„Szkoła z klimatem” – Najlepsze ekoprojekty nagrodzone!

18 maja 2023 04:23 2023 Wersja do druku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodził najlepsze eko projekty w konkursie „Szkoła z klimatem”. Jak przyznaje jury, tegoroczna edycja zaskoczyła poziomem nadesłanych prac – z 40 poprawnie złożonych projektów, aż 24 otrzymały ponad 150 punktów na 200 możliwych do zdobycia.


Celem drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu dla miejskich szkół ponadpodstawowych „Szkoła z klimatem” było, jak czytamy na stronie Funduszu, uświadomienie, czym są zmiany klimatyczne, jakie stwarzają zagrożenia, w jaki sposób można im przeciwdziałać oraz jakie konkretne działania w tym kierunku należy podejmować. Przed szkolnymi zespołami, które uczestniczyły w konkursie, postawiono konkretne zadanie. Miały one stworzyć miniplan adaptacji do zmian klimatycznych dla swojej szkoły i jej otoczenia. Według oceniających, młodzież wykazała się imponującą wiedzą,kreatywnością i zaangażowaniem. Niemniej ktoś wygrać musiał. I tak: nagrody trafiły do szkół, których projekty zawierały „profesjonalną i interdyscyplinarną analizę problemów środowiskowych”.

Jury podkreśla, że nagrodzone prace wyróżniały się wysokim poziomem wykonania i niezwykle oryginalnymi, przemyślanymi pomysłami. Kluczem do sukcesu okazały się „odpowiednio dobrane nasadzenia, różnorodne formy zielon-niebieskiej infrastruktury, łąki kwietne, zielone ściany, ogrody deszczowe, zbiorniki na wodę deszczową, oczka wodne”, a to tylko niektóre rozwiązania, jakie zaproponowali tegoroczni laureaci konkursu.

Zwycięzcami drugiej edycji konkursu „Szkoła z klimatem” zostali: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej – I miejsce, nagroda 100 tys. złotych; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – II miejsce, nagro- da 50 tys. złotych; powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejhero- wie – III miejsce, nagroda 25 tys. złotych.Ogólnopolski konkurs „Szkoła z klimatem” stanowi część projektu „Miasto z klimatem”, który NFOŚiGW realizuje we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Red.