Rosja ogranicza eksport drewna okrągłego

14 lutego 2006 20:46 2006 Wersja do druku

Od 1 stycznia 2006 r. władze Rosji wprowadziły jednolitą stawkę cła wywozowego na drewno opałowe i drewno okrągłe w wysokości 6,5%, ale nie mniej niż, w przeliczeniu na euro, 4 euro/m3 (dotychczasowa opłata minimalna wynosiła 2,5 euro/m3). Z dniem 1 lipca 2007 r. stawka na drewno okrągłe ma zostać podwyższona do 10%, a opłata minimalna - do 6 euro/m3. Zmiany te wiążą się z obecną polityką Kremla w zakresie gospodarki drzewnej: poprzez podwyższenie ceł wywozowych na drewno okrągłe i ograniczenie jego udziału w eksporcie produktów drzewnych Rosja chce stworzyć rodzimemu przemysłowi obróbki i przeróbki drewna korzystniejsze warunki do rozwoju.
Od 1998 r. rozmiar wywozu drewna okrągłego z Rosji wzrósł przeszło dwukrotnie. Same tylko Chiny sprowadziły dziewięć razy więcej rosyjskiego drewna. W 2004 r. finansowy wolumen rosyjskiego eksportu drewna okrągłego sięgnął 2,3 mld dolarów amerykańskich. W okresie od stycznia do września 2005 r. Rosja wyeksportowała aż 36,5 mln m3 drewna okrągłego, a jedynie 6,7 mln m3 drewna obrobionego i 1,1 mln m3 sklejki. Jako pierwsza zareagowała na podwyżkę rosyjskiego cła wywozowego Finlandia. Z inicjatywy Finów, 30 listopada 2005 r. doszło do roboczego spotkania fińskiego ministra rolnictwa i leśnictwa z rosyjskim ministrem zasobów naturalnych. Strona rosyjska podtrzymała swoje stanowisko i oświadczyła, że obecnie bardziej jest zainteresowana obróbką i przeróbką drewna na własnym terytorium niż eksportem surowca w stanie okrągłym. Rosjanie oczekują teraz od Finów wzmożonego inwestowania w rosyjski przemysł drzewny. opr. A.S.