Walia: restytucja siedlisk leśnych z pomocą UE

14 lutego 2006 20:50 2006 Wersja do druku

W brytyjskim leśnictwie występuje kategoria siedliskowa ,historyczny obszar leśny" (,ancient woodland") oznaczająca tereny leśne, na których lasy rosną nieprzerwanie od 1600 r. (w Anglii i Walii) lub od 1650 r. (w Szkocji). W XX w. blisko połowa brytyjskich historycznych obszarów leśnych, porośniętych drzewostanami o dużym udziale gatunków liściastych, została odnowiona szybciej rosnącymi gatunkami iglastymi.
W ubiegłym roku Carwyn Jones, minister środowiska w krajowym rządzie Walii, przedstawił leśny Program Odzyskania Zapomnianego Dziedzictwa. Realizując ten program, Komisja Leśna Walii (sekcja ogólnobrytyjskiej Komisji Leśnej i zarazem organ rządu krajowego Walii) ma doprowadzić do restytucji walijskich historycznych obszarów leśnych w ich pierwotnym stanie na obszarze obejmującym 5 tys. ha lasów państwowych i 400 ha lasów prywatnych (lesistość Walii sięga 14%, lasy państwowe stanowią 40% walijskich lasów). Środki finansowe przeznaczone na realizację programu sięgają 2,37 mln funtów szterlingów, z czego blisko 45% ma pochodzić z funduszy UE. Właściciele lasów prywatnych mają łącznie otrzymać 848 tys. funtów szterlingów. Udział w programie jest dobrowolny. Wysokość stawek subwencyjnych zależy od pilności i stopnia restytucji. Opr. A.S.