Rok 2006 rokiem różnorodności biologicznej w ALZ SA

14 lutego 2006 20:48 2006 Wersja do druku

Austriackie Lasy Związkowe SA ogłosiły rok 2006 rokiem różnorodności biologicznej. We współpracy z organizacjami ochrony przyrody rozpoczęto w lasach spółki realizację czterech zakrojonych na dużą skalę, długofalowych programów z zakresu ochrony naturalnych siedlisk oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Podejmując tę inicjatywę, ALZ SA chcą wesprzeć działania Unii Europejskiej na rzecz zahamowania do 2010 r. procesu zanikania gatunków w Europie. Zachowanie różnorodności biologicznej ma być także jednym z głównych założeń polityki Austrii realizowanej w ramach jej przewodnictwa w UE (okres austriackiej prezydencji będzie trwać do 1 lipca 2006 roku).
Współpracując z organizacją ornitologiczną BirdLife, ALZ SA przystąpiły do realizacji 4-letniego programu ochrony zagrożonych gatunków ptaków, w tym zwłaszcza gatunków dzięcioła, takich jak: dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł czarny. Pozostałe programy mają za przedmiot między innymi ochronę niedźwiedzia i kozioroga dębosza. Chcemy przeciwdziałać zanikaniu gatunków już u samych źródeł tego procesu i dlatego inwestujemy w utrzymanie możliwie różnorodnych siedlisk. Działając w ten sposób, chronimy różnorodność biologiczną i zapewniamy odpowiednią jakość życia w Austrii - informuje Georg Erlacher, jeden z członków dwuosobowego zarządu spółki akcyjnej Austriackie Lasy Związkowe. Co roku znika na świecie 17 tys. gatunków. W samej Austrii na liście gatunków zagrożonych znajdują się 2804 gatunki zwierząt spośród 45 870 gatunków tam występujących.