zmian klimatycznych i globalizacji handlu. Uwzględnia również dążenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu dostaw surowca z brytyjskich lasów, służącego do wytwarzania produktów sekwestrujących węgiel lub paliw niskowęglowych.

Strategia leśnych badań naukowych i rozwojowych będzie realizowana przez własną agencję badawczą Komisji Leśnej oraz uczelniane i inne leśne placówki badawcze. Dokument z zapisem strategii jest dostępny na stronie internetowej Komisji Leśnej pod adresem www.forestry.gov.uk/research .

Źródło: www.forestry.gov.uk


Austria
Dodatki na iPhone’a i komórkę

Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf) promują przyrodę i zarazem siebie jako firmę poprzez udostępnienie bezpłatnych aplikacji do iPhone’a w postaci cyklu 30-sekundowych przyrodniczych pejzaży dźwiękowych pt. „Out in the Wild”. Są one dostępne zarówno w sklepie internetowym App Store jak i na stronie www.bundesforste.at/OutInTheWild w witrynie internetowej ÖBf.

Przyroda rozbrzmiewa zawsze innymi dźwiękami – mówi Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf. – Naszym celem było przedstawienie niewyczerpanej różnorodności przyrody, jej piękna i właściwości w różnych porach roku, o różnych porach dnia i w różnych miejscach. Pejzaże dźwiękowe nagrywane były na terenach ÖBf – w różnych zakątkach dzikiej przyrody, w górach i nad jeziorami, na łęgach i na halach. Do każdego pejzażu dźwiękowego dostępne są odpowiednie zdjęcia panoramiczne. – Oferując pejzaże dźwiękowe pt. „Out in the Wild”, wkroczyliśmy na nową drogę przybliżania przyrody społeczeństwu – dopowiada Erlacher. – Łączymy pierwotność przyrody z najnowocześniejszymi technologiami.

Austriackie Lasy Związkowe SA oferują także bezpłatne dodatki do telefonów komórkowych. Na stronie internetowej www.bundesforste.at/index.php?id=609 dostępnych jest kilkadziesiąt dzwonków, alarmów i tapet.

Źródło: www.bundesforste.at