Niemcy - Jeźdźcy w bawarskich lasach

22 stycznia 2010 07:48 2010 Wersja do druku

Bawarskie Lasy Państwowe podpisały z Bawarskim Związkiem Jeździeckim ramową umowę określającą warunki nieodpłatnego wykorzystywania dróg leśnych do celów jazdy konnej. Obecnie z dróg leśnych w bawarskich lasach, w tym ze specjalnie wyznaczonych szlaków jeździeckich o długości 250 km, korzysta blisko 60 tys. jeźdźców.


– Umowa ramowa stanowi pomyślny finał wieloletnich, intensywnych rozmów między Bawarskim Związkiem Jeździeckim a Bawarskimi Lasami Państwowymi. Dzięki tym rozmowom rozproszyliśmy istniejące wcześniej wątpliwości i pogłębiliśmy zrozumienie dla interesów drugiej strony – cieszy się Helmut Brunner, minister leśnictwa w rządzie krajowym Bawarii i zarazem przewodniczący rady nadzorczej Bawarskich LP, który sam jest hodowcą koni. Konstytucja Bawarii gwarantuje jeźdźcom wolny wstęp do lasu pod warunkiem korzystania z dróg nadających się do jazdy konnej. Zawarta umowa ramowa zawiera również wskazówki co do regulowania kwestii wykorzystania terenów leśnych do celów, które wykraczają poza ramy określone w prawie wolnego wstępu do lasu.


Jeźdźcy w bawarskich lasach: (od lewej) Hans Peter Schmidt, prezes Bawarskiego Związku Jeździeckiego; Helmut Brunner, bawarski minister leśnictwa; dr Rudolf Freidhager, prezes zarządu Bawarskich LP