Unijna polityka leśna – Spotkania bilateralne ze Słowacją i Słowenią

18 maja 2023 04:27 2023 Wersja do druku

Wiceminister Edward Siarka rozmawiał podczas dwóch wideokonferencji o unijnej polityce leśnej przy okazji spotkań bilateralnych z przedstawicielami rządów Słowacji i Słowenii. Tematem wiodącym spotkania, jak podaje MKiŚ, były legislacyjne inicjatywy Unii Europejskiej związane z leśnictwem. W rozmowach uczestniczyli Darij Krajčič – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności Słowenii oraz Henrich Haščák – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Słowacji.


Lasy pełnią istotną rolę w adaptacji i mitygacji zmian klimatycznych, niemniej nie mogą być w tak dużym stopniu obciążane celami polityki klimatycznej. Może to spowodować ograniczenia w pozyskiwaniu drewna, które przecież jest cennym surowcem ekologicznym wpisującym się w politykę biogospodarki – powiedział wiceminister Edward Siarka, akcentując podczas rozmowy aktywność Słowenii na forum europej skim, w tym sukces Prezydencji słoweńskiej w 2021 r., a także podkreślając jej zaangażowanie w promocję „praktyk leśnych bliskich naturze”.

Podczas spotkania dyskutowano również o spodziewanym wniosku legislacyjnym dotyczącym monitorowania lasów oraz planowanych zmianach Traktatu Lizbońskiego w zakresie leśnictwa. – Lasy w Europie charakteryzują się olbrzymią różnorodnością, a co się z tym wiąże, wymagają indywidualnego, lokalnego podejścia. Koordynacja z poziomu Unii Europejskiej może okazać się zgubna dla europejskich lasów i jednocześnie może spowodować negatywne skutki dla sektora leśno-drzewnego.

W rozmowie z wiceministrem rządu Słowacji poruszono także kwestię certyfikacji drewna, jakże istotną w ostatnim czasie. Minister Siarka potwierdził, że certyfikacja nie jest głównym narzędziem prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. – Działamy przede wszystkim w oparciu o przepisy prawa krajowego, które są zgodne z legislacją unijną – zaznaczył.

Podczas rozmów zaproponowano organizację spotkań na poziomie eksperckim pomiędzy przedstawicielami państw członkowskich UE w celu wymiany opinii i dyskusji, m.in. o możliwych sposobach umożliwiających osiągnięcie celów LULUCF.

Red.

Fot. www.adobe.stock.com