Rośnie fiński import drewna okrągłego

14 lutego 2006 20:54 2006 Wersja do druku

Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa szacuje, że wolumen fińskiego importu drewna okrągłego wyniesie w 2005 r. ponad 19 mln m3, a w 2006 r. ponad 20 mln m3. Wielkości te odpowiadają mniej więcej 1/4 zapotrzebowania fińskiego przemysłu drzewnego na drewno okrągłe. Prawie 90% importowanego przez Finlandię drewna okrągłego pochodzi z Rosji i krajów bałtyckich. W roku 2005 fińskie pozyskanie drewna w ramach cięć rębnych zmniejszyło się o kilka procent w stosunku do poziomu w roku 2004. Cena świerkowego drewna tartacznego spadła w porównaniu do 2004 r. o 11%.
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) podejrzewa, że nawet 1/5 drewna wwożonego do Finlandii z Rosji i państw bałtyckich może pochodzić z nielegalnych źródeł. Harri Karjalainen, szef sekcji gospodarki leśnej fińskiego WWF-u, wyjaśnia, że podejrzenia te opierają się na oficjalnych rosyjskich danych statystycznych. Przykładowo: południowo-zachodnia Rosja zużywa i eksportuje w sumie o blisko 27% więcej drewna, niż łącznie pozyskuje i importuje. Zdaniem organizacji WWF, fińska branża drzewna stosuje mało przejrzysty system weryfikacji źródeł pochodzenia drewna. Nie zgadzają się z tą opinią przedstawiciele fińskiego przemysłu drzewnego. - Firma Stora Enso uważa, że wyniki rewizji wykonywanych przez niezależnych audytorów są wystarczającym dowodem na to, że nasz system weryfikacji źródeł pochodzenia drewna działa prawidłowo - twierdzi Helena Jantunen, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w dziale zaopatrzenia w drewno koncernu Stora Enso. opr. A.S.