Wzrastający popyt na usługi ALZ SA

19 kwietnia 2006 13:30 2006 Wersja do druku

Oferowane przez Austriackie Lasy Związkowe SA usługi leśne cieszą się coraz większym popytem wśród osób i fundacji prywatnych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw posiadających w Austrii lasy. ALZ SA świadczą usługi w szerokim zakresie: od pielęgnacji lasu, przez pozyskiwanie i sprzedaż drewna, po konsulting leśny. Oprócz samych właścicieli lasów profituje z tych świadczeń cała austriacka gospodarka narodowa: usługowa działalność ALZ SA pozwala na efektywniejszą mobilizację niewykorzystanych dotąd rezerw drewna, co w czasach deficytu tego surowca ma szczególne znaczenie.

Świadczenie usług leśnych jest trzecim - po zagospodarowaniu lasów państwowych i gospodarce nieruchomościami - ekonomicznym filarem ALZ SA. Georg Erlacher, członek dwuosobowego zarządu spółki, wyjaśnia: - Liczni prywatni właściciele lasów ani nie mają czasu, ani nie dysponują odpowiednimi środkami i niezbędnym know-how, żeby samodzielnie móc gospodarować w swoich lasach. Nasi klienci oczekują od nas efektywnego, nowoczesnego i trwale zrównoważonego zagospodarowania swoich lasów, przynoszącego korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Do grona klientów ALZ SA należą między
innymi: jedna z prywatnych fundacji w Górnej Austrii (1,7 tys. ha lasów), spółka akcyjna Thyssen-Krupp (400 ha), biskupstwo w miejscowości Eisenstadt (300 ha) i wspólnota 44 drobnych, prywatnych właścicieli lasów w okolicach Salzburga (300 ha).

Opr. A.S.