Niemcy - dochody z handlu emisjami a lasy

18 grudnia 2009 13:05 2009 Wersja do druku

Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR) postuluje jak najszybsze zrealizowanie koncepcji narodowego funduszu leśno-klimatycznego, zasilanego dochodami z handlu prawami do emisji CO2. Według DFWR środki z tego funduszu powinny być przeznaczane zarówno na przystosowywanie lasów do zmian klimatycznych, jak i na wzmaganie sekwestrowania węgla w lasach.


W okresie 2008–12 państwo niemieckie ma sprzedawać zainteresowanym przedsiębiorstwom 40 mln jednostek emisji rocznie. W roku 2008 dochody z tej sprzedaży wyniosły 900 mln euro. Od roku 2013 jednostki emisji przeznaczone dla sektora energetycznego będą zasadniczo w całości sprzedawane w systemie aukcyjnym. Roczne dochody mają wówczas sięgać 10 mld euro. Zgodnie z założeniami Zintegrowanego Programu Klimatyczno-Energetycznego, dochody ze sprzedaży jednostek emisji mogą być przeznaczane wyłącznie na cele służące ochronie klimatu.