Badania leśne w Szwecji

13 maja 2009 10:10 2009 Wersja do druku

Na badania naukowo-rozwojowe wydaje się w Szwecji ok. 10 mld euro rocznie, co stanowi 3,9% produktu krajowego brutto. Szwedzki leśno-drzewny sektor naukowo-badawczy dysponował w 2007 r. funduszem w wysokości 130 mln euro. Główne leśne ośrodki tego sektora to Wydział Leśny Uniwersytetu Nauk Rolniczych (roczny budżet badawczy ok. 40 mln euro) i Leśny Instytut Badawczy „Skogforsk” (13 mln euro). Poza tym w ramach przedsiębiorstw branży leśno-drzewnej funkcjonują działy rozwojowe, które łącznie dysponują budżetem porównywalnym z funduszem sektora naukowo-badawczego.


„Skogforsk” jest prywatną organizacją niezarobkową, zatrudniającą 100 osób, w tym 60 pracowników naukowych. 70% budżetu instytutu stanowią wpłaty realizowane przez podmioty szwedzkiej gospodarki. Firmy, takie jak Stora Enso czy państwowy koncern leśny Sveaskog, świadczą na rzecz instytutu płatność w wysokości ok. 6 eurocentów od każdego sprzedanego kubika drewna.

Strategia szwedzkiego rządu w dziedzinie leśnictwa, opracowana w latach 2007–2008, zakłada wzrost produkcji leśnej o 25–50% w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Stosownie do tej strategii ukierunkowane zostały programy badawcze. Dzięki mechanizacji prac i innym działaniom racjonalizacyjnym, od roku 1950 produktywność w dziale pozyskania drewna wzrosła w Szwecji
z 2 do 30 m3 drewna dziennie. Zgodnie z zamierzeniami Szwedów produktywność ta ma w przyszłości wzrastać o 2–4% rocznie. Jednocześnie do roku 2020 zużycie paliwa przy pozyskaniu i wywozie drewna ma się zmniejszyć z 3,7 do 2,1 l/m3.


 Tärendö w północnej Szwecji, gdzie obserwuje się powrót porostów na pożarzysko